Өнөөдрийн хөтөлбөр (2015-11-27)
11-Р САРЫН 27-НЫ БААСАН

7:00 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
7:10 ЗАРЫН ЦАГ
7:15 "ХҮЧИРХЭГ АРВАН НЭГ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО /76-Р АНГИ/
7:40 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР /ДАВТАЛТ/
9:00 АЛТАН БОЛОМЖ
10:05 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
10:35 ЗАРЫН ЦАГ
10:40 "ТАМАГОЧИ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО /12-Р АНГИ/
11:05 "SHOP MONGOLIA"
11:35 ЦАГ АГААР
11:40 "БОНАКУА"
11:45 "ХАЙРТАЙ ШҮҮ СҮН ЖОНА" ОАК /4-Р АНГИ/
13:20 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА /ДАВТАЛТ/
13:50 МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД ЧИМЭДИЙН САЙХАНБИЛЭГ ОЛОН НИЙТЭД
ХАНДАЖ ҮГ ХЭЛНЭ
14:10 "2030"
14:50 ЦАГ АГААР
14:55 ЗАРЫН ЦАГ
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "ҮҮНЭЭС ЦААШ ТЭВЧИХГҮЙ ЭЭ" ОАК /70-Р АНГИ/
16:15 "SHOP MONGOLIA"
16:45 "ЦӨХӨРСӨН ХАЙРЫН ТАНГАРАГ" ОАК /19-Р АНГИ/
17:25 ЗАРЫН ЦАГ
17:30 "ХҮЧИРХЭГ АРВАН НЭГ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО /77-Р АНГИ/
17:55 БИЗНЕС ТАЙМ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:15 "БОНАКУА"
20:20 "ХАЙРТАЙ ШҮҮ СҮН ЖОНА" ОАК /5-Р АНГИ/
22:00 МОНГОЛ МЭДЭЭ
22:25 THE REALITY SHOW
23:00 "ҮҮНЭЭС ЦААШ ТЭВЧИХГҮЙ ЭЭ" ОАК /71-Р АНГИ/
23:45 "ХАЙРТАЙ ШҮҮ СҮН ЖОНА" ОАК /5-Р АНГИ ДАВТАЛТ/
0:45 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА