Өнөөдрийн хөтөлбөр (2015-03-05)
7:00 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
7:30 "ДОРАЭМОН" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
7:50 "ШИНЭ ӨДӨР" ХӨТӨЛБӨР
8:50 ЗАРЫН ЦАГ
9:00 АЛТАН БОЛОМЖ
10:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР /ДАВТАЛТ/
11:30 "ЦӨХӨРСӨН ХАЙРЫН ТАНГАРАГ" ОАК /99-Р АНГИ/
12:30 "ШИНЭ ӨДӨР" ХӨТӨЛБӨР
13:30 "SHOP MONGOLIA"
14:00 "ХҮҮХЭД АСРАГЧ"
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "ХАМТРАГЧИД" ОАК /4-Р БҮЛЭГ /
16:30 ФОНД: BON APPETIT
17:30 МАНАЙ ДЭЛГЭЦНЭЭ
17:35 БАГАЧУУДЫН ҮЗЭХ ХИМИ
17:50 ЗАРЫН ЦАГ
17:55 "ДОРАЭМОН" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
18:20 БИЗНЕС ТАЙМ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:30 "ЦӨХӨРСӨН ХАЙРЫН ТАНГАРАГ" ОАК /100-Р АНГИ/
21:30 ЁО ЁО-Г АНАГААХ НЬ
22:30 "ХАМТРАГЧИД" ОАК /4-Р БҮЛЭГ /
23:30 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
1:00 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА