2020-10-26 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:10 "БИЗНЕС ТАЙМ"
10:40 "ШИНКАЛИОН" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 52-Р АНГИ
11:10 "ЦАГДАА НАРЫН ДАЙН" ОРОСЫН ОАК 40-Р АНГИ
12:10 "ТАНАЙД ХОНОЁ" НЭВТРҮҮЛЭГ
13:30 "ТҮГ ТҮГ ХААЛГАА"
14:30 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "АЯЛЛЫН АМТ" БАРИМТАТ КИНО
17:00 "ШЕФ" ОАК 4 БҮЛЭГ 3-Р АНГИ
17:50 "ШИНКАЛИОН" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 53-Р АНГИ
18:20 "БИЗНЕС ТАЙМ"
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ЦАГДАА НАРЫН ДАЙН" ОРОСЫН ОАК 41-Р АНГИ
21:10 "ХӨГЖЛИЙГ ТОДОРХОЙЛСОН ХАГАС ЖАРАН-ХХБ 30 ЖИЛИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ"
21:15 "НАМРЫН ӨНГӨ" РЕАЛИТИ ШОУ ДУГААР-6
22:20 "ШЕФ" ОАК 4 БҮЛЭГ 4-Р АНГИ
23:10 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:20 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2020-10-27 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:10 "БИЗНЕС ТАЙМ"
10:40 "ШИНКАЛИОН" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 53-Р АНГИ
11:10 "ЦАГДАА НАРЫН ДАЙН" ОРОСЫН ОАК 41-Р АНГИ
12:10 "НАМРЫН ӨНГӨ" РЕАЛИТИ ШОУ ДУГААР-6
13:10 "ХӨГЖЛИЙГ ТОДОРХОЙЛСОН ХАГАС ЖАРАН-ХХБ 30 ЖИЛИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ"
13:10 "БАРИМТАТ КИНО"
14:30 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "АЯЛЛЫН АМТ" БАРИМТАТ КИНО
17:00 "ШЕФ" ОАК 4 БҮЛЭГ 4-Р АНГИ
18:00 "ШИНКАЛИОН" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 54-Р АНГИ
18:30 "БИЗНЕС ТАЙМ"
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ЦАГДАА НАРЫН ДАЙН" ОРОСЫН ОАК 42-Р АНГИ
21:10 "НАМРЫН ӨНГӨ" РЕАЛИТИ ШОУ ДУГААР-7
22:10 "ШЕФ" ОАК 4 БҮЛЭГ 5-Р АНГИ
23:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:10 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА

2020-10-28 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:10 "БИЗНЕС ТАЙМ"
10:40 "ШИНКАЛИОН" ОЛОН АНГИТ ХҮҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 54-Р АНГИ
11:10 "ЦАГДАА НАРЫН ДАЙН" ОРОСЫН ОАК 42-Р АНГИ
12:10 "НАМРЫН ӨНГӨ" РЕАЛИТИ ШОУ ДУГААР-7
13:00 "УЧИРТАЙ 3 ТОЛГОЙ" ДУУРЬ
14:30 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "АЯЛЛЫН АМТ" БАРИМТАТ КИНО
17:00 "ШЕФ" ОАК 4 БҮЛЭГ 5-Р АНГИ
18:00 "ШИНКАЛИОН" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 55-Р АНГИ
18:30 "БИЗНЕС ТАЙМ"
19:00 "25 ЦАГ"МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ЦАГДАА НАРЫН ДАЙН" ОРОСЫН ОАК 43-Р АНГИ
21:10 "НАМРЫН ӨНГӨ" РЕАЛИТИ ШОУ ДУГААР-8
22:15 "СЭДЭВ"
22:40 "ШЕФ" ОАК 4 БҮЛЭГ 6-Р АНГИ
23:30 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:40 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА


