Өнөөдрийн хөтөлбөр (2014-11-21)
7:00 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
7:30 "ШИНЭ ӨДӨР" ХӨТӨЛБӨР
8:30 ЗАРЫН ЦАГ
8:40 ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
9:00 АЛТАН БОЛОМЖ
10:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
11:30 ЦӨХӨРСӨН ХАЙРЫН ТАНГАРАГ ОАК 2-Р АНГИ
12:45 "ШИНЭ ӨДӨР"-ХӨТӨЛБӨР \ДАВТАЛТ\
13:55 УХААРАЛ ИРЭХҮЙ
14:00 ХҮСЭЭГҮЙ ДАЙН
14:40 "SHOP MONGOLIA"
15:00 "УЛААНБААТАРТ 15 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 УХААРАЛ ИРЭХҮЙ
15:35 "ХАМТРАГЧИД" ЯПОНЫ ОАК 9,10-Р АНГИ
17:25 NEXT
17:30 ХҮЧИРХЭГ АРВАН НЭГ 89-Р АНГИ
17:50 25 ЭНЭ ДОЛОО ХОНОГТ
18:00 ЗАРЫН ЦАГ
18:10 БИЗНЕС ТАЙМ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:30 ЦӨХӨРСӨН ХАЙРЫН ТАНГАРАГ ОАК 3-Р АНГИ
21:45 УХААРАЛ ИРЭХҮЙ
21:50 АМ НЭЭВЭЛ
22:30 REC ON
23:00 "ХАМТРАГЧИД" ЯПОНЫ ОАК 11,12-Р АНГИ
0:50 ЗАРЫН ЦАГ
1:05 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА