Өнөөдрийн хөтөлбөр (2015-07-06)
7:00 ЭФИР ЭХЛЭЛ
7:25 ХҮЧИРХЭГ АРВАН НЭГ УРАГШАА ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО /76-Р АНГИ/
7:50 ГЭРЭЛ СҮҮДЭР
7:55 ЗАРЫН ЦАГ
8:00 BON APPETIT
8:45 SHOP MONGOLIA
9:00 АЛТАН БОЛОМЖ
10:00 "168 ЦАГ" ТОЙМ МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
11:10 ЗАРЫН ЦАГ
11:15 "ТАМАГОЧИ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО /39-Р АНГИ/
11:40 SHOP MONGOLIA
12:10 "ХАЧИРХАЛТАЙ ГЭРИЙН ҮЙЛЧЛЭГЧ" ОАК /11-Р АНГИ/
13:40 ТАНАЙД ХОНОЁ
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "ХАМТРАГЧИД" ОАК /10-Р БҮЛЭГ /
16:30 МОНГОЛ ЖОРОО МОРЬ
17:05 MAKING THE BAND-2 /21-Р ХЭСЭГ/
17:50 ЗАРЫН ЦАГ
17:55 ХҮЧИРХЭГ АРВАН НЭГ УРАГШАА ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО /77-Р АНГИ/
18:20 БИЗНЕС ТАЙМ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ХАЧИРХАЛТАЙ ГЭРИЙН ҮЙЛЧЛЭГЧ" ОАК /12-Р АНГИ/
21:40 БИЗНЕС ХӨТӨЧ
21:50 ЁО ЁО-Г АНАГААХ НЬ
22:50 МОНГОЛ МЭДЭЭ
23:20 "ХАМТРАГЧИД" ОАК /10-Р БҮЛЭГ /
0:20 "ХАЧИРХАЛТАЙ ГЭРИЙН ҮЙЛЧЛЭГЧ" ОАК /12-Р АНГИ/
1:25 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА