2018-11-12 -ны өдрийн хөтөлбөр
11 САРЫН 12 ДАВАА ГАРАГ
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "168 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:10 "БИЗНЕС ТАЙМ"
11:00 "ДРАГОН БОЛЛ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 19,20-Р АНГИ
11:50 "СЭТГЭЛ СУДЛААЧ" ТУРКИЙН ОЛОН АНГИТ КИНО 29-Р АНГИ
13:00 "ТАНАЙД ХОНОЁ" НЭВТРҮҮЛЭГ
14:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
14:40 "ХӨХ ТОЛБОТОЙ МОНГОЛ" МУСТА Л.БАНЗРАГЧ
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "ЧИ МИНИЙ СЭТГЭЛД ОРШДОГ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО 7-Р АНГИ
16:40 "МАНЦУЙТАЙ ТАМИРЧИН"
17:10 "ДРАГОН БОЛЛ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 21,22-Р АНГИ
18:00 "БИЗНЕС ТАЙМ"
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "СЭТГЭЛ СУДЛААЧ" ТУРКИЙН ОЛОН АНГИТ КИНО 30-Р АНГИ
21:20 "МАРТАГДСАН БИЛГЭДЭЛҮҮД"
21:50 "ЧИ МИНИЙ СЭТГЭЛД ОРШДОГ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО 8-Р АНГИ
23:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:10 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2018-11-13 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:10 "БИЗНЕС ТАЙМ"
11:00 "ДРАГОН БОЛЛ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 21,22-Р АНГИ
11:50 "СЭТГЭЛ СУДЛААЧ" ТУРКИЙН ОЛОН АНГИТ КИНО 30-Р АНГИ
13:00 "МАРТАГДСАН БИЛГЭДЭЛҮҮД"
13:30 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
14:00 "БАРИМТАТ КИНО"
14:40 "ХӨХ ТОЛБОТОЙ МОНГОЛ" МУСТА Л.БАНЗРАГЧ
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "ЧИ МИНИЙ СЭТГЭЛД ОРШДОГ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО 8-Р АНГИ
16:30 "АЯЛЛЫН АМТ" БАРИМТАТ КИНО-6
17:10 "ДРАГОН БОЛЛ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 23,24-Р АНГИ
18:00 "БИЗНЕС ТАЙМ"
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "СЭТГЭЛ СУДЛААЧ" ТУРКИЙН ОЛОН АНГИТ КИНО 31-Р АНГИ
21:20 "АМ НЭЭВЭЛ" ЯРИЛЦЛАГА
22:20 "ЧИ МИНИЙ СЭТГЭЛД ОРШДОГ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО 9-Р АНГИ
23:30 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:40 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2018-11-14 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ"МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:10 "БИЗНЕС ТАЙМ"
11:00 "ДРАГОН БОЛЛ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 23, 24-Р АНГИ
11:50 "СЭТГЭЛ СУДЛААЧ" ТУРКИЙН ОЛОН АНГИТ КИНО 31-Р АНГИ
13:00 "АМ НЭЭВЭЛ" ЯРИЛЦЛАГА
14:00 "ХӨГЖМИЙН ЗАВСАРЛАГА"
14:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
14:40 "ХӨХ ТОЛБОТОЙ МОНГОЛ" МУСТА Л.БАНЗРАГЧ
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "ЧИ МИНИЙ СЭТГЭЛД ОРШДОГ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО 9-Р АНГИ
16:30 "АЯЛЛЫН АМТ" БАРИМТАТ КИНО-7
17:10 "ДРАГОН БОЛЛ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 25, 26-Р АНГИ
18:00 "БИЗНЕС ТАЙМ"
19:00 "25 ЦАГ"МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "СЭТГЭЛ СУДЛААЧ" ТУРКИЙН ОЛОН АНГИТ КИНО 32-Р АНГИ
21:20 "ТАРХИНЫ ФИТНЕСС" НЭВТРҮҮЛЭГ
22:30 "ЗАСАГ ЦАГ"
23:10 "ЧИ МИНИЙ СЭТГЭЛД ОРШДОГ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО 10-Р АНГИ
00:20 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
01:30 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2018-11-15 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:10 "БИЗНЕС ТАЙМ"
11:00 "ДРАГОН БОЛЛ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 25, 26-Р АНГИ
11:50 "СЭТГЭЛ СУДЛААЧ" ТУРКИЙН ОЛОН АНГИТ КИНО 32-Р АНГИ
13:00 "ТАРХИНЫ ФИТНЕСС" НЭВТРҮҮЛЭГ
14:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
14:40 "ХӨХ ТОЛБОТОЙ МОНГОЛ" МУСТА Л.БАНЗРАГЧ"
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "ЧИ МИНИЙ СЭТГЭЛД ОРШДОГ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО 10-Р АНГИ
16:30 "ЗАСАГ ЦАГ"
17:10 "ДРАГОН БОЛЛ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 27, 28-Р АНГИ
18:00 "БИЗНЕС ТАЙМ"
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "СЭТГЭЛ СУДЛААЧ" ТУРКИЙН ОЛОН АНГИТ КИНО 33-Р АНГИ
21:20 "ЭМЯ ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА"
22:00 "УРТ ЦАГААНЫ ГУДАМЖ" НЭВТРҮҮЛЭГ
23:40 "Н-ИЙН ТӨЛӨӨ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО 1-Р АНГИ
01:00 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2018-11-16 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 "ЭФИР" ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:10 "БИЗНЕС ТАЙМ"
11:00 "ДРАГОН БОЛЛ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 27, 28-Р АНГИ
11:50 "СЭТГЭЛ СУДЛААЧ" ТУРКИЙН ОЛОН АНГИТ КИНО 33-Р АНГИ
13:00 "ЭМЯ ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА"
13:30 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
14:00 "БАРИМТАТ КИНО"
14:40 "ХӨХ ТОЛБОТОЙ МОНГОЛ" МУСТА Л.БАНЗРАГЧ"
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "Н-ИЙН ТӨЛӨӨ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО 1-Р АНГИ
16:40 "БАРИМТАТ КИНО"
17:10 "ДРАГОН БОЛЛ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 29,30-Р АНГИ
18:00 "БИЗНЕС ТАЙМ"
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:00 "СЭТГЭЛ СУДЛААЧ" ТУРКИЙН ОЛОН АНГИТ КИНО 34-Р АНГИ
21:20 "BON APPETIT" НЭВТРҮҮЛЭГ
22:30 "Н-ИЙН ТӨЛӨӨ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО 2-Р АНГИ
23:30 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:40 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2018-11-17 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:10 "ЁО ЁО-Г АНАГААХ НЬ"
12:25 "NON STOP" ӨДРИЙН ХӨТӨЛБӨР
13:55 "СЭТГЭЛ СУДЛААЧ" ТУРКИЙН ОЛОН АНГИТ КИНО 30,31,32-Р АНГИ
16:30 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
17:00 "BON APPETIT" НЭВТРҮҮЛЭГ
18:00 "ДРАГОН БОЛЛ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 31,32-Р АНГИ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "СЭТГЭЛ СУДЛААЧ" ТУРКИЙН ОЛОН АНГИТ КИНО 35-Р АНГИ
21:20 "ХӨСҮТ ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА"
21:50 "МАРТАГДСАН БИЛГЭДЭЛҮҮД"
22:10 "УРТ ЦАГААНЫ ГУДАМЖ" НЭВТРҮҮЛЭГ
23:50 "ӨӨ ЛҮСИ!" УРАН САЙХНЫ КИНО
01:30 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2018-11-18 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:30 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:00 "ЁО ЁО-Г АНАГААХ НЬ"
12:15 "СЭТГЭЛ СУДЛААЧ" ТУРКИЙН ОЛОН АНГИТ КИНО 33,34,35-Р АНГИ
14:50 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
15:10 "МАНЦУЙТАЙ ТАМИРЧИН"
15:40 "АМ НЭЭВЭЛ" ЯРИЛЦЛАГА
16:30 "ӨӨ ЛҮСИ!" УРАН САЙХНЫ КИНО
18:10 "ДРАГОН БОЛЛ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 33,34-Р АНГИ
19:00 "168 ЦАГ" ТОЙМ МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ЭРТЭЧ ШУВУУХАЙ" ТУРКИЙН ОЛОН АНГИТ КИНО 1-Р АНГИ
21:20 "ТАНАЙД ХОНОЁ" НЭВТРҮҮЛЭГ
22:50 "ХУРИМЫН УРИЛГА" УСК
00:30 "168 ЦАГ" ТОЙМ МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
01:40 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА