Хууль зүйн салбарын шинэчлэл
  2014-06-25       1738

Хууль зүйн салбарын шинэчлэлийн хүрээнд шүүх, цагдаа, прокурорын байгууллагын хэрэг шийдвэрлэх явцыг хурдасгах асуудлыг түлхүү тусгасан. Гэсэн ч хуулийн байгууллагад шалгагдаж байгаа төрийн өндөр албан тушаал хашч байсан болон одоо байгаа албан тушаалтнуудын хэргийг шийдвэрлэх явцад ахиц гарсангүй.  Нийслэлийн прокурорын газраас үүнийг УИХ-ын гишүүний халдашгүй байдалтай холбон тайлбарлаж байна.