Өнөөдрийн хөтөлбөр (2016-06-26)
7:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
8:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР /ДАВТАЛТ/
8:30 SHOP MONGOLIA
9:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
9:30 АЛТАН БОЛОМЖ
10:00 ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ-2016
11:00 "НИСЛЭГИЙН БАГ" УРАН САЙХНЫ КИНО
13:30 МАНЦУЙТАЙ ТАМИРЧИН
14:00 ЗОРИЛГО
14:40 "ХҮЧИРХЭГ АРВАН НЭГ" 15, 16, 17, 18-Р АНГИ
16:40 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА /ДАВТАЛТ/
17:10 BIZ HOUSE
18:00 "АЛТАН ТҮЛХҮҮР" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
18:30 СОНГУУЛЬ-2016 /НИТХ-ЫН СОНГУУЛЬ/
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:30 СОНГУУЛЬ-2016 /УИХ-ЫН СОНГУУЛЬ/
20:45 СОНГУУЛЬ-2016 /УИХ-ЫН СОНГУУЛЬ/
21:00 СОНГУУЛЬ-2016 /НИТХ-ЫН СОНГУУЛЬ/
21:15 СОНГУУЛЬ-2016 /УИХ-ЫН СОНГУУЛЬ/
21:30 СОНГУУЛЬ-2016 /НИТХ-ЫН СОНГУУЛЬ/
21:45 СОНГУУЛЬ-2016 /УИХ-ЫН СОНГУУЛЬ/
22:00 ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ-2016
23:00 "ЦУСТ ЖҮРЖ" УРАН САЙХНЫ КИНО
0:40 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
1:10 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА