2017-08-21 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "168 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:30 АЛТАН БОЛОМЖ
10:00 ЗАРЫН ЦАГ
10:15 БИЗНЕС ТАЙМ
11:00 "ОГТОРГУЙН НИСГЭГЧ" ЯПОНЫ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО-14
11:30 "ТАНАЙД ХОНОЁ" НЭВТРҮҮЛЭГ
13:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
13:30 "21.000" РЕАЛИТИ-7
14:20 "ХОШИН ШОГ"
14:45 ЗАРЫН ЦАГ
15:00 "АЯЛЛЫН АМТ" БАРИМТАТ НЭВТРҮҮЛЭГ-30 /ДАВТАЛТ/
16:00 "САЯТАН БҮСГҮЙ" ОАК 19-Р АНГИ
16:50 ЗАРЫН ЦАГ
17:05 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ЦАГ
17:30 "ДЭЛХИЙН ҮЛГЭРИЙН ТҮҮВРҮҮД" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
17:50 "ОГТОРГУЙН НИСГЭГЧ" ЯПОНЫ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО-15
18:20 БИЗНЕС ТАЙМ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:00 "САЯТАН БҮСГҮЙ" ОАК 20-Р АНГИ
20:50 "ЭНКАНТО ОРАНЖ СПОРТ ЦОГЦОЛБОР ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА"
21:00 "21.000" РЕАЛИТИ-8
22:00 "САРНЫ ТУЯАН ХЭЭТ ҮҮЛ" ОАК 1-Р АНГИ
23:10 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:10 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2017-08-22 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:30 АЛТАН БОЛОМЖ
10:00 ЗАРЫН ЦАГ
10:15 БИЗНЕС ТАЙМ
11:00 "ОГТОРГУЙН НИСГЭГЧ" ЯПОНЫ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО-15
11:30 "ДЭЛХИЙН ҮЛГЭРИЙН ТҮҮВРҮҮД" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
12:00 "21.000" РЕАЛИТИ-8
13:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
13:30 "САЯТАН БҮСГҮЙ" ОАК 20-Р АНГИ
14:20 "ХОШИН ШОГ"
14:45 ЗАРЫН ЦАГ
15:00 "АЯЛЛЫН АМТ" БАРИМТАТ КИНО-31 /ДАВТАЛТ/
16:00 "САРНЫ ТУЯАН ХЭЭТ ҮҮЛ" ОАК 1-Р АНГИ
17:10 ЗАРЫН ЦАГ
17:25 "ДЭЛХИЙН ҮЛГЭРИЙН ТҮҮВРҮҮД" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
17:50 "ОГТОРГУЙН НИСГЭГЧ" ЯПОНЫ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО-16
18:20 БИЗНЕС ТАЙМ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:00 "САЯТАН БҮСГҮЙ" ОЛОН АНГИТ КИНО 21-Р АНГИ
20:50 "ЭНКАНТО ОРАНЖ СПОРТ ЦОГЦОЛБОР ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА"
21:00 "АМ НЭЭВЭЛ" НЭВТРҮҮЛЭГ
22:00 "21.000" РЕАЛИТИ-9
23:00 "САРНЫ ТУЯАН ХЭЭТ ҮҮЛ" ОАК 2-Р АНГИ
00:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
01:00 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2017-08-23 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:30 АЛТАН БОЛОМЖ
10:00 ЗАРЫН ЦАГ
10:15 "ОГТОРГУЙН НИСГЭГЧ" ЯПОНЫ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО-16
10:45 БИЗНЕС ТАЙМ
11:30 "21.000" РЕАЛИТИ-2
12:30 "ХОШИН ШОГ"
13:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
13:30 "САЯТАН БҮСГҮЙ" ОЛОН АНГИТ КИНО 21-Р АНГИ
14:20 "МАРТАГДСАН БИЛГЭДЛҮҮД" ЦУВРАЛААС . . . БАРИМТАТ НЭВТРҮҮЛЭГ
14:45 ЗАРЫН ЦАГ
15:00 "АЯЛЛЫН АМТ" БАРИМТАТ КИНО-4 /ДАВТАЛТ/
16:00 "САРНЫ ТУЯАН ХЭЭТ ҮҮЛ" ОАК 2-Р АНГИ
17:10 ЗАРЫН ЦАГ
17:25 "ДЭЛХИЙН ҮЛГЭРИЙН ТҮҮВРҮҮД" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
17:50 "ОГТОРГУЙН НИСГЭГЧ" ЯПОНЫ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО-17
18:20 БИЗНЕС ТАЙМ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:00 "САЯТАН БҮСГҮЙ" ОЛОН АНГИТ КИНО 22-Р АНГИ
20:50 "ЭНКАНТО ОРАНЖ СПОРТ ЦОГЦОЛБОР ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА"
21:00 "21.000" РЕАЛИТИ-10
22:00 "БИ ЧАМААС ЧИ НАДААС" НЭВТРҮҮЛЭГ
22:40 "САРНЫ ТУЯАН ХЭЭТ ҮҮЛ" ОАК 3-Р АНГИ
23:50 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:50 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2017-08-24 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:30 АЛТАН БОЛОМЖ
10:00 ЗАРЫН ЦАГ
10:15 "ОГТОРГУЙН НИСГЭГЧ" ЯПОНЫ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО-17
10:45 БИЗНЕС ТАЙМ
11:30 "БИ ЧАМААС ЧИ НАДААС" НЭВТРҮҮЛЭГ
12:10 "ХОШИН ШОГ"
13:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
13:30 "САЯТАН БҮСГҮЙ" ОЛОН АНГИТ КИНО 22-Р АНГИ
14:20 "БИ ЧАМААС ЧИ НАДААС" НЭВТРҮҮЛЭГ
15:00 ЗАРЫН ЦАГ
15:15 "АЯЛЛЫН АМТ" БАРИМТАТ КИНО-5 /ДАВТАЛТ/
16:15 "САРНЫ ТУЯАН ХЭЭТ ҮҮЛ" ОАК 3-Р АНГИ
17:20 ЗАРЫН ЦАГ
17:35 "ДЭЛХИЙН ҮЛГЭРИЙН ТҮҮВРҮҮД" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
17:50 "ОГТОРГУЙН НИСГЭГЧ" ЯПОНЫ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО-18
18:20 БИЗНЕС ТАЙМ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:00 "САЯТАН БҮСГҮЙ" ОЛОН АНГИТ КИНО 23-Р АНГИ
20:50 "ЭНКАНТО ОРАНЖ СПОРТ ЦОГЦОЛБОР ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА"
21:00 ЁО ЁО-Г АНАГААХ НЬ НЭВТРҮҮЛЭГ
22:20 "САРНЫ ТУЯАН ХЭЭТ ҮҮЛ" ОАК 4-Р АНГИ
23:30 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:30 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2017-08-25 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:30 АЛТАН БОЛОМЖ
10:00 ЗАРЫН ЦАГ
10:15 БИЗНЕС ТАЙМ
11:00 "ОГТОРГУЙН НИСГЭГЧ" ЯПОНЫ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО-18
11:30 ЁО ЁО-Г АНАГААХ НЬ НЭВТРҮҮЛЭГ
13:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
13:30 "САЯТАН БҮСГҮЙ" ОЛОН АНГИТ КИНО 23-Р АНГИ
14:20 "ХОШИН ШОГ"
14:45 ЗАРЫН ЦАГ
15:00 "АЯЛЛЫН АМТ" БАРИМТАТ КИНО-6 /ДАВТАЛТ/
16:00 "САРНЫ ТУЯАН ХЭЭТ ҮҮЛ" ОАК 4-Р АНГИ
17:10 ЗАРЫН ЦАГ
17:25 "ДЭЛХИЙН ҮЛГЭРИЙН ТҮҮВРҮҮД" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
17:50 "ОГТОРГУЙН НИСГЭГЧ" ЯПОНЫ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО-19
18:20 БИЗНЕС ТАЙМ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:00 "САЯТАН БҮСГҮЙ" ОЛОН АНГИТ КИНО 24-Р АНГИ
20:50 "ЭНКАНТО ОРАНЖ СПОРТ ЦОГЦОЛБОР ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА"
21:00 "BON APPETIT" НЭВТРҮҮЛЭГ
22:00 "САРНЫ ТУЯАН ХЭЭТ ҮҮЛ" ОАК 5-Р АНГИ
23:40 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:40 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2017-08-26 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:30 АЛТАН БОЛОМЖ
10:00 ЗАРЫН ЦАГ
10:15 "ОГТОРГУЙН НИСГЭГЧ" ЯПОНЫ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО-19
10:45 "ДЭЛХИЙН ҮЛГЭРИЙН ТҮҮВРҮҮД" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
11:15 БИЗНЕС ТАЙМ
12:00 "BON APPETIT" НЭВТРҮҮЛЭГ
13:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
13:30 "САЯТАН БҮСГҮЙ" ОЛОН АНГИТ КИНО 24-Р АНГИ
14:20 "ХОШИН ШОГ"
15:00 ЗАРЫН ЦАГ
15:15 "АЯЛЛЫН АМТ" БАРИМТАТ КИНО-33
16:15 НЗДТГ ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА
16:45 "ДЭЛХИЙН ҮЛГЭРИЙН ТҮҮВРҮҮД"
17:00 ЗАРЫН ЦАГ
17:15 "МИНИЙ НУТАГ ЦОГТ ОВОО" НЭВТРҮҮЛЭГ
17:50 "ОГТОРГУЙН НИСГЭГЧ" ЯПОНЫ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО-20
18:20 "АМАР ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:00 "САЯТАН БҮСГҮЙ" ОЛОН АНГИТ КИНО 25-Р АНГИ
20:50 "ЭНКАНТО ОРАНЖ СПОРТ ЦОГЦОЛБОР ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА"
21:00 "MAKING THE BAND" ТУН УДАХГҮЙ
21:30 "ОВГОР" УРАН САЙХНЫ КИНО
23:10 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:10 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2017-08-27 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:00 "АМАР ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:30 АЛТАН БОЛОМЖ
10:00 ЗАРЫН ЦАГ
10:15 "ОГТОРГУЙН НИСГЭГЧ" ЯПОНЫ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО-21
10:45 "MAKING THE BAND" ТУН УДАХГҮЙ
11:10 ЁО ЁО-Г АНАГААХ НЬ НЭВТРҮҮЛЭГ
12:30 "ХОШИН ШОГ"
13:00 "АМАР ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
13:30 МАНЦУЙТАЙ ТАМИРЧИН
14:00 "BON APPETIT" НЭВТРҮҮЛЭГ
14:50 ЗАРЫН ЦАГ
15:05 "САЯТАН БҮСГҮЙ" ОЛОН АНГИТ КИНО 25-Р АНГИ
16:00 "АЯЛЛЫН АМТ" БАРИМТАТ КИНО-34
17:00 ЗАРЫН ЦАГ
17:15 "ЭХ ДЭЛХИЙГЭЭ ЭНЭРЬЕ" БАРИМТАТ КИНО
18:15 "ДЭЛХИЙН ҮЛГЭРИЙН ТҮҮВРҮҮД" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
18:30 "ОГТОРГУЙН НИСГЭГЧ" ЯПОНЫ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО-22
19:00 "168 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:00 "САЯТАН БҮСГҮЙ" ОЛОН АНГИТ КИНО 26-Р АНГИ
20:50 "ЭНКАНТО ОРАНЖ СПОРТ ЦОГЦОЛБОР ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА"
21:00 "ТАНАЙД ХОНОЁ" НЭВТРҮҮЛЭГ
22:30 "ХАМГААЛАЛТ" УРАН САЙХНЫ КИНО
00:00 "168 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
01:00 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА