2017-02-20 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:45 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "168 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 АЛТАН БОЛОМЖ
10:10 ЗАРЫН ЦАГ
10:25 БИЗНЕС ТАЙМ
11:25 "ДЭЛХИЙН ҮЛГЭРИЙН ТҮҮВЭРҮҮД"
11:40 "АМЬДРАЛ ӨӨРӨӨ ГАЙХАМШИГ" ОАК 10-Р АНГИ
13:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
13:30 "ТАНАЙД ХОНОЁ"
14:45 ЗАРЫН ЦАГ
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "БҮХ ОДОД" УРАН САЙХНЫ КИНО
17:15 ЗАРЫН ЦАГ
17:25 "БЯЦХАН МАРҮКО" ЯПОНЫ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 1-Р АНГИ
17:50 БИЗНЕС ТАЙМ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "АМЬДРАЛ ӨӨРӨӨ ГАЙХАМШИГ" ОАК 11-Р АНГИ
21:30 "АНЧИД" НЭВТРҮҮЛЭГ
22:30 "АХЛАХ" ОЛОН АНГИТ КИНО 19-Р АНГИ
23:40 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:40 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2017-02-21 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:45 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 АЛТАН БОЛОМЖ
10:10 ЗАРЫН ЦАГ
10:25 "БЯЦХАН МАРҮКО" ЯПОНЫ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 1-Р АНГИ
10:50 БИЗНЕС ТАЙМ
11:50 "АМЬДРАЛ ӨӨРӨӨ ГАЙХАМШИГ" ОАК 11-Р АНГИ
13:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
13:30 "АНЧИД" НЭВТРҮҮЛЭГ
14:30 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ЦАГ
14:50 ЗАРЫН ЦАГ
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "АХЛАХ" ОЛОН АНГИТ КИНО 19-Р АНГИ
16:40 БАРИМТАТ КИНО
17:10 ЗАРЫН ЦАГ
17:25 "БЯЦХАН МАРҮКО" ЯПОНЫ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 2-Р АНГИ
17:50 БИЗНЕС ТАЙМ
18:50 ТАЛХ ЧИХЭР ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "АМЬДРАЛ ӨӨРӨӨ ГАЙХАМШИГ" ОАК 12-Р АНГИ
21:30 "АМ НЭЭВЭЛ" НЭВТРҮҮЛЭГ Ө.ЭНХТҮВШИН /УИХ-ЫН ГИШҮҮН/
23:00 "АХЛАХ" ОЛОН АНГИТ КИНО ТӨГСГӨЛИЙН 20-Р АНГИ
00:10 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
01:10 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2017-02-22 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:45 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 АЛТАН БОЛОМЖ
10:10 ЗАРЫН ЦАГ
10:25 "БЯЦХАН МАРҮКО" ЯПОНЫ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 2-Р АНГИ
10:50 БИЗНЕС ТАЙМ
11:50 "АМЬДРАЛ ӨӨРӨӨ ГАЙХАМШИГ" ОАК 12-Р АНГИ
13:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
13:40 "АМ НЭЭВЭЛ" НЭВТРҮҮЛЭГ Ө.ЭНХТҮВШИН /УИХ-ЫН ГИШҮҮН/
14:45 ЗАРЫН ЦАГ
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "АХЛАХ" ОЛОН АНГИТ КИНО ТӨГСГӨЛИЙН 20-Р АНГИ
16:30 БАРИМТАТ КИНО
17:10 ЗАРЫН ЦАГ
17:25 "БЯЦХАН МАРҮКО" ЯПОНЫ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 3-Р АНГИ
17:50 БИЗНЕС ТАЙМ
18:50 ТАЛХ ЧИХЭР ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "АМЬДРАЛ ӨӨРӨӨ ГАЙХАМШИГ" ОАК 13-Р АНГИ
21:30 "ЁО ЁО-Г АНАГААХ НЬ" НЭВТРҮҮЛЭГ
23:00 "САХИУСАН ТЭНГЭРИЙН НҮД" ОЛОН АНГИТ КИНО 1-Р АНГИ
00:10 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
01:10 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2017-02-23 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:45 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 АЛТАН БОЛОМЖ
10:10 ЗАРЫН ЦАГ
10:25 "БЯЦХАН МАРҮКО" ЯПОНЫ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 3-Р АНГИ
10:50 БИЗНЕС ТАЙМ
11:50 "АМЬДРАЛ ӨӨРӨӨ ГАЙХАМШИГ" ОАК 13-Р АНГИ
13:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
13:40 "ЁО ЁО-Г АНАГААХ НЬ" НЭВТРҮҮЛЭГ
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "САХИУСАН ТЭНГЭРИЙН НҮД" ОЛОН АНГИТ КИНО 1-Р АНГИ
16:30 БАРИМТАТ КИНО
17:10 ЗАРЫН ЦАГ
17:25 "БЯЦХАН МАРҮКО" ЯПОНЫ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 4-Р АНГИ
17:50 БИЗНЕС ТАЙМ
18:50 ТАЛХ ЧИХЭР ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "АМЬДРАЛ ӨӨРӨӨ ГАЙХАМШИГ" ОАК 14-Р АНГИ
21:30 "НЭМЭХ ХАСАХ" НЭВТРҮҮЛЭГ
23:00 "САХИУСАН ТЭНГЭРИЙН НҮД" ОЛОН АНГИТ КИНО 2-Р АНГИ
00:10 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
01:10 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2017-02-24 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:45 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 АЛТАН БОЛОМЖ
10:10 ЗАРЫН ЦАГ
10:25 "БЯЦХАН МАРҮКО" ЯПОНЫ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 4-Р АНГИ
10:50 БИЗНЕС ТАЙМ
11:50 "НЭМЭХ ХАСАХ" НЭВТРҮҮЛЭГ /ДАВТАЛТ/
13:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
13:40 "САХИУСАН ТЭНГЭРИЙН НҮД" ОЛОН АНГИТ КИНО 2-Р АНГИ
14:45 ЗАРЫН ЦАГ
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "АМЬДРАЛ ӨӨРӨӨ ГАЙХАМШИГ" ОАК 14-Р АНГИ
16:50 БАРИМТАТ КИНО
17:10 ЗАРЫН ЦАГ
17:25 "БЯЦХАН МАРҮКО" ЯПОНЫ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 5-Р АНГИ
17:50 БИЗНЕС ТАЙМ
18:50 ТАЛХ ЧИХЭР ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "АМЬДРАЛ ӨӨРӨӨ ГАЙХАМШИГ" ОАК 15-Р АНГИ
21:30 "BON APPETIT" НЭВТРҮҮЛЭГ
22:10 "САХИУСАН ТЭНГЭРИЙН НҮД" ОЛОН АНГИТ КИНО 3-Р АНГИ
23:20 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:20 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2017-02-25 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:45 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 АЛТАН БОЛОМЖ
10:10 "БЯЦХАН МАРҮКО" ЯПОНЫ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 5-Р АНГИ
10:35 ЗАРЫН ЦАГ
10:50 "BON APPETIT" НЭВТРҮҮЛЭГ
11:50 "ЁО ЁО-Г АНАГААХ НЬ" НЭВТРҮҮЛЭГ
13:10 ШИНЭ ӨДӨР ЯРИЛЦЛАГА
13:40 ЗАРЫН ЦАГ
13:55 "САХИУСАН ТЭНГЭРИЙН НҮД" ОЛОН АНГИТ КИНО 3-Р АНГИ
15:00 "ТИТЭМ ҮГ" НЭВТРҮҮЛЭГ
15:20 "ХЭН Ч ЮУ Ч МЭДЭХГҮЙ" УРАН САЙХНЫ КИНО
17:40 ЗАРЫН ЦАГ
17:55 "БЯЦХАН МАРҮКО" ЯПОНЫ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 6-Р АНГИ
18:30 "АМАР ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "АМЬДРАЛ ӨӨРӨӨ ГАЙХАМШИГ" ОАК ТӨГСГӨЛИЙН 16-Р АНГИ
21:30 "НАМРЫН ЧУЛГАНААР ЮУ АМЖУУЛАВ" НЭВТРҮҮЛЭГ
21:40 НӨГӨӨ КИНОНУУД . . .
21:55 "ЧИНГИС ХААНЫ ҮР САД" УРАН САЙХНЫ КИНО
23:40 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
01:40 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2017-02-26 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:45 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 АЛТАН БОЛОМЖ
10:10 ЗАРЫН ЦАГ
10:20 "БЯЦХАН МАРҮКО" ЯПОНЫ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 6-Р АНГИ
10:45 НӨГӨӨ КИНОНУУД . . .
11:00 "ЧИНГИС ХААНЫ ҮР САД" УРАН САЙХНЫ КИНО
12:40 "ТИТЭМ ҮГ" НЭВТРҮҮЛЭГ
13:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
13:30 "АМЬДРАЛ ӨӨРӨӨ ГАЙХАМШИГ" ОАК ТӨГСГӨЛИЙН 16-Р АНГИ
15:15 МАНЦУЙТАЙ ТАМИРЧИН
15:45 ЗАРЫН ЦАГ
16:00 "БЯЦХАН МАРҮКО" ЯПОНЫ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 7-Р АНГИ
16:30 "ЯНЗ ТӨГӨЛДӨР" Д.БУРМАА /МУСТА/ КОНЦЕРТ
17:20 ЗАРЫН ЦАГ
17:35 "ХУН ЦАГААН ХАЙР" Л.БОЛДБААТАР /МУГЖ/ КОНЦЕРТ
19:00 "168 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:00 "УРИЛГА" НЭВТРҮҮЛЭГ
22:00 "ТАНАЙД ХОНОЁ"
23:30 "АМАН ХУУР" МОНГОЛЫН УРАН САЙХНЫ КИНО
00:40 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
01:10 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА