Өнөөдрийн хөтөлбөр (2019-04-25)
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:10 "БИЗНЕС ТАЙМ"
11:10 "ДРАГОН БОЛЛ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 295,296-Р АНГИ
12:00 "АРД ТҮМНИЙ ЗАРЦ" ОЛОН АНГИТ КИНО 1-Р АНГИ
13:20 "БАРИМТАТ КИНО"
14:30 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "НАДТАЙ ГЭРЛЭЭЧ" ХЯТАДЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 48-Р АНГИ
16:20 "АЯЛЛЫН АМТ" БАРИМТАТ КИНО
17:10 "ДРАГОН БОЛЛ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 297,298-Р АНГИ
18:00 "БИЗНЕС ТАЙМ"
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "АРД ТҮМНИЙ ЗАРЦ" ОЛОН АНГИТ КИНО 2-Р АНГИ
21:20 "АЯЛАГЧИД"
22:00 "УРТ ЦАГААНЫ ГУДАМЖ" НЭВТРҮҮЛЭГ
23:40 "НАДТАЙ ГЭРЛЭЭЧ" ХЯТАДЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 49-Р АНГИ
00:30 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА