2022-05-16 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 Эфир. Эхлэл
08:00 "168 цаг" тойм мэдээллийн хөтөлбөр
09:00 "Шинэ өдөр" ярилцлага
09:25 "Бизнес тайм"
10:00 "Аяллын амт" Баримтат кино
11:00 "Шеф" ОАК 3-р бүлэг 7-р анги
12:00 "Монгол сугалаа"
13:00 "Танайд хоноё"
14:30 "Шинэ өдөр" ярилцлага
15:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
15:30 "Зуун наст"
15:40 "Аяллын амт" Баримтат кино
16:30 "Бундын хатан" ОАК 106-р анги
17:20 "Надо тулаан" ОА хүүхэлдэйн кино хүүхэлдэйн кино
18:05 "Бизнес тайм"
18:40 "Зуун наст"
19:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
20:00 "Шеф" ОАК 3-р бүлэг 8-р анги
21:00 "Энэрэнгүй үйлстэн"
21:15 "Сонин хачин"
21:40 "Гуанз"
22:20 "Бундын хатан" ОАК 107-р анги
23:10 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
00:20 Эфир завсарлага
2022-05-17 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 Эфир. Эхлэл
08:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
09:00 "Шинэ өдөр" ярилцлага
09:20 "Бизнес тайм"
09:50 "Аяллын амт" Баримтат кино
10:20 "Надо тулаан" ОА хүүхэлдэйн кино хүүхэлдэйн кино
11:00 "Шеф" ОАК 3-р бүлэг 8-р анги
12:00 "Монгол сугалаа"
13:00 "Энэрэнгүй үйлстэн"
13:15 "Гуанз"
14:00 "Сонин хачин"
14:30 "Шинэ өдөр" ярилцлага
15:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
15:30 "Зуун наст"
15:40 "Аяллын амт" Баримтат кино
16:40 "Бундын хатан" ОАК 107-р анги
17:30 "Надо тулаан" ОА хүүхэлдэйн кино хүүхэлдэйн кино
18:10 "Бизнес тайм"
18:40 "Зуун наст"
19:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
20:00 "Шеф" ОАК 3-р бүлэг 9-р анги
21:00 "Ам нээвэл" ярилцлага
21:45 "Эмийн эрх зүйн орчинг бүрдүүлье"
22:15 "Бундын хатан" ОАК 108-р анги
23:05 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
00:20 Эфир завсарлага
2022-05-18 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 Эфир. Эхлэл
08:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
09:00 "Шинэ өдөр" ярилцлага
09:30 "Бизнес тайм"
09:50 "Аяллын амт" Баримтат кино
10:20 "Надо тулаан" ОА хүүхэлдэйн кино хүүхэлдэйн кино
11:00 "Шеф" ОАК 3-р бүлэг 9-р анги
12:00 "Монгол сугалаа"
13:00 "Ам нээвэл" ярилцлага
13:50 "Эмийн эрх зүйн орчинг бүрдүүлье"
14:30 "Шинэ өдөр" ярилцлага
15:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
15:30 "Зуун наст"
15:40 "Аяллын амт" Баримтат кино
16:40 "Бундын хатан" ОАК 108-р анги
17:30 "Надо тулаан" ОА хүүхэлдэйн кино хүүхэлдэйн кино
18:10 "Бизнес тайм"
18:40 "Зуун наст"
19:00 "25 Цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
20:00 "Шеф" ОАК 3-р бүлэг 10-р анги
21:00 "21-р зуун ба Өрхийн эмч" хэлэлцүүлэг
22:05 "New wave"
22:30 "Бундын хатан" ОАК 109-р анги
23:20 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
00:30 Эфир завсарлага
2022-05-19 -ны өдрийн хөтөлбөр
7:30 Эфир. Эхлэл
8:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
9:00 "Шинэ өдөр" ярилцлага
9:30 "Бизнес тайм"
10:00 "Авдрын мухарт"
10:20 "Надо тулаан" ОА хүүхэлдэйн кино хүүхэлдэйн кино
11:00 "Шеф" ОАК 3-р бүлэг 10-р анги
12:00 "Монгол сугалаа"
13:00 "21-р зуун ба Өрхийн эмч" хэлэлцүүлэг
14:00 "New wave"
14:30 "Шинэ өдөр" ярилцлага
15:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
15:30 "Зуун наст"
15:40 "Аяллын амт" Баримтат кино
16:30 "Бундын хатан" ОАК 109-р анги
17:20 "Надо тулаан" ОА хүүхэлдэйн кино хүүхэлдэйн кино
18:10 "Бизнес тайм"
18:40 "Зуун наст"
19:00 "25 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
20:00 "Шеф" ОАК 3-р бүлэг 11-р анги
21:00 "50000 төгрөг"
21:30 "ЖАЙКА Сайн дурын гишүүн илгээсний 30 жилийн ой"
22:10 "Бундын хатан" ОАК 110-р анги
23:00 "Урт цагааны гудамж" нэвтрүүлэг
00:40 Эфир завсарлага
2022-05-20 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 Эфир. Эхлэл
08:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
09:00 "Шинэ өдөр" ярилцлага
09:30 "Бизнес тайм"
10:00 "Хөгжмийн завсарлага"
10:20 "Надо тулаан" ОА хүүхэлдэйн кино хүүхэлдэйн кино
11:00 "Шеф" ОАК 3-р бүлэг 11-р анги
12:00 "Монгол сугалаа"
13:00 "ЖАЙКА Сайн дурын гишүүн илгээсний 30 жилийн ой"
13:00 "50000 төгрөг"
13:40 "Баялаг бүтээгч"
14:30 "Шинэ өдөр" ярилцлага
15:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
15:30 "Зуун наст"
15:40 "Аяллын амт" Баримтат кино
16:30 "Бундын хатан" ОАК 110-р анги
17:20 "Надо тулаан" ОА хүүхэлдэйн кино хүүхэлдэйн кино
18:10 "Бизнес тайм"
18:40 "Зуун наст"
19:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
20:00 "Шеф" ОАК 3-р бүлэг 12-р анги
21:00 "Дэлхий хавтгай"
21:40 "Үйлдвэрлэгч Монгол"
22:20 "Бундын хатан" ОАК 111-р анги
23:10 "25 Цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
00:20 Эфир завсарлага
2022-05-21 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 Эфир. Эхлэл
08:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
09:00 "Шинэ өдөр" ярилцлага
09:20 "Надо тулаан" ОА хүүхэлдэйн кино хүүхэлдэйн кино
10:00 "Ёо ёо-г анагаах нь"
11:20 "Шинэ сэргэлт төрийн бүтээмж"
12:00 "Монгол сугалаа"
13:00 "Шеф" ОАК 3-р бүлэг 8,9,10-р анги
15:30 "Зуун наст"
15:40 "Дэлхий хавтгай"
16:20 "Шинэ өдөр" ярилцлага
16:50 "Манцуйтай тамирчин"
17:20 "Бундын хатан" ОАК 111-р анги
18:10 "Надо тулаан" ОА хүүхэлдэйн кино хүүхэлдэйн кино
19:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
20:00 "Шеф" ОАК 3-р бүлэг 13-р анги
21:00 "Non stop"
21:40 "Эмч зөвлөж байна"
21:45 "Тэрбум мод"
22:00 "Урт цагааны гудамж" нэвтрүүлэг
23:40 "Бундын хатан" ОАК 112-р анги
00:40 Эфир завсарлага
2022-05-22 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 Эфир. Эхлэл
08:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
09:00 "Шинэ өдөр" ярилцлага
09:25 "Надо тулаан" ОА хүүхэлдэйн кино хүүхэлдэйн кино
10:00 "Ёо ёо-г анагаах нь"
11:20 "Non stop"
12:00 "Монгол сугалаа"
13:00 "Шеф" ОАК 3-р бүлэг 11,12,13-р анги
15:30 "УИХ-ын цаг"
16:10 "Шинэ өдөр" ярилцлага
16:40 "Бундын хатан" ОАК 112-р анги
17:30 "Надо тулаан" ОА хүүхэлдэйн кино хүүхэлдэйн кино
18:15 "Эрдэнэс таван толгой: Өнөө ба ирээдүй"
19:00 "168 цаг" тойм мэдээллийн хөтөлбөр
20:00 "Шеф" ОАК 3-р бүлэг 14-р анги
21:00 "Танайд хоноё"
22:20 "Бундын хатан" ОАК 113-р анги
23:10 "168 цаг" тойм мэдээллийн хөтөлбөр
00:20 Эфир завсарлага