Өнөөдрийн хөтөлбөр (2015-10-11)

7:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
7:45 ЗАРЫН ЦАГ
7:50 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР /ДАВТАЛТ/
9:00 АЛТАН БОЛОМЖ
10:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
10:30 МОНГОЛ МЭДЭЭ
10:50 ЗАРЫН ЦАГ
10:55 "ХҮЧИРХЭГ АРВАН НЭГ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО /29-Р АНГИ/
11:20 "БИ" Н.ОРХОН /ЗУРААЧ/
12:35 БИЗНЕС ХӨТӨЧ
12:40 "ИНСҮ ХАТАН" ОАК /39-Р АНГИ/
14:10 МАНЦУЙТАЙ ТАМИРЧИН
14:45 "ТАМАГОЧИ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО /117,118,119-Р АНГИ/
16:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА /ДАВТАЛТ/
16:30 ГЭРЭЛ СҮҮДЭР
16:35 "ҮҮНЭЭС ЦААШ ТЭВЧИХГҮЙ ЭЭ" ОАК /23-Р АНГИ/
17:20 БИЗНЕС ХӨТӨЧ
17:30 "ХҮЧИРХЭГ АРВАН НЭГ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО /30-Р АНГИ/
17:55 ЗАРЫН ЦАГ
18:00 БИЗНЕС ХӨТӨЧ
18:10 BIZ HOUSE
19:00 "168 ЦАГ" ТОЙМ МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ИНСҮ ХАТАН" ОАК /40-Р АНГИ/
21:40 ГЭРЭЛ СҮҮДЭР
21:45 ТАНАЙД ХОНОЁ
23:00 "ҮҮНЭЭС ЦААШ ТЭВЧИХГҮЙ ЭЭ" ОАК /24-Р АНГИ/
23:45 "ИНСҮ ХАТАН" ОАК /40-Р АНГИ/
0:45 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА