Өнөөдрийн хөтөлбөр (2015-07-05)
7:30 ЭФИР ЭХЛЭЛ
7:50 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР /ДАВТАЛТ/
9:00 АЛТАН БОЛОМЖ
10:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
10:20 БИЗНЕС ХӨТӨЧ
10:30 АМЖИЛТ /БРИДЖ ГРУПП-Г ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГЧ, УИХ-Н ГИШҮҮН Д.ГАНХУЯГ/
11:50 ЗАРЫН ЦАГ
11:55 ХҮЧИРХЭГ АРВАН НЭГ УРАГШАА ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО /75-Р АНГИ/
12:20 БИЗНЕС ХӨТӨЧ
12:30 "ХАЧИРХАЛТАЙ ГЭРИЙН ҮЙЛЧЛЭГЧ" ОАК /10-Р АНГИ/
14:00 ЁО ЁО-Г АНАГААХ НЬ
15:00 "ТАМАГОЧИ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО /36,37,38-Р АНГИ/
16:15 ХҮСЭЭГҮЙ ДАЙН
16:50 ХОШИН ДЭЛГЭЦ
17:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА /ДАВТАЛТ/
17:20 ЗАРЫН ЦАГ
17:25 ХҮЧИРХЭГ АРВАН НЭГ УРАГШАА ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО /76-Р АНГИ/
17:50 БИЗНЕС ХӨТӨЧ
18:00 BIZ HOUSE
19:00 "168 ЦАГ" ТОЙМ МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ХАЧИРХАЛТАЙ ГЭРИЙН ҮЙЛЧЛЭГЧ" ОАК /11-Р АНГИ/
21:40 ТАНАЙД ХОНОЁ
23:00 "ХАМТРАГЧИД" ОАК /9-Р БҮЛЭГ /
0:00 "ХАЧИРХАЛТАЙ ГЭРИЙН ҮЙЛЧЛЭГЧ" ОАК /11-Р АНГИ/
1:05 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА