Өнөөдрийн хөтөлбөр (2014-11-26)
7:00 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
7:30 "ШИНЭ ӨДӨР"-ХӨТӨЛБӨР
8:30 ЗАРЫН ЦАГ
8:40 "ДОРАЭМОН" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
9:00 АЛТАН БОЛОМЖ
10:00 "25 ЦАГ"-МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
11:30 "ЦӨХӨРСӨН ХАЙРЫН ТАНГАРАГ" ОАК /7-Р АНГИ/
12:40 "ШИНЭ ӨГЛӨӨ"-ХӨТӨЛБӨР \ДАВТАЛТ\
13:40 "SHOP MONGOLIA"
14:00 ЭВ МОНГОЛ
14:30 ХҮСЭЭГҮЙ ДАЙН
15:00 "УЛААНБААТАРТ 15 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 УХААРАЛ ИРЭХҮЙ
15:35 "ХАМТРАГЧИД" ОАК /19,20-Р АНГИ/
17:25 NEXT
17:30 "ДОРАЭМОН" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
17:55 ЗАРЫН ЦАГ
18:05 БИЗНЕС ТАЙМ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:30 "ЦӨХӨРСӨН ХАЙРЫН ТАНГАРАГ" ОАК /8-Р АНГИ/
21:40 УХААРАЛ ИРЭХҮЙ
21:45 МЭНДЧИЛГЭЭ
21:50 ДУУСДАГГҮЙ ЯРИА
23:20 "ХАМТРАГЧИД" ОАК /21,22-Р АНГИ/
1:10 ЗАРЫН ЦАГ
1:20 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА