Өнөөдрийн хөтөлбөр (2014-09-23)
7:00 ЭФИР: ЭХЛЭЛ
7:30 ШИНЭ ӨГЛӨӨ ХӨТӨЛБӨР /ШУУД/
9:00 АЛТАН БОЛОМЖ
9:30 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
11:00 "ХАЛУУН ХАЙР" ОАК /12-Р АНГИ/
12:10 ЗАРЫН ЦАГ
12:20 ШИНЭ ӨГЛӨӨ ХӨТӨЛБӨР /ДАВТАЛТ/
13:50 "ЁО ЁО-Г АНАГААХ НЬ"
14:50 "НАЙРАМДАЛ ХОТХОН"
15:00 "УЛААНБААТАРТ 15 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "SHOP MONGOLIA" ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА.
16:00 "МОРИНЫ ЭМЧ" ОАК /19-Р АНГИ/
17:20 ЗАРЫН ЦАГ
17:30 "ДОРАЭМОН" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
17:50 АЛТАН БОЛОМЖ
18:20 "BUSINESS TIME"
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:30 "ХАЛУУН ХАЙР" ОАК /13-Р АНГИ/
21:50 "АМ НЭЭВЭЛ..." /МИАТ КОМПАНИЙ ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Г.ЖАРГАЛСАЙХАН/
22:30 "ТОМИЛОЛТ"
23:00 "МОРИНЫ ЭМЧ" ОАК /20-Р АНГИ/