2018-02-19 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "168 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 АЛТАН БОЛОМЖ
09:40 ЗАРЫН ЦАГ
10:00 "20-Р ЗУУНЫ ДУУНУУД" ТЕЛЕ КОНЦЕРТ
11:20 "ТАНАЙД ХОНОЁ" НЭВТРҮҮЛЭГ
12:50 "БИДНИЙ ДУУЛАХ ДУРТАЙ ДУУНУУД"
14:50 ХӨГЖМИЙН ЗАВСАРЛАГА
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "БҮҮ МАРТ"МУСК
17:20 ЗАРЫН ЦАГ
17:35 "МААМУУ" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ-43 /МОНГОЛ КОНТЕНТ/
18:00 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 1-Р АНГИ
18:30 БИЗНЕС ТАЙМ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ШЕФ" ОЛОН АНГИТ КИНОНЫ 2-Р БҮЛГИЙН 1-Р АНГИ
21:10 "МАРТАГДСАН БИЛГЭДЭЛҮҮД"
21:30 "ХҮСЭЭГҮЙ ДАЙН"
22:00 "ХУБИЛАЙ ХААН" ОЛОН АНГИТ КИНО 33-Р АНГИ
23:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:10 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2018-02-20 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 АЛТАН БОЛОМЖ
10:10 ЗАРЫН ЦАГ
10:25 БИЗНЕС ТАЙМ
10:55 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ ӨРГӨЛТ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 1-Р АНГИ
11:20 "МААМУУ" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ-43 /МОНГОЛ КОНТЕНТ/
11:40 "ХУБИЛАЙ ХААН" ОЛОН АНГИТ КИНО 33-Р АНГИ
12:40 "ШИНЭ ӨДӨР"ЯРИЛЦЛАГА
13:10 "ДУУНЫ ХОРВОО" ТЕЛЕ КОНЦЕРТ
14:10 "МАРТАГДСАН БИЛГЭДЛҮҮД" БАРИМТАТ НЭВТРҮҮЛЭГ
14:30 "ХҮСЭЭГҮЙ ДАЙН" НЭВТРҮҮЛЭГ
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "ШЕФ" ОЛОН АНГИТ КИНОНЫ 2-Р БҮЛГИЙН 1-Р АНГИ
16:30 "АЯЛЛЫН АМТ" БАРИМТАТ КИНО 66
17:20 ЗАРЫН ЦАГ
17:40 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 2-Р АНГИ
18:10 БИЗНЕС ТАЙМ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ШЕФ" ОЛОН АНГИТ КИНОНЫ 2-Р БҮЛГИЙН 2-Р АНГИ
21:20 "АМ НЭЭВЭЛ"
22:10 "ХУБИЛАЙ ХААН" ОЛОН АНГИТ КИНО 34-Р АНГИ
23:10 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:20 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2018-02-21 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 АЛТАН БОЛОМЖ
10:10 ЗАРЫН ЦАГ
10:30 БИЗНЕС ТАЙМ
11:00 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 2-Р АНГИ
11:30 "ХҮРЭЭ АЯЛГУУ" ТЕЛЕ ЗОХИОМЖ
12:30 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
13:00 "ШЕФ" ОЛОН АНГИТ КИНОНЫ 2-Р БҮЛГИЙН 2-Р АНГИ
14:00 "АМ НЭЭВЭЛ"
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 ХУБИЛАЙ ХААН ОЛОН АНГИТ КИНО 34-Р АНГИ
16:40 ЗАРЫН ЦАГ
17:00 "МААМУУ" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ-44/МОНГОЛ КОНТЕНТ/
17:30 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 3-Р АНГИ
18:00 БИЗНЕС ТАЙМ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ШЕФ" ОЛОН АНГИТ КИНОНЫ 2-Р БҮЛГИЙН 3-Р АНГИ
21:20 "ЁО ЁО-Г АНАГААХ НЬ" НЭВТРҮҮЛЭГ
22:40 "ХУБИЛАЙ" ОЛОН АНГИТ КИНО 35-Р АНГИ
23:40 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:50 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2018-02-22 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 АЛТАН БОЛОМЖ
10:10 ЗАРЫН ЦАГ
10:30 БИЗНЕС ТАЙМ
11:30 "МААМУУ" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ-44 /МОНГОЛ КОНТЕНТ/
11:50 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ ӨРГӨЛТ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 3-Р АНГИ
12:20 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
12:50 "ХУБИЛАЙ" ОЛОН АНГИТ КИНО 35-Р АНГИ
13:50 "ЗҮРХНИЙ НАНДИН" Д.ХИШИГБАЯР, Р.ДЭЛГЭРМАА КОНЦЕРТ
14:40 ЗАРЫН ЦАГ
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "ШЕФ" ОЛОН АНГИТ КИНОНЫ 2-Р БҮЛГИЙН 3-Р АНГИ
16:30 "АЯЛЛЫН АМТ" БАРИМТАТ КИНО 67
17:10 ЗАРЫН ЦАГ
17:30 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 4-Р АНГИ
18:00 БИЗНЕС ТАЙМ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ШЕФ" ОЛОН АНГИТ КИНОНЫ 2-Р БҮЛГИЙН 4-Р АНГИ
21:20 "МАРТАГДСАН БИЛГЭДЛҮҮД" БАРИМТАТ НЭВТРҮҮЛЭГ
23:40 "ХУБИЛАЙ" ОЛОН АНГИТ КИНО 36-Р АНГИ
22:40 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
23:50 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2018-02-23 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 АЛТАН БОЛОМЖ
10:10 ЗАРЫН ЦАГ
10:30 БИЗНЕС ТАЙМ
11:30 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ ӨРГӨЛТ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 4-Р АНГИ
12:00 "ШЕФ" ОЛОН АНГИТ КИНОНЫ 2-Р БҮЛГИЙН 4-Р АНГИ
13:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
14:30 "ХҮРЭЭ ХЭЭТЭЙ УЯНГА" ТОГЛОЛТ МУГЖ Ц.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "ХУБИЛАЙ" ОЛОН АНГИТ КИНО 36-Р АНГИ
16:40 "МАРТАГДСАН БИЛГЭДЭЛҮҮД" БАРИМТАТ НЭВТРҮҮЛЭГ
17:00 ЗАРЫН ЦАГ
17:20 "ДЭЛХИЙН ҮЛГЭРИЙН ТҮҮВРҮҮД" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
17:40 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 5-Р АНГИ
18:00 БИЗНЕС ТАЙМ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ШЕФ" ОЛОН АНГИТ КИНОНЫ 2-Р БҮЛГИЙН 5-Р АНГИ
21:10 "BON APPETIT" НЭВТРҮҮЛЭГ
22:10 "ХУБИЛАЙ" ОЛОН АНГИТ КИНО 37-Р АНГИ
23:10 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:20 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2018-02-24 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 АЛТАН БОЛОМЖ
10:10 ЗАРЫН ЦАГ
10:25 "МААМУУ" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ-43 /МОНГОЛ КОНТЕНТ/
10:45 БИЗНЕС ТАЙМ
11:20 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙ КИНО 5-Р АНГИ
11:50 "ЁО ЁО-Г АНАГААХ НЬ" НЭВТРҮҮЛЭГ
13:15 "ШЕФ" ОЛОН АНГИТ КИНОНЫ 2-Р БҮЛГИЙН 5-Р АНГИ
14:15 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
14:45 ЗАРЫН ЦАГ
15:00 "BON APPETIT" НЭВТРҮҮЛЭГ
16:00 “ХУБИЛАЙ” ОЛОН АНГИТ КИНО 37-Р АНГИ
17:00 "УРИН ЦАГИЙН ЭГШИГЛЭН" ДБЭТ-ЫН ГОЦЛОЛ ДУУЧИН Н.ШИЖИРБОЛД,Ц.АДЬЯАСҮРЭН
17:25 "АЯЛЛЫН АМТ" БАРИМТАТ КИНО 68
18:00 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 6-Р АНГИ
18:30 "АМАР ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ШЕФ" ОЛОН АНГИТ КИНОНЫ 2-Р БҮЛГИЙН 6-Р АНГИ
21:00 "САЙХАН Ч ЮМ ДАА МОНГОЛ ХҮН БОЛЖ ТӨРӨХ "/МУСГЗ Ш.ГҮРБАЗАРЫН УРАН БҮТЭЭЛИЙН ТОГЛОЛТ/
22:30 "УРВАЛТ” УСК
0:40 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
01:50 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2018-02-25 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "АМАР ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:50 АЛТАН БОЛОМЖ
10:20 ЗАРЫН ЦАГ
10:40 "МААМУУ" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ-44 /МОНГОЛ КОНТЕНТ/
11:00 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 6-Р АНГИ
11:30 "ЁО ЁО-Г АНАГААХ НЬ" НЭВТРҮҮЛЭГ
12:50 ХӨГЖМИЙН ЗАВСАРЛАГА
13:00 "МАРТАГДСАН БИЛГЭДЛҮҮД" БАРИМТАТ НЭВТРҮҮЛЭГ
13:20 "АМАР ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
13:50 "МАНЦУЙТАЙ ТАМИРЧИН"
14:20 "АМ НЭЭВЭЛ" ЯРИЛЦЛАГА
15:10 "ШЕФ" ОЛОН АНГИТ КИНОНЫ 2-Р БҮЛГИЙН 6-Р АНГИ
16:10 "БААТАРЛАГ ТУУЛЬ ЖАНГАРЫН ЖИМЭЭР"
16:40 ХӨГЖМИЙН ЗАВСАРЛАГА
16:50 "САЙХАН Ч ЮМ ДАА МОНГОЛ ХҮН БОЛЖ ТӨРӨХ "/МУСГЗ Ш.ГҮРБАЗАРЫН УРАН БҮТЭЭЛИЙН ТОГЛОЛТ/
18:30 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 7-Р АНГИ
19:00 "168 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ШЕФ" ОЛОН АНГИТ КИНОНЫ 2-Р БҮЛГИЙН 7-Р АНГИ
21:20 "ТАНАЙД ХОНОЁ" НЭВТРҮҮЛЭГ
22:20 ҮНЭТ ЦААСНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН УСК
23:40 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
01:40 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА