Өнөөдрийн хөтөлбөр (2016-07-27)
7:45 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
8:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
9:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
9:30 АЛТАН БОЛОМЖ
10:00 ЗАРЫН ЦАГ
10:10 SHOP MONGOLIA
10:30 "ХҮЧИРХЭГ АРВАН НЭГ" 46-Р АНГИ
11:00 БИЗНЕС ТАЙМ
11:50 "МИНИЙ ХӨРШИЙН ЭХНЭР" ОАК 20-Р АНГИ
13:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
13:30 "БААСАН ГАРАГ" УРАН САЙХНЫ КИНО
14:50 ЗАРЫН ЦАГ
15:00 ЗОРИЛГО-10
15:50 "АЛТАН ТҮЛХҮҮР" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
16:25 "МӨНХИЙН БҮТЭЭЛ" ОАК /17-Р АНГИ/
17:35 ЗАРЫН ЦАГ
17:45 "ХҮЧИРХЭГ АРВАН НЭГ" 47-Р АНГИ
18:15 БИЗНЕС ТАЙМ
18:55 ТАЛХ ЧИХЭР ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:00 "МИНИЙ ХӨРШИЙН ЭХНЭР" ОАК 21-Р АНГИ
21:20 "ТВ ГАЛЕРЕЙ" Ц.ГАН-ЭРДЭНЭ /ЗУРААЧ/ АЛТАН САН ХӨМРӨГӨӨС
22:00 "МӨНХИЙН БҮТЭЭЛ" ОАК /18-Р АНГИ/
23:10 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
0:00 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА