Өнөөдрийн хөтөлбөр (2016-09-27)
07:45 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 АЛТАН БОЛОМЖ
10:10 ЗАРЫН ЦАГ
10:20 "ХҮЧИРХЭГ АРВАН НЭГ" 112-Р АНГИ
10:50 БИЗНЕС ТАЙМ
11:40 "АХЛАХ" ОАК 6-Р АНГИ
13:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
13:30 "25 ТЕЛЕВИЗ 20 ЖИЛ" "АМЖИЛТ" НЭВТРҮҮЛЭГ ЦОМОРЛОГ
14:40 ХӨГЖМИЙН ЗАВСАРЛАГА
14:50 ЗАРЫН ЦАГ
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "BON APPETIT" ОАК /ТӨГСГӨЛИЙН АНГИ/
17:00 ЗАРЫН ЦАГ
17:10 "ХҮЧИРХЭГ АРВАН НЭГ" 113-Р АНГИ
17:40 SHOP MONGOLIA
18:00 БИЗНЕС ТАЙМ
18:50 ТАЛХ ЧИХЭР ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "АХЛАХ" ОАК 7-Р АНГИ
21:25 "25 ТЕЛЕВИЗ 20 ЖИЛ"
22:00 "25 ДУГААР СУВАГ ТЕЛЕВИЗ 20 ЖИЛИЙН ОЙН ХҮНДЭТГЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА"
23:00 "ЭМЧ НАР" ОАК /1-Р АНГИ/
00:10 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
01:00 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА