Өнөөдрийн хөтөлбөр (2015-03-27)
7:00 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
7:30 "ДОРАЭМОН" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
7:50 "ШИНЭ ӨДӨР" ХӨТӨЛБӨР
8:50 ЗАРЫН ЦАГ
9:00 АЛТАН БОЛОМЖ
10:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР /ДАВТАЛТ/
11:30 "БОССЫГ ХАМГААЛ" СОАК /13-Р АНГИ/
12:40 "ШИНЭ ӨДӨР" ХӨТӨЛБӨР
13:40 "SHOP MONGOLIA"
14:10 БАРИМТАТ КИНО
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "ХАМТРАГЧИД" ОАК /5-Р БҮЛЭГ /
16:30 ЁО ЁО-Г АНАГААХ НЬ
17:30 ФОНД:"УХААРАЛ ХАЙРЛАХУЙ- ЗАЛУУСТ ХЭЛЭХ ҮГ"
17:55 ЗАРЫН ЦАГ
18:00 "ХҮЧИРХЭГ АРВАН НЭГ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
18:30 БИЗНЕС ТАЙМ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:30 "БОССЫГ ХАМГААЛ" СОАК 14-Р АНГИ/
21:40 BON APPETIT / УДЭТ-ЫН ДАРГА, МУУГЗ Д.ЦЭРЭНСАМБУУ/
22:40 "ХАМТРАГЧИД" ОАК /5-Р БҮЛЭГ /
23:40 "БОССЫГ ХАМГААЛ" СОАК 14-Р АНГИ/
0:20 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА