Өнөөдрийн хөтөлбөр (2016-06-30)
7:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
8:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР /ДАВТАЛТ/
8:50 ЗАРЫН ЦАГ
9:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
9:30 АЛТАН БОЛОМЖ
10:00 "ХҮЧИРХЭГ АРВАН НЭГ" 21-Р АНГИ
10:30 БИЗНЕС ТАЙМ
11:15 "МИНИЙ ХӨРШИЙН ЭХНЭР" ОАК 2-Р АНГИ
12:25 SHOP MONGOLIA
13:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
13:30 "ТОРГО-2016" ШОУ
14:50 ЗАРЫН ЦАГ
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "ЦАГ ҮРГЭЛЖ БИДНИЙ ТӨЛӨӨ"
16:00 "МӨНХИЙН БҮТЭЭЛ" ОАК /3-Р АНГИ/
17:10 ЗАРЫН ЦАГ
17:20 SHOP MONGOLIA
17:45 "ХҮЧИРХЭГ АРВАН НЭГ" 22-Р АНГИ
18:15 БИЗНЕС ТАЙМ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "МИНИЙ ХӨРШИЙН ЭХНЭР" ОАК 3-Р АНГИ
21:30 10000 НЭВТРҮҮЛЭГ
22:00 "МӨНХИЙН БҮТЭЭЛ" ОАК /4-Р АНГИ/
23:10 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
0:00 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА