Өнөөдрийн хөтөлбөр (2015-01-29)
7:00 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
7:30 "ШИНЭ ӨДӨР" ХӨТӨЛБӨР
8:30 ЗАРЫН ЦАГ
8:40 "ДОРАЭМОН" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
9:00 АЛТАН БОЛОМЖ
10:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР /ДАВТАЛТ/
11:30 "ЦӨХӨРСӨН ХАЙРЫН ТАНГАРАГ" ОАК /68-Р АНГИ/
12:30 "ШИНЭ ӨДӨР" ХӨТӨЛБӨР
13:30 "SHOP MONGOLIA"
13:50 ДУУСДАГГҮЙ ЯРИА
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 УХААРАЛ ИРЭХҮЙ
15:35 "ХАМТРАГЧИД" ОАК /4-Р БҮЛГИЙН 3-Р АНГИ /
16:35 ФОНД: BON APPETIT
17:35 ЗАРЫН ЦАГ
17:40 "ДОРАЭМОН" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
18:00 БИЗНЕС ТАЙМ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:30 "ЦӨХӨРСӨН ХАЙРЫН ТАНГАРАГ" ОАК /69-Р АНГИ/
21:30 ЁО ЁО-Г АНАГААХ НЬ
22:30 "ХАМТРАГЧИД" ОАК /4-Р БҮЛГИЙН 4-Р АНГИ /
23:30 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
0:00 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА