2018-01-22 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "168 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 АЛТАН БОЛОМЖ
10:10 ЗАРЫН ЦАГ
10:30 БИЗНЕС ТАЙМ
11:20 "САРНЫ ТУЯАН ХЭЭТ ҮҮЛ" СОЛОНГОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 6-Р АНГИ
12:20 "ТАНАЙД ХОНОЁ" НЭВТРҮҮЛЭГ
13:20 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
13:50 "ШЕФ" ОЛОН АНГИТ КИНО 10-Р АНГИ
14:50 "ХӨГЖМИЙН ЗАВСАРЛАГА"
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "ГОЦ ХҮҮ" УСК
17:10 ЗАРЫН ЦАГ
17:20 "МААМУУ" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ-36 /МОНГОЛ КОНТЕНТ/
17:40 "ӨӨДӨСХӨН" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
18:00 БИЗНЕС ТАЙМ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ШЕФ" ОЛОН АНГИТ КИНО 11-Р АНГИ
21:10 "МАРТАГДСАН БИЛГЭДЭЛҮҮД"
21:30 "ХҮСЭЭГҮЙ ДАЙН"
22:00 "ХУБИЛАЙ ХААН" ОЛОН АНГИТ КИНО 15-Р АНГИ
23:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:10 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2018-01-23 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 АЛТАН БОЛОМЖ
10:10 ЗАРЫН ЦАГ
10:30 БИЗНЕС ТАЙМ
11:20 "МААМУУ" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ-36 /МОНГОЛ КОНТЕНТ/
11:40 "САРНЫ ТУЯАН ХЭЭТ ҮҮЛ" СОЛОНГОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 7-Р АНГИ
12:40 "ШИНЭ ӨДӨР"ЯРИЛЦЛАГА
13:10 "ХУБИЛАЙ" ОЛОН АНГИТ КИНО 15-Р АНГИ
14:10 "МАРТАГДСАН БИЛГЭДЛҮҮД" БАРИМТАТ НЭВТРҮҮЛЭГ
14:30 "ЭРҮҮЛ МАЛ МОНГОЛЫН БАЯЛАГ"
14:50 ХӨГЖМИЙН ЗАВСАРЛАГА
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "ШЕФ" ОЛОН АНГИТ КИНО 11-Р АНГИ
16:30 "ХҮСЭЭГҮЙ ДАЙН" НЭВТРҮҮЛЭГ
17:00 ЗАРЫН ЦАГ
17:25 "ДЭЛХИЙН ҮЛГЭРИЙН ТҮҮВРҮҮД" ЦУВРАЛААС
17:35 "ӨӨДӨСХӨН" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
18:00 БИЗНЕС ТАЙМ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ШЕФ"ОЛОН АНГИТ КИНО 12-Р АНГИ
21:20 "АМ НЭЭВЭЛ"
22:10 "ХУБИЛАЙ ХААН" ОЛОН АНГИТ КИНО 16-Р АНГИ
23:10 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:20 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2018-01-24 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 АЛТАН БОЛОМЖ
10:10 ЗАРЫН ЦАГ
10:30 БИЗНЕС ТАЙМ
11:30 "САРНЫ ТУЯАН ХЭЭТ ҮҮЛ" СОЛОНГОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 8-Р АНГИ
12:30 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
13:00 "ХУБИЛАЙ" ОЛОН АНГИТ КИНО 16-Р АНГИ
14:00 "АМ НЭЭВЭЛ"
14:50 ХӨГЖМИЙН ЗАВСАРЛАГА
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "ШЕФ" ОЛОН АНГИТ КИНО 12-Р АНГИ
16:40 ЗАРЫН ЦАГ
17:00 “МААМУУ" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ-37/МОНГОЛ КОНТЕНТ/
17:30 "ӨӨДӨСХӨН" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
18:00 БИЗНЕС ТАЙМ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ШЕФ" ОЛОН АНГИТ КИНО 13-Р АНГИ
21:20 "ЁО ЁО-Г АНАГААХ НЬ" НЭВТРҮҮЛЭГ
22:40 "ХУБИЛАЙ" ОЛОН АНГИТ КИНО 17-Р АНГИ
23:40 “25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:50 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2018-01-25 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 АЛТАН БОЛОМЖ
10:10 ЗАРЫН ЦАГ
10:30 БИЗНЕС ТАЙМ
11:30 "МААМУУ" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ-37 /МОНГОЛ КОНТЕНТ/
11:50 "ӨӨДӨСХӨН" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
12:20 "САРНЫ ТУЯАН ХЭЭТ ҮҮЛ" СОЛОНГОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 9-Р АНГИ
13:20 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
13:50 "ХУБИЛАЙ" ОЛОН АНГИТ КИНО 17-Р АНГИ
14:50 ЗАРЫН ЦАГ
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "ШЕФ" ОЛОН АНГИТ КИНО 13-Р АНГИ
16:40 “ДЭЛХИЙН ҮЛГЭРИЙН ТҮҮВРҮҮД" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
