Удахгүй батлагдах хуулиар хөдлөх хөрөнгө болон оюуны өмчөө барьцаалан зээл авах эрхтэй болно
  2014-06-25       2176

Урьд нь зөвхөн үл хөдлөх хөрөнгөө барьцаалж зээл авдаг байсан бол удахгүй батлагдах хуулиар хөдлөх хөрөнгө болон оюуны өмчөө барьцаалан зээл авах эрхтэй болох юм байна. Гэхдээ хулгайн болон маргаантай өмчийг барьцаалах, түүнээс болж учрах хохирлоос сэргийлэх талын заалтуудыг нарийн тусгаж өгөх шаардлагатай гэж зарим гишүүд сануулж байлаа.