2020-10-29 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:10 "БИЗНЕС ТАЙМ"
10:40 "ШИНКАЛИОН" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 55-Р АНГИ
11:10 "ЦАГДАА НАРЫН ДАЙН" ОРОСЫН ОАК 43-Р АНГИ
12:10 "НАМРЫН ӨНГӨ" РЕАЛИТИ ШОУ ДУГААР-8
13:20 "СЭДЭВ"
13:40 "БАРИМТАТ КИНО"
14:30 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "АЯЛЛЫН АМТ" БАРИМТАТ КИНО
17:00 "ШЕФ" ОАК 4 БҮЛЭГ 6-Р АНГИ
18:00 "ШИНКАЛИОН" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 56-Р АНГИ
18:30 "БИЗНЕС ТАЙМ"
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ЦАГДАА НАРЫН ДАЙН" ОРОСЫН ОАК 44-Р АНГИ
21:10 "ХӨГЖЛИЙГ ТОДОРХОЙЛСОН ХАГАС ЖАРАН-ХХБ 30 ЖИЛИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ"
21:15 "НАМРЫН ӨНГӨ" РЕАЛИТИ ШОУ ДУГААР-9
22:20 "УРТ ЦАГААНЫ ГУДАМЖ"
23:50 "ШЕФ" ОАК 4 БҮЛЭГ 7-Р АНГИ
00:40 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2020-10-30 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:10 "БИЗНЕС ТАЙМ"
10:40 "ШИНКАЛИОН" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 56-Р АНГИ
11:10 "ЦАГДАА НАРЫН ДАЙН" ОРОСЫН ОАК 44-Р АНГИ
12:10 "НАМРЫН ӨНГӨ" РЕАЛИТИ ШОУ ДУГААР-9
13:10 "БАРИМТАТ КИНО"
14:30 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "АЯЛЛЫН АМТ" БАРИМТАТ КИНО
17:00 "ШЕФ" ОАК 4 БҮЛЭГ 7-Р АНГИ
18:00 "ШИНКАЛИОН" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 57-Р АНГИ
18:30 "БИЗНЕС ТАЙМ"
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ЦАГДАА НАРЫН ДАЙН" ОРОСЫН ОАК 45-Р АНГИ
21:10 "НАМРЫН ӨНГӨ" РЕАЛИТИ ШОУ ДУГААР-10
22:10 "ШЕФ" ОАК 4 БҮЛЭГ 8-Р АНГИ
23:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:20 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА

2020-10-31 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:10 "ЁО ЁО-Г АНАГААХ НЬ"
11:40 "ШИНКАЛИОН" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 57-Р АНГИ
12:10 "ЦАГДАА НАРЫН ДАЙН" ОРОСЫН 41,42,43-Р АНГИ
14:50 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
15:20 "ШЕФ" ОАК 4 БҮЛЭГ 8-Р АНГИ
16:10 "МАНЦУЙТАЙ ТАМИРЧИН"
16:40 "НАМРЫН ӨНГӨ" РЕАЛИТИ ШОУ ДУГААР 7,8
18:30 "СОНОХОН ХҮҮХДИЙН ЭРХТЭЙ ТАНИЛЦСАН НЬ"
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:00 "БАЙШИНГИЙН ДУЛААЛГА,САНХҮҮЖИЛТ"
20:10 "ЦАГДАА НАРЫН ДАЙН" ОРОСЫН ОАК 46-Р АНГИ
21:10 "ХӨГЖЛИЙГ ТОДОРХОЙЛСОН ХАГАС ЖАРАН-ХХБ 30 ЖИЛИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ"
21:15 "ДЭЛХИЙ ХАВТГАЙ"
22:15 "УРТ ЦАГААНЫ ГУДАМЖ" НЭВТРҮҮЛЭГ
23:50 "ШЕФ" ОАК 4 БҮЛЭГ 9-Р АНГИ
00:40 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА2020-11-01 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:10 "ЁО ЁО-Г АНАГААХ НЬ"
11:40 "СОНОХОН ХҮҮХДИЙН ЭРХТЭЙ ТАНИЛЦСАН НЬ"
12:00 "ЦАГДАА НАРЫН ДАЙН" ОРОСЫН ОАК 44,45,46-Р АНГИ
14:30 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
15:00 "ШЕФ" ОАК 4 БҮЛЭГ 9-Р АНГИ
16:00 "НАМРЫН ӨНГӨ" РЕАЛИТИ ШОУ ДУГААР 9,10
18:00 "МАНЦУЙТАЙ ТАМИРЧИН"
18:30 "УУРЫГ УХААНААР"
19:00 "168 ЦАГ" ТОЙМ МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:00 "БАЙШИНГИЙН ДУЛААЛГА,САНХҮҮЖИЛТ"
20:10 "ЦАГДАА НАРЫН ДАЙН" ОРОСЫН ОАК 47-Р АНГИ
21:10 "ТАНАЙД ХОНОЁ"
22:30 "ШЕФ" ОАК 4 БҮЛЭГ 10-Р АНГИ
23:20 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:10 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА