Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийг УИХ хэлэлцэж эхлээд байна
  2014-06-25       1645

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийг УИХ хэлэлцэж эхлээд байна. Хуулийн этгээдийг бүртгэх асуудал дээр зуучлах гэсэн шат дамжлага нэмэх шаардлагагүй, төрийн үйлчилгээг аль болох шуурхай хүнд сурталгүй болгоход чиглэнэ хэмээн хууль зүйн сайд онцолсон байна.