2018-10-15 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "168 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:10 "БИЗНЕС ТАЙМ"
11:00 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
11:50 "СЭТГЭЛ СУДЛААЧ" ТУРКИЙН ОЛОН АНГИТ КИНО 1-Р АНГИ
13:00 "ТАНАЙД ХОНОЁ" НЭВТРҮҮЛЭГ
14:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
14:40 "ГЭРЭЛД ТЭМҮҮЛСЭН ОН ЖИЛҮҮД"
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "ЭРЭН СУРВАЛЖЛАГА" СОЛОНГОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 1-Р АНГИ
16:40 "ГӨРӨӨЧИН"
17:00 "ХӨГЖМИЙН ЗАВСАРЛАГА"
17:10 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
18:00 "БИЗНЕС ТАЙМ"
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "СЭТГЭЛ СУДЛААЧ" ТУРКИЙН ОЛОН АНГИТ КИНО 2-Р АНГИ
21:20 "EXPORT"
21:25 "БИ" АРДЫН УРАН ЗОХИОЛЧ Д.ПҮРЭВДОРЖ /АЛТАН ФОНД/
22:50 "4 ДЭХ ӨНЦӨГ" СЭТГҮҮЛЧ Д.ОЮУН-ЭРДЭНИЙН СУРВАЛЖЛАГА
23:10 "ЭРЭН СУРВАЛЖЛАГА" СОЛОНГОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 4-Р АНГИ
00:20 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
01:30 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2018-10-16 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:10 "БИЗНЕС ТАЙМ"
11:00 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
11:50 "СЭТГЭЛ СУДЛААЧ" ТУРКИЙН ОЛОН АНГИТ КИНО 2-Р АНГИ
13:00 "EXPORT"
13:05 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
13:35 "БИ" АРДЫН УРАН ЗОХИОЛЧ Д.ПҮРЭВДОРЖ /АЛТАН ФОНД/
14:40 "4 ДЭХ ӨНЦӨГ" СЭТГҮҮЛЧ Д.ОЮУН-ЭРДЭНИЙН СУРВАЛЖЛАГА
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "ЭРЭН СУРВАЛЖЛАГА" СОЛОНГОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 4-Р АНГИ
16:30 "АЯЛЛЫН АМТ" БАРИМТАТ КИНО-61
17:10 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
18:00 "БИЗНЕС ТАЙМ"
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "СЭТГЭЛ СУДЛААЧ" ТУРКИЙН ОЛОН АНГИТ КИНО 5-Р АНГИ
21:20 "EXPORT"
21:25 "АМ НЭЭВЭЛ" ЯРИЛЦЛАГА
22:20 "ЭРЭН СУРВАЛЖЛАГА" СОЛОНГОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 5-Р АНГИ
23:30 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:40 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2018-10-17 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ"МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:10 "БИЗНЕС ТАЙМ"
11:00 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
11:50 "СЭТГЭЛ СУДЛААЧ" ТУРКИЙН ОЛОН АНГИТ КИНО 3-Р АНГИ
13:00 "EXPORT"
13:05 "АМ НЭЭВЭЛ" ЯРИЛЦЛАГА
14:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
14:30 "БАРИМТАТ КИНО"
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "ЭРЭН СУРВАЛЖЛАГА" СОЛОНГОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 5-Р АНГИ
16:30 "АЯЛЛЫН АМТ" БАРИМТАТ КИНО-62
17:10 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
18:00 "БИЗНЕС ТАЙМ"
19:00 "25 ЦАГ"МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "СЭТГЭЛ СУДЛААЧ" ТУРКИЙН ОЛОН АНГИТ КИНО 4-Р АНГИ
21:20 "EXPORT"
21:25 "ТАРХИНЫ ФИТНЕС" НЭВТРҮҮЛЭГ
22:30 "ХӨСҮТ ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА"
22:50 "ЭРЭН СУРВАЛЖЛАГА" СОЛОНГОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 6-Р АНГИ
00:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
01:10 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2018-10-18 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:10 "БИЗНЕС ТАЙМ"
11:00 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
11:50 "СЭТГЭЛ СУДЛААЧ" ТУРКИЙН ОЛОН АНГИТ КИНО 4-Р АНГИ
13:00 "EXPORT"
13:05 "ТАРХИНЫ ФИТНЕС" НЭВТРҮҮЛЭГ
14:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
14:40 "ХӨСҮТ ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА"
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "ЭРЭН СУРВАЛЖЛАГА" СОЛОНГОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 6-Р АНГИ
16:35 "АЯЛЛЫН АМТ" БАРИМТАТ КИНО-63
17:10 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
18:00 "БИЗНЕС ТАЙМ"
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "СЭТГЭЛ СУДЛААЧ" ТУРКИЙН ОЛОН АНГИТ КИНО 5-Р АНГИ
21:20 "EXPORT"
21:25 "БАЯЛАГ БҮТЭЭСЭН МОНГОЛЧУУДЫН ТҮҮХ"
22:00 "ЭМЯ ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА"
22:20 "УРТ ЦАГААНЫ ГУДАМЖ" НЭВТРҮҮЛЭГ
00:00 "ЭРЭН СУРВАЛЖЛАГА" СОЛОНГОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 7-Р АНГИ
01:10 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2018-10-19 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 "ЭФИР" ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:10 "БИЗНЕС ТАЙМ"
11:00 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
11:50 "СЭТГЭЛ СУДЛААЧ" ТУРКИЙН ОЛОН АНГИТ КИНО 5-Р АНГИ
13:00 "EXPORT"
13:05 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
13:35 "ТА КОМПЬЮТЕРТАА ИТГЭДЭГ ҮҮ"
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "ЭРЭН СУРВАЛЖЛАГА" СОЛОНГОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 7-Р АНГИ
16:30 "БАЯЛАГ БҮТЭЭСЭН МОНГОЛЧУУДЫН ТҮҮХ"
17:10 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
18:00 "БИЗНЕС ТАЙМ"
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:00 "СЭТГЭЛ СУДЛААЧ" ТУРКИЙН ОЛОН АНГИТ КИНО 6-Р АНГИ
21:20 "EXPORT"
21:25 "BON APPETIT"
22:20 "ЭРЭН СУРВАЛЖЛАГА" СОЛОНГОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 8-Р АНГИ
23:30 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:40 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2018-10-20 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:10 "ЁО ЁО-Г АНАГААХ НЬ"
12:25 "NON STOP" ӨДРИЙН ХӨТӨЛБӨР
13:55 "СЭТГЭЛ СУДЛААЧ" ТУРКИЙН ОЛОН АНГИТ КИНО 2,3,4-Р АНГИ
16:20 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
16:50 "BON APPETIT"
17:50 "МАРТАГДСАН БИЛГЭДЭЛҮҮД"
18:10 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:00 "СЭТГЭЛ СУДЛААЧ" ТУРКИЙН ОЛОН АНГИТ КИНО 7-Р АНГИ
21:10 "EXPORT"
21:15 "БИ" ЗУРААЧ Р.БАТЦЭНГЭЛ
22:20 "ШАР АЙРГИЙН ХААН, ҮНЭ ЦЭНЭЭ ТУНХАГЛА"
22:30 "УРТ ЦАГААНЫ ГУДАМЖ" НЭВТРҮҮЛЭГ
00:10 "ТЭНГЭРЭЭС ХОЛ" УСК
01:10 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2018-10-21 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:30 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:00 "ЁО ЁО-Г АНАГААХ НЬ"
12:15 "СЭТГЭЛ СУДЛААЧ" ТУРКИЙН ОЛОН АНГИТ КИНО 5,6,7-Р АНГИ
15:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
15:30 "БИ" ЗУРААЧ Р.БАТЦЭНГЭЛ
16:30 "EXPORT"
16:35 "МАНЦУЙТАЙ ТАМИРЧИН"
17:05 "АМ НЭЭВЭЛ" ЯРИЛЦЛАГА
18:10 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
19:00 "168 ЦАГ" ТОЙМ МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "СЭТГЭЛ СУДЛААЧ" ТУРКИЙН ОЛОН АНГИТ КИНО 8-Р АНГИ
21:20 "ТАНАЙД ХОНОЁ" НЭВТРҮҮЛЭГ
22:40 "АХАН ДҮҮСИЙН ҮҮР" УСК
00:30 "168 ЦАГ" ТОЙМ МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
01:40 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА