Өнөөдрийн хөтөлбөр (2015-09-02)
7:00 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
7:25 "ХҮЧИРХЭГ АРВАН НЭГ УРАГШАА" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО /131-Р АНГИ/
7:50 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР /ДАВТАЛТ/
9:00 АЛТАН БОЛОМЖ
10:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
10:30 БИЗНЕС ХӨТӨЧ
10:40 ЗАРЫН ЦАГ
10:45 "ТАМАГОЧИ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО /86-Р АНГИ/
11:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА /ДАВТАЛТ/
11:40 "ХАЛУУН ХАЙР" ОАК /47-Р АНГИ/
12:10 "SHOP MONGOLIA"
13:30 ХӨГЖМИЙН ЗАВСАРЛАГА
13:40 ХОШИН ДЭЛГЭЦ
13:50 "АМ НЭЭВЭЛ" Ц.НЯМДОРЖ /УИХ-ЫН ГИШҮҮН/
14:50 БИЗНЕС ХӨТӨЧ
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "ХАМТРАГЧИД" ОАК /12-Р БҮЛЭГ 11-Р АНГИ/
16:30 "SHOP MONGOLIA"
16:40 БИЗНЕС ХӨТӨЧ
16:50 MAKING THE BAND-3 /14-Р ХЭСЭГ/
17:30 ЗАРЫН ЦАГ
17:35 "ХҮЧИРХЭГ АРВАН НЭГ УРАГШАА" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО /132-Р АНГИ/
18:00 БИЗНЕС ТАЙМ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ИНСҮЙ" ОАК /1-Р АНГИ/
21:30 БИЗНЕС ХӨТӨЧ
21:40 А.Н.ТОЛСТОЙ "БУРАТИНО" ХҮҮХДИЙН ЖҮЖИГ
22:40 "ХАМТРАГЧИД" ОАК /12-Р БҮЛЭГ 12-Р АНГИ/
23:40 "ИНСҮЙ" ОАК /1-Р АНГИ/
0:40 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА