Өнөөдрийн хөтөлбөр (2014-11-24)
7:00 ЭФИР ЭХЛЭЛ
7:30 "ШИНЭ ӨДӨР" ХӨТӨЛБӨР
8:30 ЗАРЫН ЦАГ
8:40 "ДОРАЭМОН" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
9:00 АЛТАН БОЛОМЖ
10:00 "168 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
11:30 "ЦӨХӨРСӨН ХАЙРЫН ТАНГАРАГ" ОАК /5-Р АНГИ/
12:40 "ШИНЭ ӨДӨР" ХӨТӨЛБӨР
13:40 SHOP MONGOLIA
14:00 АМЖИЛТ
15:00 "УЛААНБААТАРТ 15 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 УХААРАЛ ИРЭХҮЙ
15:35 "ХАМТРАГЧИД" ОАК /3-Р АНГИ/
17:25 NEXT
17:30 "ДОРАЭМОН" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
17:55 ЗАРЫН ЦАГ
18:05 БИЗНЕС ТАЙМ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:30 "ЦӨХӨРСӨН ХАЙРЫН ТАНГАРАГ" ОАК /6-Р АНГИ/
21:40 УХААРАЛ ИРЭХҮЙ
21:45 ЁО ЁО-Г АНАГААХ НЬ
22:45 "ХАМТРАГЧИД" ОАК /17,18-Р АНГИ/
0:35 ЗАРЫН ЦАГ
0:45 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА