Өнөөдрийн хөтөлбөр (2014-10-25)
7:00 ЭФИР: ЭХЛЭЛ
7:30 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
9:00 АЛТАН БОЛОМЖ
10:00 ЗАРЫН ЦАГ
10:10 "ХҮЧИРХЭГ АРВАН НЭГ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 74-Р АНГИ/
10:30 ШИНЭ ӨГЛӨӨ ХӨТӨЛБӨР /ШУУД/
12:00 BIZ HOUSE
13:00 "ХАЛУУН ХАЙР" ОАК /45-Р АНГИ/
14:10 " 21000" РЕАЛТИТИ ШОУ 6-Р ХЭСЭГ
15:10 " 21000" РЕАЛТИТИ ШОУ 7-Р ХЭСЭГ
16:10 " 21000" РЕАЛТИТИ ШОУ 8-Р ХЭСЭГ
17:10 МАНЦУЙТАЙ ТАМИРЧИН
17:30 "ХҮЧИРХЭГ АРВАН НЭГ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО /75-Р АНГИ/
17:55 МАНАЙ ДЭЛГЭЦНЭЭ
18:00 "ЁО-ЁО"-Г АНАГААХ НЬ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:30 "ХАЛУУН ХАЙР" ОАК /46-Р АНГИ/
21:45 BON APPETIT
22:45 "МОРИНЫ ЭМЧ" ОАК /71, 72-Р АНГИ/