Өнөөдрийн хөтөлбөр (2014-10-22)
7:00 ЭФИР: ЭХЛЭЛ
7:30 ШИНЭ ӨГЛӨӨ ХӨТӨЛБӨР /шууд/
9:00 АЛТАН БОЛОМЖ
10:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
11:30 "ХАЛУУН ХАЙР" ОАК /42-Р АНГИ/
12:40 ШИНЭ ӨГЛӨӨ ХӨТӨЛБӨР /ДАВТАЛТ/
13:40 ЗАРЫН ЦАГ
13:50 " 21000" РЕАЛТИТИ ШОУ 7-Р ХЭСЭГ
14:50 МАНАЙ ДЭЛГЭЦНЭЭ
15:00 "УЛААНБААТАРТ 15 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "SHOP MONGOLIA" ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА.
16:00 "МОРИНЫ ЭМЧ" ОАК /63, 64-Р АНГИ/
17:20 ЗАРЫН ЦАГ
17:30 "ДОРАЭМОН" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
17:50 "SHOP MONGOLIA" ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА.
18:20 "BUSINESS TIME"
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:30 "ХАЛУУН ХАЙР" ОАК /43-Р АНГИ/
21:45 " 21000" РЕАЛТИТИ ШОУ 8-Р ХЭСЭГ
22:50 "МОРИНЫ ЭМЧ" ОАК /65, 66-Р АНГИ/