Өнөөдрийн хөтөлбөр (2019-07-19)
07:00 "ЭФИР" ЭХЛЭЛ
07:30 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
08:40 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:10 "АЛТАН БОЛОМЖ"
09:40 "БИЗНЕС ТАЙМ"
10:00 "ДРАГОН БОЛЛ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 434, 444-Р АНГИ
10:50 "ХУРАНДАА ЗЕМИНА" ОРОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 3-Р БҮЛГИЙН 12-Р АНГИ
11:50 "МОНГОЛ ЯПОНД НЭГ УДАА" ДУГААР-4
13:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
13:30 "МАРТАХГҮЙ"
14:00 "КОНЦЕРТ"
15:00 "БАРИМТАТ КИНО"
16:00 "ЯДУУСЫН ХОРООЛЛЫН ПУУЖИН" ЯПОНЫ ОАК 2-Р БҮЛГИЙН 6-Р АНГИ
17:00 "АЯЛЛЫН АМТ" БАРИМТАТ КИНО
17:50 "ДРАГОН БОЛЛ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 445, 446-Р АНГИ
18:40 "БИЗНЕС ТАЙМ"
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:00 "ХУРАНДАА ЗЕМИНА" ОРОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 3-Р БҮЛГИЙН 13-Р АНГИ
21:00 "МОНГОЛ ЯПОНД НЭГ УДАА" ДУГААР-2
22:10 "ЯДУУСЫН ХОРООЛЛЫН ПУУЖИН" ЯПОНЫ ОАК 2-Р БҮЛГИЙН 7-Р АНГИ
23:10 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:10 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА