2019-11-18 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "168 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:10 "БИЗНЕС ТАЙМ"
11:10 "ӨӨДӨСХӨН" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
12:00 "БУНДЫН ХАТАН" ОЛОН АНГИТ КИНО 72-Р АНГИ
13:10 "ТАНАЙД ХОНОЁ" НЭВТРҮҮЛЭГ
14:30 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "БАРИМТАТ КИНО"
16:10 "ӨМГӨӨЛӨГЧ ХАТАГТАЙ ШОКО" ЯПОНЫ ОАК 4-Р АНГИ
17:10 "ӨӨДӨСХӨН" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
18:00 "BIO HOME"-ИЙН ЦАГ
18:05 "БИЗНЕС ТАЙМ"
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "БУНДЫН ХАТАН" ОЛОН АНГИТ КИНО 73-Р АНГИ
21:20 "МОНГОЛЫН ЭМЧ НАРЫН ИХ ХУРАЛ: БОДЛОГО ШИЙДВЭР ҮР ДҮН"
22:00 "ДУУСДАГГҮЙ ЯРИА-3" ШУУД
23:10 "ӨМГӨӨЛӨГЧ ХАТАГТАЙ ШОКО" ЯПОНЫ ОАК 5-Р АНГИ
00:10 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2019-11-19 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:10 "БИЗНЕС ТАЙМ"
11:10 "ӨӨДӨСХӨН" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
12:00 "БУНДЫН ХАТАН" ОЛОН АНГИТ КИНО 73-Р АНГИ
13:00 "ДУУСДАГГҮЙ ЯРИА-3" ШУУД
14:00 "ШИНЭ БОЛОМЖ"
14:30 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "МОНГОЛЫН ЭМЧ НАРЫН ИХ ХУРАЛ: БОДЛОГО ШИЙДВЭР ҮР ДҮН"
15:50 "ХӨГЖМИЙН СУУТАН"
16:10 "ӨМГӨӨЛӨГЧ ХАТАГТАЙ ШОКО" ЯПОНЫ ОАК 5-Р АНГИ
17:10 "ФИКСИКИ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 1-7-Р АНГИ
18:00 "BIO HOME"-ИЙН ЦАГ
18:05 "БИЗНЕС ТАЙМ"
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "БУНДЫН ХАТАН" ОЛОН АНГИТ КИНО 74-Р АНГИ
21:20 "АМ НЭЭВЭЛ" ЯРИЛЦЛАГА
22:20 "ӨМГӨӨЛӨГЧ ХАТАГТАЙ ШОКО" ЯПОНЫ ОАК 6-Р АНГИ
23:20 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:30 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2019-11-20 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ"МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:10 "БИЗНЕС ТАЙМ"
11:10 "ФИКСИКИ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 1-7-Р АНГИ
12:00 "БУНДЫН ХАТАН" ОЛОН АНГИТ КИНО 74-Р АНГИ
13:10 "АМ НЭЭВЭЛ" ЯРИЛЦЛАГА
14:10 "ХӨГЖМИЙН СУУТАН"
14:30 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "БАРИМТАТ КИНО"
16:10 "ӨМГӨӨЛӨГЧ ХАТАГТАЙ ШОКО" ЯПОНЫ ОАК 6-Р АНГИ
17:10 "ФИКСИКИ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 8-14-Р АНГИ
18:00 "BIO HOME"-ИЙН ЦАГ
18:05 "БИЗНЕС ТАЙМ"
19:00 "25 ЦАГ"МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "БУНДЫН ХАТАН" ОЛОН АНГИТ КИНО 75-Р АНГИ
21:20 "ТАРХИНЫ ФИТНЕСС"
22:20 "ӨМГӨӨЛӨГЧ ХАТАГТАЙ ШОКО" ЯПОНЫ ОАК 7-Р АНГИ
23:20 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:30 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2019-11-21 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:10 "БИЗНЕС ТАЙМ"
11:10 "ФИКСИКИ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 8-14-Р АНГИ
