Өнөөдрийн хөтөлбөр (2015-05-27)
7:00 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
7:25 "ХҮЧИРХЭГ АРВАН НЭГ УРАГШАА" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО /36-Р АНГИ/
7:50 БИЗНЕС ХӨТӨЧ
7:56 ЗАРЫН ЦАГ
8:00 "МОНГОЛ МЭДЭЭ" /ДАВТАЛТ/
8:30 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
9:00 АЛТАН БОЛОМЖ
10:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР /ДАВТАЛТ/
11:10 ЗАРЫН ЦАГ
11:15 "ТАМАГОЧИ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО /8-Р АНГИ/
11:40 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА /ДАВТАЛТ/
12:10 "ТОМ ЭГЧ" ОАК /25-Р АНГИ/
13:40 "SHOP MONGOLIA"
13:55 "АМ НЭЭВЭЛ" /БОНХАЖ-ЫН САЙД Д.ОЮУНХОРОЛ/
14:54 БИЗНЕС ХӨТӨЧ
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "ХАМТРАГЧИД" ОАК /8-Р БҮЛЭГ /
16:30 "SHOP MONGOLIA"
17:00 ХӨГЖМИЙН ЗАВСАРЛАГА
17:00 БИЗНЕС ХӨТӨЧ
17:06 MAKING THE BAND-1 /43-Р ХЭСЭГ/
17:50 ЗАРЫН ЦАГ
17:55 "ХҮЧИРХЭГ АРВАН НЭГ УРАГШАА" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО /37-Р АНГИ/
18:20 БИЗНЕС ТАЙМ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ТОМ ЭГЧ" ОАК /26-Р АНГИ/
21:40 БИЗНЕС ХӨТӨЧ
21:46 ХҮҮХЭД АСРАГЧ /МУСТА ЖҮЖИГЧИН С. БАТТУЛГА/
22:45 "МОНГОЛ МЭДЭЭ"
23:15 "ХАМТРАГЧИД" ОАК /8-Р БҮЛЭГ /
0:15 "ТОМ ЭГЧ" ОАК /26-Р АНГИ/
1:20 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА