2021-04-19 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 Эфир. Эхлэл
08:00 "168 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
09:10 "Шинэ өдөр" ярилцлага
09:40 "Аяллын амт" Баримтат кино
10:25 "Бизнес тайм"
10:45 "Хүндийн хүчний уналт" хүүхэлдэйн кино 13,14-р анги
11:30 "Теле хичээл: Монгол хэл"
12:10 "Цагдаа" ОАК 1 бүлэг 18-р анги
13:10 "Танайд хоноё"
14:30 "Шинэ өдөр" ярилцлага
15:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
15:30 "Теле хичээл: Монгол хэл"
15:50 "Аяллын амт" Баримтат кино
16:35 "Хаадын нутаг" ОАК 44-р анги
17:20 "Хүндийн хүчний уналт" хүүхэлдэйн кино 15,16-р анги
18:10 "Засах цаг-Эргэн саная"
18:30 "Бизнес тайм"
19:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
20:10 "Цагдаа" ОАК 1 бүлэг 19-р анги
21:10 "Дуу төрсөн түүх"
21:40 "Хаадын нутаг" ОАК 45-р анги
22:40 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
00:00 Эфир завсарлага
2021-04-20 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 Эфир. Эхлэл
08:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
09:10 "Шинэ өдөр" ярилцлага
09:40 "Аяллын амт" Баримтат кино
10:25 "Бизнес тайм"
10:45 "Хүндийн хүчний уналт" хүүхэлдэйн кино 15,16-р анги
11:30 "Теле хичээл: Математик"
12:00 "Цагдаа" ОАК 1 бүлэг 19-р анги
13:00 "Дуу төрсөн түүх"
13:25 "Хийморь" реалити шоу /Дугаар 2/
14:30 "Шинэ өдөр" ярилцлага
15:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
15:30 "Теле хичээл: Математик"
15:50 "Аяллын амт" Баримтат кино
16:40 "Хаадын нутаг" ОАК 45-р анги
17:40 "Хүндийн хүчний уналт" хүүхэлдэйн кино 17,18-р анги
18:30 "Бизнес тайм"
19:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
20:10 "Цагдаа" ОАК 1 бүлэг 20-р анги
21:10 "Ам нээвэл" ярилцлага
22:10 "Хаадын нутаг" ОАК 46-р анги
23:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
00:10 Эфир завсарлага
2021-04-21 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 Эфир. Эхлэл
08:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
09:10 "Шинэ өдөр" ярилцлага
09:40 "Аяллын амт" Баримтат кино
10:25 "Бизнес тайм"
10:45 "Хүндийн хүчний уналт" хүүхэлдэйн кино 17,18-р анги
11:30 "Теле хичээл: Хүн ба орчин"
11:50 "Цагдаа" ОАК 1 бүлэг 20-р анги
12:50 "Ам нээвэл" ярилцлага
13:40 "Хийморь" реалити шоу /Дугаар 3/
14:30 "Шинэ өдөр" ярилцлага
15:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
15:30 "Теле хичээл: Хүн ба орчин"
15:50 "Аяллын амт" Баримтат кино
16:40 "Хаадын нутаг" ОАК 46-р анги
17:40 "Хүндийн хүчний уналт" хүүхэлдэйн кино 19,20-р анги
18:30 "Бизнес тайм"
19:00 "25 Цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
20:10 "Цагдаа" ОАК 1 бүлэг 21-р анги
21:10 "Засах цаг-Эргэн саная"
21:30 "Мартахгүй" Алтан фонд
22:00 "Хаадын нутаг" ОАК 47-р анги
23:50 "25 Цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
00:00 Эфир завсарлага
2021-04-22 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 Эфир. Эхлэл
08:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
09:10 "Шинэ өдөр" ярилцлага
09:40 "Аяллын амт" Баримтат кино
10:25 "Бизнес тайм"
10:45 "Хүндийн хүчний уналт" хүүхэлдэйн кино 19,20-р анги
11:30 "Теле хичээл: Монгол хэл"
12:00 "Цагдаа" ОАК 1 бүлэг 21-р анги
13:00 "Концерт"
13:40 "Хийморь" реалити шоу /Дугаар 4/
14:30 "Шинэ өдөр" ярилцлага
15:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
15:30 "Теле хичээл: Монгол хэл"
15:50 "Аяллын амт" Баримтат кино
16:40 "Хаадын нутаг" ОАК 47-р анги
17:40 "Хүндийн хүчний уналт" хүүхэлдэйн кино 21,22-р анги
18:30 "Бизнес тайм"
19:00 "25 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
20:10 "Цагдаа" ОАК 1 бүлэг 22-р анги
21:10 "Авдрын мухарт"
21:40 "New wave"
22:00 "Урт цагааны гудамж"
23:40 "Хаадын нутаг" ОАК 48-р анги
00:30 Эфир завсарлага
2021-04-23 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 Эфир. Эхлэл
08:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
09:10 "Шинэ өдөр" ярилцлага
09:40 "Аяллын амт" Баримтат кино
10:25 "Бизнес тайм"
10:45 "Хүндийн хүчний уналт" хүүхэлдэйн кино 21,22-р анги
11:30 "Цагдаа" ОАК 1 бүлэг 22-р анги
12:30 "Авдрын мухарт"
13:00 "New wave"
13:30 "Хийморь" реалити шоу /Дугаар 5/
14:30 "Шинэ өдөр" ярилцлага
15:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
15:30 "Аяллын амт" Баримтат кино
16:20 "Хаадын нутаг" ОАК 48-р анги
17:20 "Хүндийн хүчний уналт" хүүхэлдэйн кино 23,24-р анги
18:10 "Улс төрийн цаг"
18:30 "Бизнес тайм"
19:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
20:10 "Цагдаа" ОАК 1 бүлэг 23-р анги
21:10 "Түг түг хаалгаа"
22:10 "Хаадын нутаг" ОАК 49-р анги
23:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
00:10 Эфир завсарлага
2021-04-24 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 Эфир. Эхлэл
08:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
09:10 "Шинэ өдөр" ярилцлага
09:40 Хүндийн хүчний уналт хүүхэлдэйн кино 23,24-р анги
10:30 "Ёо Ёо-г анагаах нь"
12:10 "Цагдаа" ОАК 1 бүлэг 19,20,21-р анги
14:50 "Түг түг хаалгаа"
15:50 "Шинэ өдөр" ярилцлага
16:20 "Хаадын нутаг" ОАК 49-р анги
17:10 "Хүндийн хүчний уналт" хүүхэлдэйн кино 25,26-р анги
18:00 "Хөшигний ард"
19:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
20:10 "Цагдаа" ОАК 1 бүлэг төгсгөлийн 24-р анги
21:10 "Базараа ах"
22:05 "Урт цагааны гудамж" нэвтрүүлэг
23:40 "Хаадын нутаг" ОАК 50-р анги
00:30 Эфир завсарлага
2021-04-25 -ны өдрийн хөтөлбөр
Энэ өдрийн хөтөлбөр ороогүй байна