Өнөөдрийн хөтөлбөр (2016-08-24)
07:45 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:30 АЛТАН БОЛОМЖ
10:00 ЗАРЫН ЦАГ
10:15 "ХҮЧИРХЭГ АРВАН НЭГ" 77-Р АНГИ
10:45 БИЗНЕС ТАЙМ
11:45 "ДУУДЛАГЫН ДОХИО" ОАК 5-Р АНГИ
13:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
13:30 "6 СУМ" УРАН САЙХНЫ КИНО
15:20 ЗАРЫН ЦАГ
15:35 "АЛТАН ТҮЛХҮҮР" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
16:00 "BON APPETIT" ОАК /3-Р АНГИ/
17:10 ЗАРЫН ЦАГ
17:25 "ХҮЧИРХЭГ АРВАН НЭГ" 78-Р АНГИ
17:55 БИЗНЕС ТАЙМ
18:55 ТАЛХ ЧИХЭР ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:00 "ДУУДЛАГЫН ДОХИО" ОАК 6-Р АНГИ
21:20 "ЯРУУ НАЙРАГ "Ш.СҮРЭНЖАВ /НЭР/ АЛТАН САН ХӨМРӨГӨӨС
21:45 "ДУУЛИАНТ ХЭРЭГ" СУГА ТАЯГНЫ ХЭРЭГ
22:05 "BON APPETIT" ОАК /4-Р АНГИ/
23:10 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
0:00 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА