Өнөөдрийн хөтөлбөр (2014-08-22)
07.00 “Эфир:Эхлэл”
07.30 “Шинэ өглөө” хөтөлбөр /шууд/
09.00 “Алтан боломж”
09.30 “25 цаг” Мэдээллийн хөтөлбөр
10.40 “Хоёр бүсгүйн тавилан” ОАК /92-р анги/
11.50 “Шинэ өглөө хөтөлбөр” давталт
13.20 “Зарлаагүй дайны оршил” /1-р хэсэг/
14.20 “20-р зууны дуунууд” Амрагийн дуу /Алтан фондоос/
15.00 “Shop Mongolia”танилцуулж байна
15.30 “Миний хайр эрвээхэй бүсгүй” ОАК /73-р анги/
16.20 “Эко панел” үзүүлж байна
16.35 “Bon appetit”
17.30 “Хүчирхэг арван нэг” Хүүхэлдэйн кино /47-р анги/
18.00 “Алтан боломж”
18.30 “Biz Time”
19.00 “25 цаг” Мэдээллийн хөтөлбөр
20.10 “Хоёр бүсгүйн тавилан” ОАК /93-р анги/
21.20 “Shop mongolia” танилцуулж байна
21.50 “Зарлаагүй дайны оршил” /2-р хэсэг/
22.50 “Эко панел” үзүүлж байна
23.05 “Үер” МУСК