17:10 ЗАРЫН ЦАГ
17:30 "ӨӨДӨСХӨН" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
18:00 БИЗНЕС ТАЙМ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ШЕФ" ОЛОН АНГИТ КИНО 14-Р АНГИ
21:20 "МАРТАГДСАН БИЛГЭДЛҮҮД" БАРИМТАТ НЭВТРҮҮЛЭГ
21:40 "ШИНОБУ ФАЙТ-2018" КИКБОКСЫН 65 КГ-ЫН ТЭМЦЭЭН
22:40 "ХУБИЛАЙ" ОЛОН АНГИТ КИНО 18-Р АНГИ
23:40 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:50 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2018-01-26 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 “ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 АЛТАН БОЛОМЖ
10:10 ЗАРЫН ЦАГ
10:30 БИЗНЕС ТАЙМ
11:30 "САРНЫ ТУЯАН ХЭЭТ ҮҮЛ" СОЛОНГОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 10-Р АНГИ
12:30 "ХУБИЛАЙ" ОЛОН АНГИТ КИНО 18-Р АНГИ
13:30 "ШИНЭ ӨДӨР"ЯРИЛЦЛАГА
14:00 "ШИНОБУ ФАЙТ-2018" КИКБОКСЫН 65 КГ-ЫН ТЭМЦЭЭН
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "ШЕФ" ОЛОН АНГИТ КИНО 14-Р АНГИ
16:40 "МАРТАГДСАН БИЛГЭДЭЛҮҮД" БАРИМТАТ НЭВТРҮҮЛЭГ
17:00 ЗАРЫН ЦАГ
17:20 "ДЭЛХИЙН ҮЛГЭРИЙН ТҮҮВРҮҮД" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
17:40 "ӨӨДӨСХӨН" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
18:00 БИЗНЕС ТАЙМ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 “ШЕФ" ОЛОН АНГИТ КИНО 15-Р АНГИ
21:10 "BON APPETIT" НЭВТРҮҮЛЭГ
22:10 "ХУБИЛАЙ" ОЛОН АНГИТ КИНО 19-Р АНГИ
23:10 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:20 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2018-01-27 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "АМАР ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 АЛТАН БОЛОМЖ
10:10 ЗАРЫН ЦАГ
10:25 "МААМУУ" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ-36 /МОНГОЛ КОНТЕНТ/
10:45 БИЗНЕС ТАЙМ
11:45 "ЁО ЁО-Г АНАГААХ НЬ" НЭВТРҮҮЛЭГ
13:15 "ХУБИЛАЙ" ОЛОН АНГИТ КИНО 19-Р АНГИ
14:15 "АМАР ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
14:45 ЗАРЫН ЦАГ
15:00 "BON APPETIT" НЭВТРҮҮЛЭГ
16:00 "ШЕФ" ОЛОН АНГИТ КИНО 15-Р АНГИ
17:00 "ХАЙРЛАХ ТУСАМ ГЭРЭЛТЭНЭ" ТОГЛОЛТ /МУСТА ДУУЧИН Ч.АЛТАНТҮЛХҮҮР/
17:50 "ЗАРЫН ЦАГ"
18:00 "ӨӨДӨСХӨН" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
18:30 "АМАР ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ШЕФ" ОЛОН АНГИТ КИНО 16-Р АНГИ
21:00 "БААТАРЛАГ ТУУЛЬ ЖАНГАРЫН ЖИМЭЭР" БАРИМТАТ НЭВТРҮҮЛЭГ
21:30 "БУЦАХ ЗАМГҮЙ" УСК
23:10 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:20 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2018-01-28 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "АМАР ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:50 АЛТАН БОЛОМЖ
10:20 ЗАРЫН ЦАГ
10:40 "МААМУУ" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ-37 /МОНГОЛ КОНТЕНТ/
11:00 "ӨӨДӨСХӨН" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
11:30 "ЁО ЁО-Г АНАГААХ НЬ” НЭВТРҮҮЛЭГ
12:50 “ХӨГЖМИЙН ЗАВСАРЛАГА”
13:00 "МАРТАГДСАН БИЛГЭДЛҮҮД" БАРИМТАТ НЭВТРҮҮЛЭГ
13:20 "АМАР ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
13:50 "МАНЦУЙТАЙ ТАМИРЧИН"
14:20 "АМ НЭЭВЭЛ" ЯРИЛЦЛАГА
15:10 "ШЕФ" ОЛОН АНГИТ КИНО 16-Р АНГИ
16:10 "БААТАРЛАГ ТУУЛЬ ЖАНГАРЫН ЖИМЭЭР"
16:40 ХӨГЖМИЙН ЗАВСАРЛАГА
16:50 "АЯЛЛЫН АМТ" БАРИМТАТ КИНО-65
17:50 ЗАРЫН ЦАГ
18:10 "ДЭЛХИЙН ҮЛГЭРИЙН ТҮҮВРҮҮД" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
18:30 "ӨӨДӨСХӨН" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
19:00 "168 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ШЕФ" ОЛОН АНГИТ КИНО 17-Р АНГИ
21:20 "ТАНАЙД ХОНОЁ" НЭВТРҮҮЛЭГ
22:20 "БЕН ХОЛЛИЙН ДОМОГ" УСК
23:40 "168 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:50 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА