Өнөөдрийн хөтөлбөр (2014-11-27)
7:00 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
7:30 "ШИНЭ ӨДӨР" ХӨТӨЛБӨР
8:30 ЗАРЫН ЦАГ
8:40 "ДОРАЭМОН" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
9:00 АЛТАН БОЛОМЖ
10:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
11:30 "ЦӨХӨРСӨН ХАЙРЫН ТАНГАРАГ" ОАК /8-Р АНГИ/
12:40 "ШИНЭ ӨДӨР" ХӨТӨЛБӨР
13:40 "SHOP MONGOLIA"
14:00 ТӨРТ ЁС ХААДЫН САН
14:30 ROCK NEWS
15:00 "УЛААНБААТАРТ 15 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 УХААРАЛ ИРЭХҮЙ
15:35 "ХАМТРАГЧИД" ОАК /21,22-Р АНГИ/
17:25 NEXT
17:30 "ДОРАЭМОН" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
17:55 ЗАРЫН ЦАГ
18:05 БИЗНЕС ТАЙМ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:30 "ЦӨХӨРСӨН ХАЙРЫН ТАНГАРАГ" ОАК /9-Р АНГИ/
21:40 УХААРАЛ ИРЭХҮЙ
21:45 ГҮРН МОНГОЛ ЧИНЬ ХҮЛЭЭНЭ
22:15 ТАМИРЧНЫ НЭГ ӨДӨР
22:40 FACEBOOK COMMENT
23:15 "ХАМТРАГЧИД" ОАК /23,24-Р АНГИ/
0:55 ЗАРЫН ЦАГ
1:05 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА