Өнөөдрийн хөтөлбөр (2015-10-13)
7:00 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
7:20 ЗАРЫН ЦАГ
7:25 "ХҮЧИРХЭГ АРВАН НЭГ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО /31-Р АНГИ/
7:50 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР /ДАВТАЛТ/
9:00 АЛТАН БОЛОМЖ
10:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
10:30 ЗАРЫН ЦАГ
10:35 ГЭРЭЛ СҮҮДЭР
10:40 "ТАМАГОЧИ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО /121-Р АНГИ/
11:05 "SHOP MONGOLIA"
11:35 "ИНСҮ ХАТАН" ОАК /41-Р АНГИ/
13:05 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА /ДАВТАЛТ/
13:35 МОНГОЛ МЭДЭЭ
13:55 "1000 ТӨГРӨГ" ТӨСӨЛ
14:55 ЗАРЫН ЦАГ
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "ҮҮНЭЭС ЦААШ ТЭВЧИХГҮЙ ЭЭ" ОАК /25-Р АНГИ/
16:15 "SHOP MONGOLIA"
16:45 "ТАМАГОЧИ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО /121-Р АНГИ/
17:10 MAKING THE BAND-3 /44-Р ХЭСЭГ/
17:50 ЗАРЫН ЦАГ
17:55 "ХҮЧИРХЭГ АРВАН НЭГ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО /32-Р АНГИ/
18:20 БИЗНЕС ТАЙМ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ИНСҮ ХАТАН" ОАК /42-Р АНГИ/
21:40 "1000 ТӨГРӨГ" ТӨСӨЛ
22:10 СЭДЭВ
22:40 МОНГОЛ МЭДЭЭ
23:00 "ҮҮНЭЭС ЦААШ ТЭВЧИХГҮЙ ЭЭ" ОАК /26-Р АНГИ/
23:45 "ИНСҮ ХАТАН" ОАК /42-Р АНГИ/
0:45 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА