2017-05-22 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:45 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "168 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 АЛТАН БОЛОМЖ
10:10 ЗАРЫН ЦАГ
10:25 БИЗНЕС ТАЙМ
11:15 "БЯЦХАН МАРҮКО" ЯПОНЫ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 86-Р АНГИ
11:40 "ТАНАЙД ХОНОЁ"
13:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
13:30 "ГЭГЭЭН МӨРӨӨДӨЛ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО 8-Р АНГИ
14:45 ЗАРЫН ЦАГ
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "ХАРДАЛТЫН ХУВИЛГААН" ОАК 10-Р АНГИ
17:00 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ЦАГ
17:20 ЗАРЫН ЦАГ
17:35 "МААМУУ" МОНГОЛЫН ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 1-Р АНГИ
17:45 "БЯЦХАН МАРҮКО" ЯПОНЫ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 87-Р АНГИ
18:10 БИЗНЕС ТАЙМ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ХАРДАЛТЫН ХУВИЛГААН" ОАК 11-Р АНГИ
21:30 "ЗАВ ГАРЛАА" ХӨТӨЛБӨР /ШУУД/
22:00 "ХӨГЖЛИЙН ТУХАЙ ДИАЛОГ" НЭВТРҮҮЛЭГ
23:10 "АМТ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО 1-Р АНГИ
00:10 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
01:10 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2017-05-23 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:45 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 АЛТАН БОЛОМЖ
10:10 ЗАРЫН ЦАГ
10:25 "БЯЦХАН МАРҮКО" ЯПОНЫ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 87-Р АНГИ
10:50 БИЗНЕС ТАЙМ
11:30 "АМТ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО 1-Р АНГИ
12:30 "ЗАВ ГАРЛАА" ХӨТӨЛБӨР
13:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
13:30 "ХӨГЖЛИЙН ТУХАЙ ДИАЛОГ" НЭВТРҮҮЛЭГ
14:30 "МААМУУ" МОНГОЛЫН ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 1-Р АНГИ
14:45 ЗАРЫН ЦАГ
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "ХАРДАЛТЫН ХУВИЛГААН" ОАК 11-Р АНГИ
17:00 ЗАРЫН ЦАГ
17:15 "ШАВЬЖНУУД" ХҮҮХДИЙН ТАНИН МЭДЭХҮЙН ЦУВРАЛ
17:35 "МААМУУ" МОНГОЛЫН ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 2-Р АНГИ
17:45 "БЯЦХАН МАРҮКО" ЯПОНЫ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 88-Р АНГИ
18:10 БИЗНЕС ТАЙМ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ХАРДАЛТЫН ХУВИЛГААН" ОАК 12-Р АНГИ
21:30 "АМ НЭЭВЭЛ . . . " С.ЖАВХЛАН /УИХ-ЫН ГИШҮҮН/
22:30 "АМТ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО 2-Р АНГИ
23:40 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:40 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2017-05-24 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:45 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 АЛТАН БОЛОМЖ
10:10 ЗАРЫН ЦАГ
10:25 "БЯЦХАН МАРҮКО" ЯПОНЫ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 88-Р АНГИ
10:50 БИЗНЕС ТАЙМ
11:30 "АМ НЭЭВЭЛ . . . " С.ЖАВХЛАН /УИХ-ЫН ГИШҮҮН/
12:30 "ГЭРТЭЭ" ХООЛНЫ НЭВТРҮҮЛЭГ /ДАВТАЛТ/
12:50 "МААМУУ" МОНГОЛЫН ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 2-Р АНГИ
13:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
13:30 "ЁО ЁО-Г АНАГААХ НЬ" НЭВТРҮҮЛЭГ
14:45 ЗАРЫН ЦАГ
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "ХАРДАЛТЫН ХУВИЛГААН" ОАК 12-Р АНГИ
16:50 ЗАРЫН ЦАГ
17:05 "ШАВЬЖНУУД" ХҮҮХДИЙН ТАНИН МЭДЭХҮЙН ЦУВРАЛ
17:35 "МААМУУ" МОНГОЛЫН ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 3-Р АНГИ
17:45 "БЯЦХАН МАРҮКО" ЯПОНЫ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 89-Р АНГИ
18:10 БИЗНЕС ТАЙМ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ХАРДАЛТЫН ХУВИЛГААН" ОАК 13-Р АНГИ
21:30 "ЗАВ ГАРЛАА" ХӨТӨЛБӨР /ШУУД/
22:00 "ЭДИЙН ЗАСАГТ ЮУ БОЛОВ" НЭВТРҮҮЛЭГ
22:15 "БИ ЧАМААС ЧИ НАДААС . . ." НЭВТРҮҮЛЭГ
23:00 "АМТ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО 3-Р АНГИ
00:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
01:00 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2017-05-25 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:45 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 АЛТАН БОЛОМЖ
10:10 ЗАРЫН ЦАГ
10:25 "БЯЦХАН МАРҮКО" ЯПОНЫ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 89-Р АНГИ
10:50 БИЗНЕС ТАЙМ
11:30 "АМТ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО 3-Р АНГИ
12:30 "ЗАВ ГАРЛАА" ХӨТӨЛБӨР
13:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
13:30 "ХАРДАЛТЫН ХУВИЛГААН" ОАК 13-Р АНГИ
14:45 ЗАРЫН ЦАГ
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "BON APPETIT" НЭВТРҮҮЛЭГ С.ЧУЛУУНБААТАР /ХҮҮХДИЙН ТӨЛӨӨ АМЬДРАХ УХААН" ТӨВИЙН ТЭРГҮҮН
16:20 "БИ ЧАМААС ЧИ НАДААС . . ." НЭВТРҮҮЛЭГ
17:10 ЗАРЫН ЦАГ
17:25 "ШАВЬЖНУУД" ХҮҮХДИЙН ТАНИН МЭДЭХҮЙН ЦУВРАЛ
17:35 "МААМУУ" МОНГОЛЫН ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 4-Р АНГИ
17:45 "БЯЦХАН МАРҮКО" ЯПОНЫ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 90-Р АНГИ
18:10 БИЗНЕС ТАЙМ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ХАРДАЛТЫН ХУВИЛГААН" ОАК 14-Р АНГИ
21:30 "БИ" НЭВТРҮҮЛЭГ Р.НАРАНТУЯА /ХЭЛ БИЧГИЙН УХААНЫ ДОКТОР ПРОФЕССОР/
22:30 "НЗДТГ" ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА
22:50 "АМТ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО 4-Р АНГИ
00:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
01:00 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2017-05-26 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:45 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 АЛТАН БОЛОМЖ
10:10 ЗАРЫН ЦАГ
10:25 "БЯЦХАН МАРҮКО" ЯПОНЫ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 90-Р АНГИ
10:50 БИЗНЕС ТАЙМ
11:40 "АМТ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО 4-Р АНГИ
12:50 "МААМУУ" МОНГОЛЫН ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 4-Р АНГИ
13:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
13:30 "БИ" НЭВТРҮҮЛЭГ Р.НАРАНТУЯА /ХЭЛ БИЧГИЙН УХААНЫ ДОКТОР ПРОФЕССОР/
14:20 "НЗДТГ" ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА
14:45 ЗАРЫН ЦАГ
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "ХАРДАЛТЫН ХУВИЛГААН" ОАК 14-Р АНГИ
16:55 "КУДС" ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА
17:05 ЗАРЫН ЦАГ
17:20 "ШАВЬЖНУУД" ХҮҮХДИЙН ТАНИН МЭДЭХҮЙН ЦУВРАЛ
17:45 "БЯЦХАН МАРҮКО" ЯПОНЫ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 91-Р АНГИ
18:10 БИЗНЕС ТАЙМ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ХАРДАЛТЫН ХУВИЛГААН" ОАК 15-Р АНГИ
21:30 "ЗАВ ГАРЛАА" ХӨТӨЛБӨР /ШУУД/
22:00 "МАРТАГДСАН БЭЛГЭДЛҮҮД" БАРИМТАТ НЭВТРҮҮЛЭГ
22:20 "ЦАГ ҮЕ" НЭВТРҮҮЛЭГ
22:30 "BON APPETIT" НЭВТРҮҮЛЭГ
23:30 "АМТ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО 4-Р АНГИ
00:40 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
01:40 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2017-05-27 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:45 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 АЛТАН БОЛОМЖ
10:10 "БЯЦХАН МАРҮКО" ЯПОНЫ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 91-Р АНГИ
10:35 ЗАРЫН ЦАГ
10:50 "ЁО ЁО-Г АНАГААХ НЬ" НЭВТРҮҮЛЭГ
12:00 "АМТ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО 4-Р АНГИ
13:10 ШИНЭ ӨДӨР ЯРИЛЦЛАГА
13:40 ЗАРЫН ЦАГ
13:55 "АЯЛЛЫН АМТ" БАРИМТАТ КИНО ЦУВРАЛ-7
14:55 "ХАРДАЛТЫН ХУВИЛГААН" ОАК 15-Р АНГИ
16:15 "ДҮР" ХӨРӨГ НЭВТРҮҮЛЭГ
17:00 ЗАРЫН ЦАГ
17:15 "BON APPETIT" НЭВТРҮҮЛЭГ
18:05 "БЯЦХАН МАРҮКО" ЯПОНЫ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 92-Р АНГИ
18:30 "АМАР ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ХАРДАЛТЫН ХУВИЛГААН" ОАК 16-Р АНГИ
21:30 "AUTO-25" АВТО НЭВТРҮҮЛЭГ
22:00 НӨГӨӨ КИНОНУУД . . .
22:15 "АНТИХРИСТ" УРАН САЙХНЫ КИНО +21
00:15 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
01:15 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2017-05-28 -ны өдрийн хөтөлбөр
Энэ өдрийн хөтөлбөр ороогүй байна