2018-04-16 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "168 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 АЛТАН БОЛОМЖ
10:10 "БИЗНЕС ТАЙМ"
10:45 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
11:10 "ТАНАЙД ХОНОЁ" НЭВТРҮҮЛЭГ
12:40 "ШЕФ" ОЛОН АНГИТ КИНОНЫ 3-Р БҮЛГИЙН 24-Р АНГИ
13:50 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
14:20 "АЯЛЛЫН АМТ" БАРИМТАТ КИНО-21
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "ЛАБЕРИТИЙН ТҮҮХ" УСК
17:30 "МААМУУ" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ-59 /МОНГОЛ КОНТЕНТ/
17:55 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
18:10 БИЗНЕС ТАЙМ
18:45 ХАС БАНКНЫ 2017 ОНЫ ТАЙЛАН
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ШЕФ" ОЛОН АНГИТ КИНОНЫ 3-Р БҮЛГИЙН 25-Р АНГИ
21:20 "ГЭРЭЛТЭЙ БАЙШИН" РЕАЛИТИ НЭВТРҮҮЛЭГ /ДУГААР-1/
22:00 "ӨНӨӨДӨР СОНИНЫ РЕДАКЦИЙН УУЛЗАЛТ: МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМТОЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ"
22:40 "ГЭГЭЭН МӨРӨӨДӨЛ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО 1-Р АНГИ
23:40 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:50 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2018-04-17 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 АЛТАН БОЛОМЖ
10:10 БИЗНЕС ТАЙМ
10:45 "МААМУУ" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ- 59 /МОНГОЛ КОНТЕНТ/
11:10 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
11:35 "ШЕФ"ОЛОН АНГИТ КИНОНЫ 3-Р БҮЛГИЙН 25-Р АНГИ
12:45 "ГЭРЭЛТЭЙ БАЙШИН" РЕАЛИТИ НЭВТРҮҮЛЭГ /ДУГААР-1/
13:20 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
13:50 "ӨНӨӨДӨР СОНИНЫ РЕДАКЦИЙН УУЛЗАЛТ: МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМТОЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ"
14:30 "ЗУУНЫ ДУУНЫ ХООЛОЙ БУЮУ БИ САРАА"
14:50 ХӨГЖМИЙН ЗАВСАРЛАГА
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "ГЭГЭЭН МӨРӨӨДӨЛ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО 1-Р АНГИ
16:20 "АЯЛЛЫН АМТ" БАРИМТАТ КИНО-22
17:10 "МААМУУ" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ-19 /МОНГОЛ КОНТЕНТ/
17:35 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
18:00 "ЭРҮҮЛ МАЛ МОНГОЛЫН БАЯЛАГ"
18:25 БИЗНЕС ТАЙМ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ШЕФ" ОЛОН АНГИТ КИНОНЫ 3-Р БҮЛГИЙН 26-Р АНГИ
21:20 "ГЭРЭЛТЭЙ БАЙШИН" РЕАЛИТИ НЭВТРҮҮЛЭГ /ДУГААР-2/
22:00 "НЗДТГ ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА"
22:15 "ГЭГЭЭН МӨРӨӨДӨЛ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО 2-Р АНГИ
23:25 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:35 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2018-04-18 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 АЛТАН БОЛОМЖ
10:10 БИЗНЕС ТАЙМ
10:45 "МААМУУ" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ-19 /МОНГОЛ КОНТЕНТ/
11:10 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
11:35 "ШЕФ" ОЛОН АНГИТ КИНОНЫ 3-Р БҮЛГИЙН 26-Р АНГИ
12:45 "ГЭРЭЛТЭЙ БАЙШИН" РЕАЛИТИ НЭВТРҮҮЛЭГ /ДУГААР-2/
13:20 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
13:50 "НЗДТГ ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА"
14:05 ХӨГЖМИЙН ЗАВСАРЛАГА
14:20 "СОРОНЗ" НЭВТРҮҮЛЭГ
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "ГЭГЭЭН МӨРӨӨДӨЛ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО 2-Р АНГИ
16:30 "АЯЛЛЫН АМТ" БАРИМТАТ КИНО-23
17:15 "МААМУУ" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ-60 /МОНГОЛ КОНТЕНТ/
17:40 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
18:05 "ТИТЭМ ҮГ"
18:20 БИЗНЕС ТАЙМ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ШЕФ" ОЛОН АНГИТ КИНОНЫ 3-Р БҮЛГИЙН 27-Р АНГИ
21:20 "ГЭРЭЛТЭЙ БАЙШИН" РЕАЛИТИ НЭВТРҮҮЛЭГ /ДУГААР-3/
22:00 "ЭМЯ ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА": ЭРҮҮЛ МЭНД ЭРХЭМ БАЯН
22:20 "ГЭГЭЭН МӨРӨӨДӨЛ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО 3-Р АНГИ
23:20 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:30 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2018-04-19 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 АЛТАН БОЛОМЖ
10:10 БИЗНЕС ТАЙМ
10:45 "МААМУУ" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ- 60/МОНГОЛ КОНТЕНТ/
11:10 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
11:35 "ШЕФ" ОЛОН АНГИТ КИНОНЫ 3-Р БҮЛГИЙН 27-Р АНГИ
12:45 "ГЭРЭЛТЭЙ БАЙШИН" РЕАЛИТИ НЭВТРҮҮЛЭГ /ДУГААР-3/
13:20 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
13:50 "ЭМЯ ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА:ЭРҮҮЛ МЭНД ЭРХЭМ БАЯН"
14:10 "БИ" Ц.ЖИГДЭН /МУ-ЫН ГАВЬЯАТ ЭДИЙН ЗАСАГЧ/
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "ГЭГЭЭН МӨРӨӨДӨЛ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО 3-Р АНГИ
16:30 "АЯЛЛЫН АМТ" БАРИМТАТ КИНО -24
17:20 "МААМУУ" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ- 20 МОНГОЛ КОНТЕНТ/
17:45 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
18:05 БИЗНЕС ТАЙМ
18:40 НЗДТГ ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ШЕФ" ОЛОН АНГИТ КИНОНЫ 3-Р БҮЛГИЙН 28-Р АНГИ
21:20 "ГЭРЭЛТЭЙ БАЙШИН" РЕАЛИТИ НЭВТРҮҮЛЭГ /ДУГААР-4/
22:00 "НЭМҮТ ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА:ЭРҮҮЛ МЭНД ЭРХЭМ БАЯН
22:20 "ГЭГЭЭН МӨРӨӨДӨЛ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО 4-Р АНГИ
23:20 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:30 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2018-04-20 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 АЛТАН БОЛОМЖ
10:10 БИЗНЕС ТАЙМ
10:45 "МААМУУ" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ- 20/МОНГОЛ КОНТЕНТ/
11:10 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
11:35 "ШЕФ" ОЛОН АНГИТ КИНОНЫ 3-Р БҮЛГИЙН 28-Р АНГИ
12:45 "ГЭРЭЛТЭЙ БАЙШИН" РЕАЛИТИ НЭВТРҮҮЛЭГ /ДУГААР-4/
13:15 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
13:45 "НЭМҮТ ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА:ЭРҮҮЛ МЭНД ЭРХЭМ БАЯН
14:05 НЗДТГ ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА
14:20 "СОРОНЗ" НЭВТРҮҮЛЭГ
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "ГЭГЭЭН МӨРӨӨДӨЛ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО 4-Р АНГИ
16:30 "АЯЛЛЫН АМТ" БАРИМТАТ КИНО -25
17:20 "МААМУУ" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ- 21 /МОНГОЛ КОНТЕНТ/
17:45 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
18:05 "ТИТЭМ ҮГ"
18:20 БИЗНЕС ТАЙМ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ШЕФ" ОЛОН АНГИТ КИНОНЫ 3-Р БҮЛГИЙН 29-Р АНГИ
21:20 "ГЭРЭЛТЭЙ БАЙШИН" РЕАЛИТИ НЭВТРҮҮЛЭГ /ДУГААР-5/
22:00 "ХӨСҮТ ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА"
22:20 "ГЭГЭЭН МӨРӨӨДӨЛ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО 5-Р АНГИ
23:20 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:30 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2018-04-21 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 АЛТАН БОЛОМЖ
10:10 ЁО ЁО-Г АНАГААХ НЬ НЭВТРҮҮЛЭГ
11:45 ШЕФ" ОЛОН АНГИТ КИНОНЫ 3-Р БҮЛГИЙН 25,26,27-Р АНГИ
14:45 ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
15:15 ГЭРЭЛТЭЙ БАЙШИН РЕАЛИТИ НЭВТРҮҮЛЭГ /ДУГААР 1,2,3/
16:45 ХӨСҮТ ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА
17:05 ГЭГЭЭН МӨРӨӨДӨЛ ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО 5-Р АНГИ
18:05 МААМУУ" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ-22 /МОНГОЛ КОНТЕНТ/
18:25 ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
19:00 25 ЦАГ МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 ШЕФ ОЛОН АНГИТ КИНОНЫ 3-Р БҮЛГИЙН 30-Р АНГИ
21:20 БИ ХОШУУЧ ГЕНЕРАЛ Ж.СОДНОМ
22:30 УРТ ЦАГААНЫ ГУДАМЖ НЭВТРҮҮЛЭГ
00:00 ЭРЭМГИЙ НЭГЭН УСК
01:40 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2018-04-22 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "АМАР ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:50 АЛТАН БОЛОМЖ
10:20 "ЁО ЁО-Г АНАГААХ НЬ" НЭВТРҮҮЛЭГ
11:55 "ШЕФ"ОЛОН АНГИТ КИНОНЫ 3-Р БҮЛГИЙН 28,29,30-Р АНГИ
14:50 "АМАР ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
15:30 "МАНЦУЙТАЙ ТАМИРЧИН"
16:00 "ГЭРЭЛТЭЙ БАЙШИН" РЕАЛИТИ НЭВТРҮҮЛЭГ /4, 5/
17:00 "БИ" ХОШУУЧ ГЕНЕРАЛ Ж.СОДНОМ
18:00 "МИНИЙ АЯЛСАН 1000 ХОТ" ОРОС ОРНООР /ЦУВРАЛ НЭВТРҮҮЛЭГ/
19:00 "168 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ШЕФ" ОЛОН АНГИТ КИНОНЫ 3-Р БҮЛГИЙН 24-Р АНГИ
21:20 "ТАНАЙД ХОНОЁ" НЭВТРҮҮЛЭГ
22:50 "ВОРОШЕЛОВЫН МЭРГЭН БУУЧ" УСК
0:30 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
01:40 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА