Өнөөдрийн хөтөлбөр (2015-08-04)
8:00 ЭФИР ЭХЛЭЛ
8:30 "ХҮЧИРХЭГ АРВАН НЭГ УРАГШАА" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО /102-Р АНГИ/
8:55 ЗАРЫН ЦАГ
9:00 АЛТАН БОЛОМЖ
10:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР /ДАВТАЛТ/
11:10 ЗАРЫН ЦАГ
11:15 "ТАМАГОЧИ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО /61-Р АНГИ/
11:40 "SHOP MONGOLIA"
12:10 "ХАЛУУН ХАЙР" ОАК /18-Р АНГИ/
13:40 ЁО ЁО-Г АНАГААХ НЬ
14:40 "ДУЭТ ДУЭЛЬ-2015"
15:20 "ХАМТРАГЧИД" ОАК /11-Р БҮЛЭГ /
16:20 "SHOP MONGOLIA"
16:50 JAPAN TOPICS /2 ХЭСЭГ/
17:10 MAKING THE BAND-2 /43-Р ХЭСЭГ/
18:00 ЗАРЫН ЦАГ
18:05 "ХҮЧИРХЭГ АРВАН НЭГ УРАГШАА" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО /103-Р АНГИ/
18:30 БИЗНЕС ТАЙМ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ХАЛУУН ХАЙР" ОАК /19-Р АНГИ/
21:40 "БИ"
22:40 "ДУЭТ ДУЭЛЬ-2015"
23:20 "ХАМТРАГЧИД" ОАК /11-Р БҮЛЭГ /
0:20 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА