2019-12-09 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "168 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:10 "БИЗНЕС ТАЙМ"
10:50 "SHOP MONGOLIA" ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА
11:10 "ФИКСИКИ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
11:50 "БУНДЫН ХАТАН" ОЛОН АНГИТ КИНО 93-Р АНГИ
13:00 "ҮНЭ ЦЭНЭ"
13:10 "ТАНАЙД ХОНОЁ" НЭВТРҮҮЛЭГ
14:30 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "ПЛОГ"
16:10 "УХААНТАН БА ТЭНЭГ" ЯПОНЫ ОАК 7-Р АНГИ
17:10 "ӨӨДӨСХӨН" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
18:00 "БИЗНЕС ТАЙМ"
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "БУНДЫН ХАТАН" ОЛОН АНГИТ КИНО 94-Р АНГИ
21:20 "ДУУЧИН БИШ ДУУЧИН" ДУГААР-1
22:40 "ДУУСДАГГҮЙ ЯРИА-3" ШУУД
23:50 "УХААНТАН БА ТЭНЭГ" ЯПОНЫ ОАК 8-Р АНГИ
00:50 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2019-12-10 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:10 "БИЗНЕС ТАЙМ"
11:10 "SHOP MONGOLIA" ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА
11:30 "ӨӨДӨСХӨН" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
12:00 "БУНДЫН ХАТАН" ОЛОН АНГИТ КИНО 94-Р АНГИ
13:10 "ДУУЧИН БИШ ДУУЧИН" ДУГААР-1
14:30 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "ДУУСДАГГҮЙ ЯРИА-3"
16:40 "УХААНТАН БА ТЭНЭГ" ЯПОНЫ ОАК 8-Р АНГИ
17:30 "ӨӨДӨСХӨН" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
18:00 "БИЗНЕС ТАЙМ"
18:40 "АЧИТ ИХТ: НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГАТАЙ 5 ЖИЛ"
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "БУНДЫН ХАТАН" ОЛОН АНГИТ КИНО 95-Р АНГИ
21:20 "ДУУЧИН БИШ ДУУЧИН" ДУГААР-2
22:40 "АМ НЭЭВЭЛ" /МУ-ЫН БААТАР Э.БАТ-ҮҮЛ/
23:40 "ХАЙР ЦАРЦСАН ӨВӨЛ" ЯПОНЫ ОАК 1-Р АНГИ
00:50 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2019-12-11 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ"МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:10 "БИЗНЕС ТАЙМ"
11:10 "SHOP MONGOLIA" ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА
11:30 "ӨӨДӨСХӨН" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
12:00 "БУНДЫН ХАТАН" ОЛОН АНГИТ КИНО 95-Р АНГИ
13:10 "ДУУЧИН БИШ ДУУЧИН" ДУГААР-2
14:30 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "АМ НЭЭВЭЛ" /МУ-ЫН БААТАР Э.БАТ-ҮҮЛ/
16:30 "ХАЙР ЦАРЦСАН ӨВӨЛ" ЯПОНЫ ОАК 1-Р АНГИ
17:30 "ӨӨДӨСХӨН" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
18:00 "БИЗНЕС ТАЙМ"
19:00 "25 ЦАГ"МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "БУНДЫН ХАТАН" ОЛОН АНГИТ КИНО 96-Р АНГИ
21:20 "ДУУЧИН БИШ ДУУЧИН" ДУГААР-3
22:40 "ХАЙР ЦАРЦСАН ӨВӨЛ" ЯПОНЫ ОАК 2-Р АНГИ
23:50 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
01:00 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2019-12-12 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:10 "БИЗНЕС ТАЙМ"
11:10 "SHOP MONGOLIA" ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА
11:30 "ӨӨДӨСХӨН" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
12:00 "БУНДЫН ХАТАН" ОЛОН АНГИТ КИНО 96-Р АНГИ
13:10 "ДУУЧИН БИШ ДУУЧИН" ДУГААР-3
14:30 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "ҮНДСЭН ХУУЛИЙН НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ, БАЙР СУУРЬ"
16:20 "ХАЙР ЦАРЦСАН ӨВӨЛ" ЯПОНЫ ОАК 2-Р АНГИ
17:30 "ӨӨДӨСХӨН" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
18:00 "БИЗНЕС ТАЙМ"
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "БУНДЫН ХАТАН" ОЛОН АНГИТ КИНО 97-Р АНГИ
21:20 "ДУУЧИН БИШ ДУУЧИН" ДУГААР-4
22:40 "УРТ ЦАГААНЫ ГУДАМЖ" НЭВТРҮҮЛЭГ
00:20 "ХАЙР ЦАРЦСАН ӨВӨЛ" ЯПОНЫ ОАК 3-Р АНГИ
01:30 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2019-12-13 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 "ЭФИР" ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:10 "БИЗНЕС ТАЙМ"
11:10 "SHOP MONGOLIA" ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА
11:30 "ӨӨДӨСХӨН" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
12:00 "БУНДЫН ХАТАН" ОЛОН АНГИТ КИНО 97-Р АНГИ
13:10 "ДУУЧИН БИШ ДУУЧИН" ДУГААР-4
14:30 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "КОНЦЕРТ"
16:20 "ХАЙР ЦАРЦСАН ӨВӨЛ" ОАК 3-Р АНГИ
17:30 "ӨӨДӨСХӨН" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
18:00 "БИЗНЕС ТАЙМ"
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "БУНДЫН ХАТАН" ОЛОН АНГИТ КИНО 98-Р АНГИ
21:20 "ДУУЧИН БИШ ДУУЧИН" ДУГААР-5
22:40 "ХАЙР ЦАРЦСАН ӨВӨЛ" ЯПОНЫ ОАК 4-Р АНГИ
23:50 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
01:00 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2019-12-14 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:10 "ЁО ЁО-Г АНАГААХ НЬ"
11:10 "БУНДЫН ХАТАН" ОЛОН АНГИТ КИНО 98-Р АНГИ
12:20 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
12:50 "ДУУЧИН БИШ ДУУЧИН" ДУГААР 1,2,3
16:40 "ХАЙР ЦАРЦСАН ӨВӨЛ" ЯПОНЫ ОАК 4-Р АНГИ
17:50 "ХӨГЖМИЙН ЗАВСАРЛАГА"
18:00 "BON APPETIT"
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "БУНДЫН ХАТАН" ОЛОН АНГИТ КИНО 99-Р АНГИ
21:20 "ИД ШИДИЙН ОРОН 2"
22:35 "СТИЛЯГА"
22:00 "УРТ ЦАГААНЫ ГУДАМЖ" НЭВТРҮҮЛЭГ
23:40 "ХАЙР ЦАРЦСАН ӨВӨЛ" ЯПОНЫ ОАК 5-Р АНГИ
00:50 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2019-12-15 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:10 "ЁО ЁО-Г АНАГААХ НЬ"
11:10 "БУНДЫН ХАТАН" ОЛОН АНГИТ КИНО 99-Р АНГИ
12:20 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
12:50 "ДУУЧИН БИШ ДУУЧИН" ДУГААР 4, 5
15:30 "BON APPETIT"
16:25 "ИД ШИДИЙН ОРОН 2"
16:40 "УИХ-ЫН ЦАГ"
17:10 "МАНЦУЙТАЙ ТАМИРЧИН"
17:40 "ХАЙР ЦАРЦСАН ӨВӨЛ" ЯПОНЫ ОАК 5-Р АНГИ
19:00 "168 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "БУНДЫН ХАТАН" ОЛОН АНГИТ КИНО 100-Р АНГИ
21:20 "ТАНАЙД ХОНОЁ" НЭВТРҮҮЛЭГ
22:40 "ХАЙР ЦАРЦСАН ӨВӨЛ" ЯПОНЫ ОАК 6-Р АНГИ
00:40 "168 ЦАГ МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР"
01:50 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА