Өнөөдрийн хөтөлбөр (2016-06-29)
7:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
8:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР /ДАВТАЛТ/
8:30 ЗАРЫН ЦАГ
8:40 SHOP MONGOLIA
9:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
9:30 АЛТАН БОЛОМЖ
10:00 "ХҮЧИРХЭГ АРВАН НЭГ" 20-Р АНГИ
10:30 БИЗНЕС ТАЙМ
11:15 "ЯАЖ АМЬДРАХ ЮМ БЭ" ТЕЛЕ ЖҮЖИГ
13:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
13:30 "МИНИЙ ХӨРШИЙН ЭХНЭР" ОАК 1-Р АНГИ
14:50 ЗАРЫН ЦАГ
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "АЛТАН ТҮЛХҮҮР" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
16:00 "МӨНХИЙН БҮТЭЭЛ" ОАК /2-Р АНГИ/
17:10 ЗАРЫН ЦАГ
17:20 SHOP MONGOLIA
17:45 "ХҮЧИРХЭГ АРВАН НЭГ" 21-Р АНГИ
18:15 БИЗНЕС ТАЙМ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "МИНИЙ ХӨРШИЙН ЭХНЭР" ОАК 2-Р АНГИ
21:30 ШУУРХАЙ МЭДЭЭ
21:45 "МӨНХИЙН БҮТЭЭЛ" ОАК /3-Р АНГИ/
22:55 ШУУРХАЙ МЭДЭЭ
0:40 "АЯНГЫН БОРОО" УЯНГЫН ДРАМЫН ЖҮЖИГ
1:40 ШУУРХАЙ МЭДЭЭ
"АЯНГЫН БОРОО" УЯНГЫН ДРАМЫН ЖҮЖИГ /ҮРГЭЛЖЛЭЛ/
4:00 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА