Өнөөдрийн хөтөлбөр (2016-09-28)
07:45 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 АЛТАН БОЛОМЖ
10:10 ЗАРЫН ЦАГ
10:20 "ХҮЧИРХЭГ АРВАН НЭГ" 113-Р АНГИ
10:50 БИЗНЕС ТАЙМ
11:50 "АХЛАХ" ОАК 7-Р АНГИ
13:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
13:30 "25 ДУГААР СУВАГ ТЕЛЕВИЗ 20 ЖИЛИЙН ОЙН ХҮНДЭТГЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА"
14:40 ХӨГЖМИЙН ЗАВСАРЛАГА
14:50 ЗАРЫН ЦАГ
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "АЛТАН ТҮЛХҮҮР" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
16:00 "ЭМЧ НАР" ОАК /1-Р АНГИ/
17:10 ЗАРЫН ЦАГ
17:20 "ХҮЧИРХЭГ АРВАН НЭГ" 114-Р АНГИ
17:50 SHOP MONGOLIA
18:00 БИЗНЕС ТАЙМ
18:50 ТАЛХ ЧИХЭР ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "АХЛАХ" ОАК 8-Р АНГИ
21:25 ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
21:40 "АМ НЭЭВЭЛ"
22:50 "ЭМЧ НАР" ОАК /2-Р АНГИ/
00:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:50 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА