2020-06-01 -ны өдрийн хөтөлбөр
Энэ өдрийн хөтөлбөр ороогүй байна
2020-06-02 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "168 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:10 "БИЗНЕС ТАЙМ"
11:00 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
11:30 "НЕВСКИЙ" ОРОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 2 БҮЛЭГ 23-Р АНГИ
12:30 "ТАНАЙД ХОНОЁ" НЭВТРҮҮЛЭГ
13:40 "НЭВТРҮҮЛЭГ"
14:30 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "АЛГАН ДЭЭРХ ҮРС" ШОУ КОНЦЕРТ
17:30 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
17:50 "БИЗНЕС ТАЙМ"
18:10 "НЭВТРҮҮЛЭГ"
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
19:50 "БАРИМТАТ НЭВТРҮҮЛЭГ"
20:10 "ХЭН ЮУ ХЭЛЭВ"
20:40 "ДУУСДАГГҮЙ ЯРИА"
21:50 "БАРИМТАТ НЭВТРҮҮЛЭГ"
22:25 "НЭВТРҮҮЛЭГ"
23:00 "НЕВСКИЙ" ОРОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 2 БҮЛЭГ 24-Р АНГИ
00:00 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА

2020-06-03 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:10 "БИЗНЕС ТАЙМ"
11:00 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
11:30 "НЕВСКИЙ" ОРОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 2 БҮЛЭГ 24-Р АНГИ
12:30 "ДУУСДАГГҮЙ ЯРИА"
13:50 "БАРИМТАТ КИНО"
14:30 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "АЯЛЛЫН АМТ" БАРИМТАТ КИНО
16:20 "ХАЙР ТЭВЭРСЭН ИЖИЙ" КОНЦЕРТ
17:50 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
18:20 "БИЗНЕС ТАЙМ"
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:20 "21000 РЕАЛИТИ ШОУ" ДУГААР-6
21:30 "СОНГУУЛЬ-2020"
22:30 "НЕВСКИЙ" ОРОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 2 БҮЛЭГ 25-Р АНГИ
23:30 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
01:00 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2020-06-04 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:20 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:50 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:20 "БИЗНЕС ТАЙМ"
10:50 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
11:20 "НЕВСКИЙ" ОРОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 2 БҮЛЭГ 26-Р АНГИ
12:20 "21000 РЕАЛИТИ ШОУ" ДУГААР-7
13:40 "ДЭЛХИЙН ХҮМҮҮС"
14:10 "ХӨГЖМИЙН ЗАВСАРЛАГА"
14:30 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "АЯЛЛЫН АМТ" БАРИМТАТ КИНО
16:20 "БИ ЯАЖ АМЬДРАХ ЮМ БЭ" ЖҮЖИГ
18:00 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
18:30 "БИЗНЕС ТАЙМ"
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:20 "21000 РЕАЛИТИ ШОУ" ДУГААР-8
21:30 "СОНГУУЛЬ-2020"
22:30 "ДҮГНЭХ ЦАГ"
23:00 "НЕВСКИЙ" ОРОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 2 БҮЛЭГ 27-Р АНГИ
12:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
01:30 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА


2020-06-05 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 "ЭФИР" ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:20 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:50 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:20 "БИЗНЕС ТАЙМ"
10:50 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
11:20 "НЕВСКИЙ" ОРОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 2 БҮЛЭГ 27-Р АНГИ
12:20 "21000 РЕАЛИТИ ШОУ" ДУГААР-8
13:30 "ДҮГНЭХ ЦАГ"
14:00 "УХААРАЛ ИРЭХҮЙ"
14:30 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "АЯЛЛЫН АМТ" БАРИМТАТ КИНО
16:15 "ШАР ТЭНГИСИЙН ТАРЧЛААН" ЖҮЖИГ
18:00 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
18:30 "БИЗНЕС ТАЙМ"
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:20 "21000 РЕАЛИТИ ШОУ" ДУГААР-9
21:30 "СОНГУУЛЬ-2020"
22:30 "НЕВСКИЙ" ОРОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 2 БҮЛЭГ 28-Р АНГИ
00:00 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА

2020-06-06 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:20 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:50 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:20 "ЁО ЁО-Г АНАГААХ НЬ"
11:40 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
12:10 "ТҮГ ТҮГ ХААЛГАА"
13:00 "НЕВСКИЙ" ОРОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 2 БҮЛЭГ 24, 25, 26-Р АНГИ
16:00 "21000 РЕАЛИТИ ШОУ" ДУГААР-9
17:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
17:40 "ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ"
18:30 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:20 "ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ"
21:30 "СОНГУУЛЬ-2020"
22:30 "УРТ ЦАГААНЫ ГУДАМЖ"
00:10 "НЕВСКИЙ" ОРОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 2 БҮЛЭГ 29-Р АНГИ
01:10 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2020-06-07 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:20 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:50 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:20 "ЁО ЁО-Г АНАГААХ НЬ"
11:40 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
12:10 "ТҮГ ТҮГ ХААЛГАА"
13:00 "НЕВСКИЙ" ОРОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 2 БҮЛЭГ 27, 28,29-Р АНГИ
16:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
16:30 "КОНЦЕРТ"
17:30 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:20 "21000 РЕАЛИТИ ШОУ" ДУГААР-10
21:30 "СОНГУУЛЬ-2020"
22:30 "ТАНАЙД ХОНОЕ"
23:50 "НЕВСКИЙ" ОРОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 2 БҮЛГИЙН ТӨГСГӨЛИЙН 30-Р АНГИ
00:50 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА