2017-06-19 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:45 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "168 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 АЛТАН БОЛОМЖ
10:10 ЗАРЫН ЦАГ
10:25 БИЗНЕС ТАЙМ
11:15 "БЯЦХАН МАРҮКО" ЯПОНЫ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 115-Р АНГИ
11:40 "ТАНАЙД ХОНОЁ"
13:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
13:30 "МӨРДӨГЧ ААВ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО 10-Р АНГИ
14:30 "ДЭЛХИЙН ҮЛГЭРИЙН ТҮҮВРҮҮД" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
14:45 ЗАРЫН ЦАГ
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "ТОМ ЭГЧ" ОАК 14-Р АНГИ
17:00 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ЦАГ
17:20 ЗАРЫН ЦАГ
17:35 "ШАВЬЖНУУД" ХҮҮХДИЙН ТАНИН МЭДЭХҮЙН ЦУВРАЛ
17:45 "ЛЕОПОЛЬД МУУРЫН АДАЛ ЯВДАЛ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 1-Р АНГИ
18:00 БИЗНЕС ТАЙМ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ТОМ ЭГЧ" ОАК 15-Р АНГИ
21:30 "ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН СОНГУУЛЬ-2017"
22:20 "ТЭГШ ОРОЛЦОО" СОНГОГЧДЫН БОЛОВСРОЛД
22:40 "МӨРДӨГЧ ААВ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО 11-Р АНГИ
23:50 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:50 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2017-06-20 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:45 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 АЛТАН БОЛОМЖ
10:10 ЗАРЫН ЦАГ
10:25 "ЛЕОПОЛЬД МУУРЫН АДАЛ ЯВДАЛ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 1-Р АНГИ
10:40 БИЗНЕС ТАЙМ
11:30 "МӨРДӨГЧ ААВ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО 11-Р АНГИ
12:30 "МАРТАГДСАН БИЛГЭДЛҮҮД-ДАЛАЙ ЛАМУУД БА БОГДУУД"
13:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
13:30 "АЯЛЛЫН АМТ" БАРИМТАТ КИНО-3 /ДАВТАЛТ/
14:30 "ТЭГШ ОРОЛЦОО" СОНГОГЧДЫН БОЛОВСРОЛД
14:45 ЗАРЫН ЦАГ
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "ТОМ ЭГЧ" ОАК 15-Р АНГИ
17:00 ЗАРЫН ЦАГ
17:15 "ДЭЛХИЙН ҮЛГЭРИЙН ТҮҮВЭРҮҮД" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
17:35 "ШАВЬЖНУУД" ХҮҮХДИЙН ТАНИН МЭДЭХҮЙН ЦУВРАЛ
17:45 "ЛЕОПОЛЬД МУУРЫН АДАЛ ЯВДАЛ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 2-Р АНГИ
18:10 БИЗНЕС ТАЙМ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ТОМ ЭГЧ" ОАК 16-Р АНГИ
21:30 "ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН СОНГУУЛЬ-2017"
22:20 "АМ НЭЭВЭЛ . . . " НЭВТРҮҮЛЭГ
23:20 "МӨРДӨГЧ ААВ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО 12-Р АНГИ
00:20 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
01:20 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2017-06-21 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:45 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 АЛТАН БОЛОМЖ
10:10 ЗАРЫН ЦАГ
10:25 "ЛЕОПОЛЬД МУУРЫН АДАЛ ЯВДАЛ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 2-Р АНГИ
10:40 БИЗНЕС ТАЙМ
11:30 "МӨРДӨГЧ ААВ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО 12-Р АНГИ
12:30 "МАРТАГДСАН БИЛГЭДЛҮҮД-БОГД ХААНЫ ШАРИЛ ХААНА БАЙВ?"
13:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
13:30 "ЁО ЁО-Г АНАГААХ НЬ" НЭВТРҮҮЛЭГ
14:45 ЗАРЫН ЦАГ
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "ТОМ ЭГЧ" ОАК 16-Р АНГИ
16:40 ЗАРЫН ЦАГ
16:55 "АМ НЭЭВЭЛ . . . "
17:45 "ЛЕОПОЛЬД МУУРЫН АДАЛ ЯВДАЛ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 3-Р АНГИ
18:10 БИЗНЕС ТАЙМ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ТОМ ЭГЧ" ОАК 17-Р АНГИ
21:30 "ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН СОНГУУЛЬ-2017"
22:20 "БИ ЧАМААС, ЧИ НАДААС" НЭВТРҮҮЛЭГ
23:10 "МӨРДӨГЧ ААВ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО ТӨГСГӨЛИЙН 13-Р АНГИ
00:10 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
01:10 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2017-06-22 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:45 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 АЛТАН БОЛОМЖ
10:10 ЗАРЫН ЦАГ
10:25 "ЛЕОДОЛЬД МУУРЫН АДАЛ ЯВДАЛ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 3-Р АНГИ
10:40 БИЗНЕС ТАЙМ
11:30 "МӨРДӨГЧ ААВ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО ТӨГСГӨЛИЙН 13-Р АНГИ
12:30 "AUTO-25" АВТО НЭВТРҮҮЛЭГ ДУГААР-4
13:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
13:30 "ТОМ ЭГЧ" ОАК 17-Р АНГИ
14:45 ЗАРЫН ЦАГ
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "BON APPETIT" НЭВТРҮҮЛЭГ
16:20 "БИ ЧАМААС ЧИ НАДААС . . ." НЭВТРҮҮЛЭГ
17:00 ЗАРЫН ЦАГ
17:15 "ШАВЬЖНУУД" ХҮҮХДИЙН ТАНИН МЭДЭХҮЙН ЦУВРАЛ
17:45 "ЛЕОПОЛЬД МУУРЫН АДАЛ ЯВДАЛ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 4-Р АНГИ
18:00 БИЗНЕС ТАЙМ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ТОМ ЭГЧ" ОАК 18-Р АНГИ
21:30 "ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН СОНГУУЛЬ-2017"
22:20 НЗДТГ ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА
22:50 "СҮҮЛЧИЙН ЦАГДАА" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО 1-Р АНГИ
00:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
01:00 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2017-06-23 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:45 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 АЛТАН БОЛОМЖ
10:10 ЗАРЫН ЦАГ
10:25 "ЛЕОПОЛЬД МУУРЫН АДАЛ ЯВДАЛ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 4-Р АНГИ
10:40 БИЗНЕС ТАЙМ
11:30 "СҮҮЛЧИЙН ЦАГДАА" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО 1-Р АНГИ
12:30 НЗДТГ ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА
13:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
13:30 "МАРТАГДСАН БИЛГЭДЛҮҮД-ГАМИНД ХАРААЛ ХИЙСЭН НЬ"
13:50 "АЯЛЛЫН АМТ" БАРИМТАТ КИНО ЦУВРАЛ-5
14:45 ЗАРЫН ЦАГ
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "ТОМ ЭГЧ" ОАК 18-Р АНГИ
16:50 ЗАРЫН ЦАГ
17:05 "ДЭЛХИЙН ҮЛГЭРИЙН ТҮҮВЭРҮҮД" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
17:20 "ШАВЬЖНУУД" ХҮҮХДИЙН ТАНИН МЭДЭХҮЙН ЦУВРАЛ
17:45 "ЛЕОПОЛЬД МУУРЫН АДАЛ ЯВДАЛ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 5-Р АНГИ
18:00 БИЗНЕС ТАЙМ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ТОМ ЭГЧ" ОАК 19-Р АНГИ
21:30 "ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН СОНГУУЛЬ-2017"
22:20 "AUTO-25" АВТО НЭВТРҮҮЛЭГ
22:40 "СҮҮЛЧИЙН ЦАГДАА" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО 2-Р АНГИ
23:50 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:50 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2017-06-24 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:45 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 АЛТАН БОЛОМЖ
10:10 "ЛЕОПОЛЬД МУУРЫН АДАЛ ЯВДАЛ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 5-Р АНГИ
10:25 ЗАРЫН ЦАГ
10:40 "ЁО ЁО-Г АНАГААХ НЬ" НЭВТРҮҮЛЭГ
12:00 "АЯЛЛЫН АМТ" БАРИМТАТ КИНО ЦУВРАЛ-15
13:00 ШИНЭ ӨДӨР ЯРИЛЦЛАГА
13:30 ЗАРЫН ЦАГ
13:45 "СҮҮЛЧИЙН ЦАГДАА" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО 2-Р АНГИ
14:45 "ДЭЛХИЙН ҮЛГЭРИЙН ТҮҮВЭРҮҮД" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
15:00 "BON APPETIT" НЭВТРҮҮЛЭГ
15:50 "ТОМ ЭГЧ" ОАК 19-Р АНГИ
17:00 ЗАРЫН ЦАГ
17:15 "ЯМАХА-MOVING YOU" БАРИМТАТ КИНО
18:15 "ЛЕОПОЛЬД МУУРЫН АДАЛ ЯВДАЛ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 6-Р АНГИ
18:30 "АМАР ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ТОМ ЭГЧ" ОАК 20-Р АНГИ
21:30 "ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН СОНГУУЛЬ-2017"
22:20 НӨГӨӨ КИНОНУУД . . .
22:30 "СҮЙРЭЛ" ЯПОНЫ УРАН САЙХНЫ КИНО
01:30 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
02:30 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА

17:05 "ДЭЛХИЙН ҮЛГЭРИЙН ТҮҮВЭРҮҮД" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
17:20 "ШАВЬЖНУУД" ХҮҮХДИЙН ТАНИН МЭДЭХҮЙН ЦУВРАЛ
17:45 "БЯЦХАН МАРҮКО" ЯПОНЫ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 113-Р АНГИ
18:00 БИЗНЕС ТАЙМ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ТОМ ЭГЧ" ОАК 12-Р АНГИ
21:30 "ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН СОНГУУЛЬ-2017"
22:20 "AUTO-25" АВТО НЭВТРҮҮЛЭГ
23:10 "МӨРДӨГЧ ААВ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО 10-Р АНГИ
0:10 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
01:10 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2017-06-25 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:45 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "АМАР ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 АЛТАН БОЛОМЖ
10:10 ЗАРЫН ЦАГ
10:20 "ЁО ЁО-Г АНАГААХ НЬ" НЭВТРҮҮЛЭГ
12:00 "BON APPETIT" НЭВТРҮҮЛЭГ
13:00 "АМАР ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
13:30 МАНЦУЙТАЙ ТАМИРЧИН
14:00 ЗАРЫН ЦАГ
14:15 "АМ НЭЭВЭЛ . . . " НЭВТРҮҮЛЭГ
15:10 "ТОМ ЭГЧ" ОАК 20-Р АНГИ
16:10 "ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦ" НЭВТРҮҮЛЭГ
16:45 "АЯЛЛЫН АМТ" БАРИМТАТ КИНО ЦУВРАЛ-16
17:45 ЗАРЫН ЦАГ
18:00 "ШАВЬЖНУУД" ХҮҮХДИЙН ТАНИН МЭДЭХҮЙН ЦУВРАЛ
18:25 ""ЛЕОПОЛЬД МУУРЫН АДАЛ ЯВДАЛ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 6-Р АНГИ
19:00 "168 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ТОМ ЭГЧ" ОАК 14-Р АНГИ
22:20 "ТАНАЙД ХОНОЁ" ЕВРОПЫН ОРНУУДААР
23:40 "ОВСГОО" УРАН САЙХНЫ КИНО
01:10 "168 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
02:10 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА