Өнөөдрийн хөтөлбөр (2015-08-03)
8:00 ЭФИР ЭХЛЭЛ
8:30 "ХҮЧИРХЭГ АРВАН НЭГ УРАГШАА" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО /101-Р АНГИ/
8:55 ЗАРЫН ЦАГ
9:00 АЛТАН БОЛОМЖ
10:00 "168 ЦАГ" ТОЙМ МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
11:10 ЗАРЫН ЦАГ
11:15 "ТАМАГОЧИ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО /60-Р АНГИ/
11:40 BON APPETIT
12:30 ЗАРЫН ЦАГ
12:35 "ХАЛУУН ХАЙР" ОАК /17-Р АНГИ/
14:05 ТАНАЙД ХОНОЁ
15:20 "ХАМТРАГЧИД" ОАК /11-Р БҮЛЭГ /
16:20 "SHOP MONGOLIA"
16:45 ДУУ ТӨРСӨН ТҮҮХ
17:15 MAKING THE BAND-2 /42-Р ХЭСЭГ/
18:00 ЗАРЫН ЦАГ
18:05 "ХҮЧИРХЭГ АРВАН НЭГ УРАГШАА" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО /102-Р АНГИ/
18:30 БИЗНЕС ТАЙМ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ХАЛУУН ХАЙР" ОАК /18-Р АНГИ/
21:40 ЁО ЁО-Г АНАГААХ НЬ
22:40 "ДУЭТ ДУЭЛЬ-2015"
23:20 "ХАМТРАГЧИД" ОАК /11-Р БҮЛЭГ /
0:20 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА