Өнөөдрийн хөтөлбөр (2015-02-27)
7:00 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
7:30 "ДОРАЭМОН" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
7:50 "ШИНЭ ӨДӨР" ХӨТӨЛБӨР
8:50 ЗАРЫН ЦАГ
9:00 АЛТАН БОЛОМЖ
10:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР /ДАВТАЛТ/
11:30 "ЦӨХӨРСӨН ХАЙРЫН ТАНГАРАГ" ОАК /93-Р АНГИ/
12:40 "ШИНЭ ӨДӨР" ХӨТӨЛБӨР
13:40 "SHOP MONGOLIA"
14:00 ЁО ЁО-Г АНАГААХ НЬ
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "ХАМТРАГЧИД" ОАК /4-Р БҮЛГИЙН 27-Р АНГИ /
16:30 ФОНД: "АМ НЭЭВЭЛ..."
17:30 БАГАЧУУДЫН ҮЗЭХ ГЕОМЕТР
17:45 ЗАРЫН ЦАГ
17:50 "ХҮЧИРХЭГ АРВАН НЭГ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО /121-Р АНГИ/
18:20 БИЗНЕС ТАЙМ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:30 "ЦӨХӨРСӨН ХАЙРЫН ТАНГАРАГ" ОАК /94-Р АНГИ/
21:30 BON APPETIT
22:30 "ХАМТРАГЧИД" ОАК /4-Р БҮЛГИЙН 28-Р АНГИ /
23:30 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
0:00 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА