2019-07-15 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:00 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
07:00 "168 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
08:40 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:10 "АЛТАН БОЛОМЖ"
09:40 "БИЗНЕС ТАЙМ"
10:00 "ДРАГОН БОЛЛ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 435,436-Р АНГИ
10:50 "ХУРАНДАА ЗЕМИНА" ОРОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 3-Р БҮЛГИЙН 8-Р АНГИ
11:50 "ТАНАЙД ХОНОЁ"
13:20 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
13:50 "АРДЫН ЭЛЧ" МУСК
15:00 "ҮЛЭМЖИЙН ЧАНАР"
15:40 "ЯДУУСЫН ХОРООЛЛЫН ПУУЖИН" ЯПОНЫ ОАК 2-Р БҮЛГИЙН 2-Р АНГИ
17:00 "АЯЛЛЫН АМТ" БАРИМТАТ КИНО
17:50 "ДРАГОН БОЛЛ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 437, 438-Р АНГИ
18:40 "БИЗНЕС ТАЙМ"
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:00 "ХУРАНДАА ЗЕМИНА" ОРОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 3-Р БҮЛГИЙН 9-Р АНГИ
21:00 "МОНГОЛ ЯПОНД НЭГ УДАА" ДУГААР-1
22:00 "ЯДУУСЫН ХОРООЛЛЫН ПУУЖИН" ЯПОНЫ ОАК 2-Р БҮЛГИЙН 3-Р АНГИ
23:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:00 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2019-07-16 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:00 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
07:30 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
08:40 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:10 "АЛТАН БОЛОМЖ"
09:40 "БИЗНЕС ТАЙМ"
10:00 "ДРАГОН БОЛЛ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 437,438-Р АНГИ
10:50 "ХУРАНДАА ЗЕМИНА" ОРОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 3-Р БҮЛГИЙН 9-Р АНГИ
11:50 "МОНГОЛ ЯПОНД НЭГ УДАА" ДУГААР-1
13:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
13:30 "20-Р ЗУУНЫ ДУУ 2019"
15:30 "МАЛЫН ХӨЛИЙН ТООС" ТЕЛЕ ЗОХИОМЖ
16:00 "ЯДУУСЫН ХОРООЛЛЫН ПУУЖИН" ЯПОНЫ ОАК 2-Р БҮЛГИЙН 3-Р АНГИ
17:00 "АЯЛЛЫН АМТ" БАРИМТАТ КИНО
17:50 "ДРАГОН БОЛЛ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 439, 440-Р АНГИ
18:40 "БИЗНЕС ТАЙМ"
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:00 "ХУРАНДАА ЗЕМИНА" ОРОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 3-Р БҮЛГИЙН 10-Р АНГИ
21:00 "МОНГОЛ ЯПОНД НЭГ УДАА" ДУГААР-2
21:40 "ЯДУУСЫН ХОРООЛЛЫН ПУУЖИН" ЯПОНЫ ОАК 2-Р БҮЛГИЙН 4-Р АНГИ
22:40 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
23:40 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2019-07-17 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:00 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
07:30 "25 ЦАГ"МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
08:40 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:10 "АЛТАН БОЛОМЖ"
09:40 "БИЗНЕС ТАЙМ"
10:00 "ДРАГОН БОЛЛ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 439, 440-Р АНГИ
10:50 "ХУРАНДАА ЗЕМИНА" ОРОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 3-Р БҮЛГИЙН 10-Р АНГИ
11:50 "МОНГОЛ ЯПОНД НЭГ УДАА" ДУГААР-2
12:40 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
13:10 "ЧИНГИС ХААНЫ Д.ЖАРГАЛСАЙХАН"
14:10 "БАРИМТАТ КИНО"
15:20 "ЭРХЭМ УЯАЧ" ТЕЛЕ ЗОХИОМЖ
16:00 "ЯДУУСЫН ХОРООЛЛЫН ПУУЖИН" ЯПОНЫ ОАК 2-Р БҮЛГИЙН 4-Р АНГИ
17:00 "АЯЛЛЫН АМТ" БАРИМТАТ КИНО
17:50 "ДРАГОН БОЛЛ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 441, 442-Р АНГИ
18:40 "БИЗНЕС ТАЙМ"
19:00 "25 ЦАГ"МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:00 "ХУРАНДАА ЗЕМИНА" ОРОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 3-Р БҮЛГИЙН 11-Р АНГИ
21:00 "МОНГОЛ ЯПОНД НЭГ УДАА" ДУГААР-3
21:50 "ЯДУУСЫН ХОРООЛЛЫН ПУУЖИН" ЯПОНЫ ОАК 2-Р БҮЛГИЙН 5-Р АНГИ
22:50 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
23:50 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2019-07-18 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:00 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
07:30 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
08:40 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:10 "АЛТАН БОЛОМЖ"
09:40 "БИЗНЕС ТАЙМ"
10:00 "ДРАГОН БОЛЛ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 441, 442-Р АНГИ
10:50 "ХУРАНДАА ЗЕМИНА" ОРОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 3-Р БҮЛГИЙН 11-Р АНГИ
11:50 "МОНГОЛ ЯПОНД НЭГ УДАА" ДУГААР-3
12:50 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
13:20 "ТОРОЙ БАНЬД" ЗОХИОМЖ
14:00 "НӨГӨӨ КИНОНУУД"
15:00 "ЭГШИГ ЯРУУ ДУУН"
15:50 "ЯДУУСЫН ХОРООЛЛЫН ПУУЖИН" ЯПОНЫ ОАК 2-Р БҮЛГИЙН 5-Р АНГИ
17:00 "АЯЛЛЫН АМТ" БАРИМТАТ КИНО
17:50 "ДРАГОН БОЛЛ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 443, 444-Р АНГИ
18:40 "БИЗНЕС ТАЙМ"
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:00 "ХУРАНДАА ЗЕМИНА" ОРОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 3-Р БҮЛГИЙН 12-Р АНГИ
21:00 "МОНГОЛ ЯПОНД НЭГ УДАА" ДУГААР-4
22:10 "УРТ ЦАГААНЫ ГУДАМЖ" НЭВТРҮҮЛЭГ /БАЯРЫН ХӨТӨЛБӨР-ДАВТАЛТ/
00:20 "ЯДУУСЫН ХОРООЛЛЫН ПУУЖИН" ЯПОНЫ ОАК 2-Р БҮЛГИЙН 6-Р АНГИ
01:20 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2019-07-19 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:00 "ЭФИР" ЭХЛЭЛ
07:30 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
08:40 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:10 "АЛТАН БОЛОМЖ"
09:40 "БИЗНЕС ТАЙМ"
10:00 "ДРАГОН БОЛЛ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 434, 444-Р АНГИ
10:50 "ХУРАНДАА ЗЕМИНА" ОРОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 3-Р БҮЛГИЙН 12-Р АНГИ
11:50 "МОНГОЛ ЯПОНД НЭГ УДАА" ДУГААР-4
13:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
13:30 "МАРТАХГҮЙ"
14:00 "КОНЦЕРТ"
15:00 "БАРИМТАТ КИНО"
16:00 "ЯДУУСЫН ХОРООЛЛЫН ПУУЖИН" ЯПОНЫ ОАК 2-Р БҮЛГИЙН 6-Р АНГИ
17:00 "АЯЛЛЫН АМТ" БАРИМТАТ КИНО
17:50 "ДРАГОН БОЛЛ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 445, 446-Р АНГИ
18:40 "БИЗНЕС ТАЙМ"
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:00 "ХУРАНДАА ЗЕМИНА" ОРОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 3-Р БҮЛГИЙН 13-Р АНГИ
21:00 "МОНГОЛ ЯПОНД НЭГ УДАА" ДУГААР-2
22:10 "ЯДУУСЫН ХОРООЛЛЫН ПУУЖИН" ЯПОНЫ ОАК 2-Р БҮЛГИЙН 7-Р АНГИ
23:10 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:10 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2019-07-20 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:00 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
07:30 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
08:40 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:10 "АЛТАН БОЛОМЖ"
09:40 "ХУРАНДАА ЗЕМИНА" ОРОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 3-Р БҮЛГИЙН 9,10,11-Р АНГИ
12:10 "МОНГОЛ ЯПОНД НЭГ УДАА" ДУГААР-1,2,3
15:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
15:30 "ЯДУУСЫН ХОРООЛЛЫН ПУУЖИН" ЯПОНЫ ОАК 2-Р БҮЛГИЙН 7-Р АНГИ
16:30 "УИХ-ЫН ЦАГ"
17:00 "20-Р ЗУУНЫ ДУУНУУД 2015"
18:10 "ДРАГОН БОЛЛ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 447, 448-Р АНГИ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:00 "ХУРАНДАА ЗЕМИНА" ОРОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 3-Р БҮЛГИЙН 14-Р АНГИ
21:00 "БИ" НЭВТРҮҮЛЭГ
22:10 "УРТ ЦАГААНЫ ГУДАМЖ" /БАЯРЫН НЭВТРҮҮЛЭГ-ДАВТАЛТ/
00:20 "ЯДУУСЫН ХОРООЛЛЫН ПУУЖИН" ЯПОНЫ ОАК 2-Р БҮЛГИЙН 8-Р АНГИ
01:20 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2019-07-21 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:00 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
07:30 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
08:40 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:10 "АЛТАН БОЛОМЖ"
09:40 "ХУРАНДАА ЗЕМИНА" ОРОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 3-Р БҮЛГИЙН 12,13,14-Р АНГИ
12:10 "МОНГОЛ ЯПОНД НЭГ УДАА" ДУГААР-4,5
14:20 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
14:50 "БИ" НЭВТРҮҮЛЭГ
15:50 "ЯДУУСЫН ХОРООЛЛЫН ПУУЖИН" ЯПОНЫ ОАК 2-Р БҮЛГИЙН 8-Р АНГИ
16:50 "НӨГӨӨ КИНОНУУД"
17:40 "МАНЦУЙТАЙ ТАМИРЧИН
18:10 "ДРАГОН БОЛЛ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 449,450-Р АНГИ
19:00 "168 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:00 "ХУРАНДАА ЗЕМИНА" ОРОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 3-Р БҮЛГИЙН 15-Р АНГИ
21:00 "ТАНАЙД ХОНОЁ"
22:20 "ЯДУУСЫН ХОРООЛЛЫН ПУУЖИН" ЯПОНЫ ОАК 2-Р БҮЛГИЙН 9-Р АНГИ
23:20 "168 ЦАГ МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР"
00:20 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА