2021-09-20 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 Эфир. Эхлэл
08:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
09:00 "Шинэ өдөр" ярилцлага
09:30 "Алтан боломж"
10:00 "Бизнес тайм"
10:40 "Хүндийн хүчний уналт" ОА хүүхэлдэйн кино 9,10-р анги
11:30 "Монгол сугалаа"
13:00 "Цагдаа нарын дайн" ОАК 74-р анги
14:00 "Баримтат кино"
14:30 "Шинэ өдөр" ярилцлага
15:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
15:30 "Авдрын мухарт 25 жилд"
16:05 “Дэлхий даяарх аялал” Баримтат кино
16:50 "Хубилай" ОАК 33-р анги
17:40 "Хүндийн хүчний уналт" ОА хүүхэлдэйн кино 11,12-р анги
18:30 "Бизнес тайм"
19:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
20:10 "Цагдаа нарын дайн" ОАК 75-р анги
21:10 "УИХ-ын нөхөн сонгууль-2021"
21:30 "Авдрын мухарт 25 жилд"
21:50 "60 секунд"
22:00 "Хубилай" ОАК 34-р анги
22:50 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
00:10 Эфир завсарлага
2021-09-21 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 Эфир. Эхлэл
08:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
09:00 "Шинэ өдөр" ярилцлага
09:30 "Алтан боломж"
10:00 "Бизнес тайм"
10:40 "Хүндийн хүчний уналт" ОА хүүхэлдэйн кино 11,12-р анги
11:30 "Монгол сугалаа"
13:00 "Цагдаа нарын дайн" ОАК 75-р анги
14:00 "60 секунд"
14:10 "Авдрын мухарт 25 жилд"
14:30 "Шинэ өдөр" ярилцлага
15:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
15:30 "Авдрын мухарт 25 жилд"
16:05 “Дэлхий даяарх аялал” Баримтат кино
16:50 "Хубилай" ОАК 34-р анги
17:40 "Хүндийн хүчний уналт" ОА хүүхэлдэйн кино 13,14-р анги
18:30 "Бизнес тайм"
19:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
20:10 "Цагдаа нарын дайн" ОАК 76-р анги
21:10 "УИХ-ын нөхөн сонгууль-2021"
21:40 "Ам нээвэл" ярилцлага
22:40 "Хубилай" ОАК 35-р анги
23:25 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
00:30 Эфир завсарлага
2021-09-22 -ны өдрийн хөтөлбөр
Энэ өдрийн хөтөлбөр ороогүй байна
2021-09-23 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 Эфир. Эхлэл
08:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
09:10 "Шинэ өдөр" ярилцлага
09:40 "Алтан боломж"
10:10 "Бизнес тайм"
10:40 “Дэлхий даяарх аялал” Баримтат кино
11:30 "Монгол сугалаа"
13:00 "Цагдаа нарын дайн" ОАК 77-р анги
14:00 "Хүндийн хүчний уналт" ОА хүүхэлдэйн кино 15,16-р анги
14:30 "Шинэ өдөр" ярилцлага
15:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
15:30 "Үүргэвчтэй аялал"
16:15 “Дэлхий даяарх аялал” Баримтат кино
17:00 "Хубилай" ОАК 36-р анги
17:45 "Хүндийн хүчний уналт" ОА хүүхэлдэйн кино 17,18-р анги
18:30 "Бизнес тайм"
19:00 "25 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
20:10 "Цагдаа нарын дайн" ОАК 78-р анги
21:10 "УИХ-ын нөхөн сонгууль-2021"
21:35 "New wave"
22:10 "Хубилай" ОАК 37-р анги
22:35 "Урт цагааны гудамж" нэвтрүүлэг
00:30 Эфир завсарлага
2021-09-24 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 Эфир. Эхлэл
08:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
09:10 "Шинэ өдөр" ярилцлага
09:40 "Алтан боломж"
10:10 "Бизнес тайм"
10:40 "Хүндийн хүчний уналт" ОА хүүхэлдэйн кино 17,18-р анги
11:30 "Монгол сугалаа"
13:00 "Цагдаа нарын дайн" ОАК 78-р анги
14:00 "New wave"
14:30 "Шинэ өдөр" ярилцлага
15:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
15:30 "Авдрын мухарт 25 жилд"
16:05 “Дэлхий даяарх аялал” Баримтат кино
16:50 "Хубилай" ОАК 37-р анги
17:40 "Хүндийн хүчний уналт" ОА хүүхэлдэйн кино 19,20-р анги
18:30 "Бизнес тайм"
19:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
20:10 "Цагдаа нарын дайн" ОАК 79-р анги
21:10 "УИХ-ын нөхөн сонгууль-2021"
21:30 "Дэлхий хавтгай"
22:20 "Хубилай" ОАК 38-р анги
23:05 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
00:20 Эфир завсарлага
2021-09-25 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 Эфир. Эхлэл
08:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
09:00 "Шинэ өдөр" ярилцлага
09:30 "Алтан боломж"
10:00 "Ёо ёо-г анагаах нь"
11:30 "Монгол сугалаа"
13:00 "Цагдаа нарын дайн" ОАК 75,76,77-р анги
15:30 "Шинэ өдөр" ярилцлага
16:00 "Авдрын мухарт 25 жилд"
16:20 "Дэлхий хавтгай"
17:25 "Хубилай" ОАК 38-р анги
18:10 "Хүндийн хүчний уналт" ОА хүүхэлдэйн кино 21,22-р анги
19:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
20:10 "Цагдаа нарын дайн" ОАК 80-р анги
21:10 "УИХ-ын нөхөн сонгууль-2021"
21:30 "Авдрын мухарт 25 жилд"
22:00 "Урт цагааны гудамж" нэвтрүүлэг
23:30 "Хубилай" ОАК 39-р анги
00:20 Эфир завсарлага
2021-09-26 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 Эфир. Эхлэл
08:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
09:00 "Шинэ өдөр" ярилцлага
9:30 "Алтан боломж"
10:00 "Ёо ёо-г анагаах нь"
11:30 "Монгол сугалаа"
13:00 "Цагдаа нарын дайн" ОАК 78,79,80-р анги
15:30 "УИХ-ын цаг"
16:00 "Шинэ өдөр" ярилцлага
16:30 "Манцуйтай тамирчин"
17:00 "Хубилай" ОАК 39-р анги
18:15 "Хүндийн хүчний уналт" ОА хүүхэлдэйн кино 23,24-р анги
19:00 "168 цаг" тойм мэдээллийн хөтөлбөр
20:10 "Цагдаа нарын дайн" ОАК 81р анги
21:10 "УИХ-ын нөхөн сонгууль-2021"
21:30 "Танайд хоноё"
22:40 "Хубилай" ОАК 40-р анги
23:30 "168 цаг" тойм мэдээллийн хөтөлбөр
00:40 Эфир завсарлага