Өнөөдрийн хөтөлбөр (2014-12-19)
7:00 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
7:30 "ШИНЭ ӨДӨР" ХӨТӨЛБӨР
8:30 ЗАРЫН ЦАГ
8:40 "ДОРАЭМОН" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
9:00 АЛТАН БОЛОМЖ
10:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР /ДАВТАЛТ/
11:30 "ЦӨХӨРСӨН ХАЙРЫН ТАНГАРАГ" ОАК /30-Р АНГИ/
12:40 "ШИНЭ ӨДӨР" ХӨТӨЛБӨР
13:40 "SHOP MONGOLIA"
14:00 ДУЭТ VS ДУЭЛЬ
14:55 ГЭРЭЛ СҮҮДЭР
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 УХААРАЛ ИРЭХҮЙ
15:35 "ХАМТРАГЧИД" ОАК /48-Р АНГИ/
16:40 БАРИМТАТ КИНО
17:30 "ХҮЧИРХЭГ АРВАН НЭГ" /101-Р АНГИ/
17:55 ЗАРЫН ЦАГ
18:00 ХӨГЖМИЙН ЗАВСАРЛАГА
18:05 БИЗНЕС ТАЙМ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:30 "ЦӨХӨРСӨН ХАЙРЫН ТАНГАРАГ" ОАК /31-Р АНГИ/
21:30 УХААРАЛ ИРЭХҮЙ
21:40 ИХ ХОТЫН ШИЛДЭГ 25
21:45 ДУЭТ VS ДУЭЛЬ
22:45 "ХАМТРАГЧИД" ОАК /49-Р АНГИ/
23:50 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
0:20 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА