Өнөөдрийн хөтөлбөр (2015-10-10)
7:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
7:45 ЗАРЫН ЦАГ
7:50 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР /ДАВТАЛТ/
9:00 АЛТАН БОЛОМЖ
10:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
10:30 МОНГОЛ МЭДЭЭ
10:50 ЗАРЫН ЦАГ
10:55 "ХҮЧИРХЭГ АРВАН НЭГ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО /28-Р АНГИ/
11:20 BIZ HOUSE
12:00 БИЗНЕС ХӨТӨЧ
12:05 "МӨНХ ТЭНГЭРИЙН ХАЙР" ТЕЛЕКОНЦЕРТ
13:10 "ИНСҮ ХАТАН" ОАК /38-Р АНГИ/
14:40 ЗАРЫН ЦАГ
14:45 "ТАМАГОЧИ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО /114,115,116-Р АНГИ/
16:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА /ДАВТАЛТ/
16:30 БИЗНЕС ХӨТӨЧ
16:35 "ҮҮНЭЭС ЦААШ ТЭВЧИХГҮЙ ЭЭ" ОАК /22-Р АНГИ/
17:20 ГЭРЭЛ СҮҮДЭР
17:25 БИЗНЕС ХӨТӨЧ
17:30 "ХҮЧИРХЭГ АРВАН НЭГ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО /29-Р АНГИ/
17:55 ЗАРЫН ЦАГ
18:00 "2030"
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ИНСҮ ХАТАН" ОАК /39-Р АНГИ/
21:40 БИЗНЕС ХӨТӨЧ
21:45 "БИ" Н.ОРХОН /ЗУРААЧ/
23:00 "ҮҮНЭЭС ЦААШ ТЭВЧИХГҮЙ ЭЭ" ОАК /23-Р АНГИ/
23:45 "ИНСҮ ХАТАН" ОАК /39-Р АНГИ/
0:45 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА