Өнөөдрийн хөтөлбөр (2015-02-28)
7:00 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
7:30 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР /ДАВТАЛТ/
9:00 АЛТАН БОЛОМЖ
10:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ХӨТӨЛБӨР
12:00 ЗАРЫН ЦАГ
12:10 BIZ HOUSE
13:00 "ЦӨХӨРСӨН ХАЙРЫН ТАНГАРАГ" ОАК /94-Р АНГИ/
14:00 "ХҮҮХЭД АСРАГЧ"
15:00 "ОН ЦАГИЙГ АРГАДАХ АЯЛГУУ" ТЕЛЕКОНЦЕРТ
15:55 "ХАМТРАГЧИД" ОАК /4-Р БҮЛГИЙН 28-Р АНГИ /
16:55 ЗАРЫН ЦАГ
17:00 "ХҮЧИРХЭГ АРВАН НЭГ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО /122-Р АНГИ/
17:25 ЭМОЦИ ПРОДАКШН: АМЬДРАЛД СТРЕСС ХЭРЭГГҮЙ
17:55 BON APPETIT
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:30 "ЦӨХӨРСӨН ХАЙРЫН ТАНГАРАГ" ОАК /95-Р АНГИ/
21:30 ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
22:10 "БИ"
23:10 ХАМТРАГЧИД ОАК /4-Р БҮЛГИЙН 29-Р АНГИ /
0:10 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
1:40 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА