Өнөөдрийн хөтөлбөр (2019-03-20)
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ"МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:10 "БИЗНЕС ТАЙМ"
11:10 "ДРАГОН БОЛЛ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 225,226-Р АНГИ
12:00 "ШЕФ" ОРОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 3-Р БҮЛГИЙН 17-Р АНГИ
13:10 "АМ НЭЭВЭЛ" ЯРИЛЦЛАГА
14:20 "ХӨГЖМИЙН ЗАВСАРЛАГА"
14:30 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "НАДТАЙ ГЭРЛЭЭЧ" ХЯТАДЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 22-Р АНГИ
16:20 "АЯЛЛЫН АМТ" БАРИМТАТ КИНО
17:20 "ДРАГОН БОЛЛ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 227,228-Р АНГИ
18:10 "БИЗНЕС ТАЙМ"
19:00 "25 ЦАГ"МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ШЕФ" ОРОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 3-Р БҮЛГИЙН 18-Р АНГИ
21:20 "ТАРХИНЫ ФИТНЕСС"
22:20 "НАДТАЙ ГЭРЛЭЭЧ" ХЯТАДЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 23-Р АНГИ
23:10 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:20 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА