2019-03-18 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "168 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:10 "БИЗНЕС ТАЙМ"
11:10 "ДРАГОН БОЛЛ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 221,222-Р АНГИ
12:00 "ШЕФ" ОРОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 3-Р БҮЛГИЙН 15-Р АНГИ
13:20 "ТАНАЙД ХОНОЁ"
14:30 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "МИНИЙ АМЬДРАЛ-МИНИЙ БАХАРХАЛ" МУГЖ С.БООРОЙ
16:20 "УХААРАЛ ИРЭХҮЙ"
16:40 "МӨРДӨСТЭЙ АЯЛГУУ" ТЕЛЕКОНЦЕРТ
17:10 "ДРАГОН БОЛЛ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 223,224-Р АНГИ
18:00 "БИЗНЕС ТАЙМ"
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ШЕФ" ОРОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 3-Р БҮЛГИЙН 16-Р АНГИ
21:20 "ИНТЕРМЕД"
21:25 "МАРТАХГҮЙ"
22:00 "НАДТАЙ ГЭРЛЭЭЧ" ХЯТАДЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 21-Р АНГИ
22:50 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:00 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2019-03-19 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:10 "БИЗНЕС ТАЙМ"
11:10 "ДРАГОН БОЛЛ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 223,224-Р АНГИ
12:00 "ШЕФ" ОРОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 3-Р БҮЛГИЙН 16-Р АНГИ
13:20 "ИНТЕРМЕД"
13:35 "МАРТАХГҮЙ"
14:10 "ХӨГЖМИЙН ЗАВСАРЛАГА"
14:30 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "НАДТАЙ ГЭРЛЭЭЧ" ХЯТАДЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 21-Р АНГИ
16:20 "АЯЛЛЫН АМТ" БАРИМТАТ КИНО
17:10 "ДРАГОН БОЛЛ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 225,226-Р АНГИ
18:00 "БИЗНЕС ТАЙМ"
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ШЕФ" ОРОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 3-Р БҮЛГИЙН 17-Р АНГИ
21:20 "АМ НЭЭВЭЛ" ЯРИЛЦЛАГА
22:20 "НАДТАЙ ГЭРЛЭЭЧ" ХЯТАДЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 22-Р АНГИ
23:10 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:20 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2019-03-20 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ"МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:10 "БИЗНЕС ТАЙМ"
11:10 "ДРАГОН БОЛЛ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 225,226-Р АНГИ
12:00 "ШЕФ" ОРОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 3-Р БҮЛГИЙН 17-Р АНГИ
13:10 "АМ НЭЭВЭЛ" ЯРИЛЦЛАГА
14:20 "ХӨГЖМИЙН ЗАВСАРЛАГА"
14:30 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "НАДТАЙ ГЭРЛЭЭЧ" ХЯТАДЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 22-Р АНГИ
16:20 "АЯЛЛЫН АМТ" БАРИМТАТ КИНО
17:20 "ДРАГОН БОЛЛ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 227,228-Р АНГИ
18:10 "БИЗНЕС ТАЙМ"
19:00 "25 ЦАГ"МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ШЕФ" ОРОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 3-Р БҮЛГИЙН 18-Р АНГИ
21:20 "ТАРХИНЫ ФИТНЕСС"
22:20 "НАДТАЙ ГЭРЛЭЭЧ" ХЯТАДЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 23-Р АНГИ
23:10 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:20 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2019-03-21 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:10 "БИЗНЕС ТАЙМ"
11:10 "ДРАГОН БОЛЛ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 227,228-Р АНГИ
12:00 "ШЕФ" ОРОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 3-Р БҮЛГИЙН 18-Р АНГИ
13:20 "КОНЦЕРТ"
14:30 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "ЭРҮҮЛ МАЛ МОНГОЛЫН БАЯЛАГ-1
15:50 "НАДТАЙ ГЭРЛЭЭЧ" ХЯТАДЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 23-Р АНГИ
16:40 "АЯЛЛЫН АМТ" БАРИМТАТ КИНО
17:20 "ДРАГОН БОЛЛ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 229,230-Р АНГИ
18:10 "БИЗНЕС ТАЙМ"
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ШЕФ" ОРОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 3-Р БҮЛГИЙН 19-Р АНГИ
21:20 "KFC-ИЙН ГАЛ ТОГООНД"
21:50 "УХААРАЛ ИРЭХҮЙ"
22:00 "УРТ ЦАГААНЫ ГУДАМЖ" НЭВТРҮҮЛЭГ
23:40 "НАДТАЙ ГЭРЛЭЭЧ" ХЯТАДЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 24-Р АНГИ
00:50 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2019-03-22 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 "ЭФИР" ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:10 "БИЗНЕС ТАЙМ"
11:10 "ДРАГОН БОЛЛ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 229,230-Р АНГИ
12:00 "ШЕФ" ОРОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 3-Р БҮЛГИЙН 19-Р АНГИ
13:20 "KFC-ИЙН ГАЛ ТОГООНД"
13:50 "БАРИМТАТ КИНО"
14:30 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "НАДТАЙ ГЭРЛЭЭЧ" ХЯТАДЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 24-Р АНГИ
16:30 "АЯЛЛЫН АМТ" БАРИМТАТ КИНО
17:20 "ДРАГОН БОЛЛ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 231,232-Р АНГИ
18:10 "БИЗНЕС ТАЙМ"
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ШЕФ" ОРОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 3-Р БҮЛГИЙН 20-Р АНГИ
21:20 "BON APPETIT"
22:20 "НАДТАЙ ГЭРЛЭЭЧ" ХЯТАДЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 25-Р АНГИ
23:10 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:20 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2019-03-23 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:10 "ЁО ЁО-Г АНАГААХ НЬ"
11:50 "SUNRAY САЛОН" ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА
11:55 "NON STOP" ӨДРИЙН ХӨТӨЛБӨР
13:30 "ШЕФ" ОРОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 3-Р БҮЛГИЙН 16,17,18-Р АНГИ
16:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
16:30 "НАДТАЙ ГЭРЛЭЭЧ" ХЯТАДЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 25-Р АНГИ
17:10 "ДРАГОН БОЛЛ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 233,234-Р АНГИ
18:00 "BON APPETIT" НЭВТРҮҮЛЭГ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ШЕФ" ОРОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 3-Р БҮЛГИЙН 21-Р АНГИ
21:20 "МАРТАГДСАН БИЛГЭДЭЛҮҮД"
22:00 "УРТ ЦАГААНЫ ГУДАМЖ" НЭВТРҮҮЛЭГ
23:40 "ДҮҮЛЭН НИСЭХ БҮРГЭД" УСК
01:40 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2019-03-24 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:10 "ЁО ЁО-Г АНАГААХ НЬ"
11:50 "SUNRAY САЛОН" ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА
11:55 "ШЕФ" ОРОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 3-Р БҮЛГИЙН 19,20,21-Р АНГИ
14:30 "ШИНЭ ӨДӨР"
15:00 "ДҮҮЛЭН НИСЭХ БҮРГЭД" УСК
16:40 "МАНЦУЙТАЙ ТАМИРЧИН"
17:10 "ДРАГОН БОЛЛ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 235,236-Р АНГИ
18:05 "ТАРХИНЫ ФИТНЕСС"
19:00 "168 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ШЕФ" ОРОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 3-Р БҮЛГИЙН 22-Р АНГИ
21:20 "ТАНАЙД ХОНОЁ"
22:40 "ХАННА" УРАН САЙХНЫ КИНО
00:40 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА