Өнөөдрийн хөтөлбөр (2015-03-29)
7:00 ЭФИР ЭХЛЭЛ
7:30 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР /ДАВТАЛТ/
9:00 АЛТАН БОЛОМЖ
10:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ХӨТӨЛБӨР
12:00 В.КРАСНОГОРОВ "ЯАЖ АМЬДРАХ ЮМ БЭ?"
13:40 ЗАРЫН ЦАГ
13:45 "БОССЫГ ХАМГААЛ" СОАК /15-Р АНГИ/
14:55 МАНЦУЙТАЙ ТАМИРЧИН
15:20 "БИ"
16:20 ХЭРЭГЛЭГЧИЙН СОНГОЛТ СЛАВА
16:25 "ТАВАН ЗҮЙЛ ӨНГӨ САЙТ ЦЭЦЭГ"
16:55 ЁО ЁО-Г АНАГААХ НЬ
17:55 ЗАРЫН ЦАГ
18:00 BIZ HOUSE
19:00 "168 ЦАГ" ТОЙМ МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:30 "БОССЫГ ХАМГААЛ" СОАК /16-Р АНГИ/
21:40 ЛАПША УРАЛДААН
21:50 ТАНАЙД ХОНОЁ
23:00 "ХАМТРАГЧИД" ОАК /5-Р БҮЛЭГ /
0:00 "БОССЫГ ХАМГААЛ" СОАК /16-Р АНГИ/
0:40 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА