Өнөөдрийн хөтөлбөр (2023-02-01)
07:30 Эфир. Эхлэл
08:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
09:00 "Шинэ өдөр" ярилцлага
09:20 "Дэлхийн аялал" баримтат кино
10:10 "Хүчирхэг 11" анимэ
11:00 "Невский" ОАК 4 бүлэг 26-р анги
12:00 "Цэцэг Монгол соёлд"
12:30 "Баримтат кино"
14:00 "Ам нээвэл" ярилцлага
15:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
15:30 "Шинэ өдөр" ярилцлага
15:50 "Дэлхийн аялал" баримтат кино
16:40 "Баян төгцөг" ОАК 3,4-р анги
17:40 "Хүчирхэг 11" анимэ
18:30 "Бизнес тайм"
19:00 "25 Цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
20:00 "Невский" ОАК 4 бүлэг 27-р анги
21:00 "Гуанз" нэвтрүүлэг
21:50 "Баян төгцөг" ОАК 5,6-р анги
22:55 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
00:10 Эфир завсарлага