12:00 "БУНДЫН ХАТАН" ОЛОН АНГИТ КИНО 75-Р АНГИ
13:10 "ТАРХИНЫ ФИТНЕСС"
14:10 "ХӨГЖМИЙН СУУТАН"
14:30 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "БАРИМТАТ КИНО"
16:20 "ӨМГӨӨЛӨГЧ ХАТАГТАЙ ШОКО" ЯПОНЫ ОАК 7-Р АНГИ
17:20 "ФИКСИКИ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 15-21-Р АНГИ
18:00 "BIO HOME"-ИЙН ЦАГ
18:05 "БИЗНЕС ТАЙМ"
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "БУНДЫН ХАТАН" ОЛОН АНГИТ КИНО 76-Р АНГИ
21:20 "ШИНЭ ХӨГЖЛИЙН ГАРЦ ШИВЭЭ ХҮРЭН"
21:50 "СТИЛЯГА" /АЛТАН ФОНДНООС/
22:00 "УРТ ЦАГААНЫ ГУДАМЖ" НЭВТРҮҮЛЭГ
23:40 "ӨМГӨӨЛӨГЧ ХАТАГТАЙ ШОКО" ЯПОНЫ ОАК 8-Р АНГИ
00:40 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2019-11-22 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 "ЭФИР" ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:10 "БИЗНЕС ТАЙМ"
11:10 "ФИКСИКИ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 15-21-Р АНГИ
11:50 "БУНДЫН ХАТАН" ОЛОН АНГИТ КИНО 76-Р АНГИ
13:00 "ШИНЭ ХӨГЖЛИЙН ГАРЦ ШИВЭЭ ХҮРЭН"
13:30 "СТИЛЯГА" /АЛТАН ФОНДНООС/
13:40 "КОНЦЕРТ"
14:30 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "ӨМГӨӨЛӨГЧ ХАТАГТАЙ ШОКО" ЯПОНЫ ОАК 8-Р АНГИ
16:30 "ЭРҮҮЛ МАЛ МОНГОЛЫН БАЯЛАГ"
16:50 "СОНИН ХАЧИН"
17:10 "ФИКСИКИ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 22-28-Р АНГИ
18:00 "BIO HOME"-ИЙН ЦАГ
18:05 "БИЗНЕС ТАЙМ"
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "БУНДЫН ХАТАН" ОЛОН АНГИТ КИНО 77-Р АНГИ
21:20 "BON APPETIT"
22:20 "ӨМГӨӨЛӨГЧ ХАТАГТАЙ ШОКО" ЯПОНЫ ОАК 9-Р АНГИ
23:30 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:40 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2019-11-23 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:10 "ЁО ЁО-Г АНАГААХ НЬ"
11:50 "BIO HOME"-ИЙН ЦАГ
11:55 "БУНДЫН ХАТАН" ОЛОН АНГИТ КИНО 73,74,75-Р АНГИ
14:40 "BON APPETIT"
15:40 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
16:10 "УИХ-ЫН ЦАГ"
16:40 "ӨМГӨӨЛӨГЧ ХАТАГТАЙ ШОКО" ЯПОНЫ ОАК 9-Р АНГИ
17:50 "ХҮҮХДИЙН ТӨЛӨӨ АМЬДРАХ УХААН ТӨВ ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА"
18:10 "ФИКСИКИ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 29-34-Р АНГИ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "БУНДЫН ХАТАН" ОЛОН АНГИТ КИНО 78-Р АНГИ
21:20 "ЗАСАГ ЦАГ"
22:20 "УРТ ЦАГААНЫ ГУДАМЖ" НЭВТРҮҮЛЭГ
00:00 "ХУРИМЫН УРИЛГА" УСК
01:30 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2019-11-24 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:10 "ЁО ЁО-Г АНАГААХ НЬ"
11:50 "BIO HOME"-ИЙН ЦАГ
11:55 "БУНДЫН ХАТАН" ОЛОН АНГИТ КИНО 76,77,78-Р АНГИ
14:40 "ШИНЭ ӨДӨР"
15:10 "ЗАСАГ ЦАГ"
16:10 "ХҮҮХДИЙН ТӨЛӨӨ АМЬДРАХ УХААН ТӨВ ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА"
16:30 "АМ НЭЭВЭЛ" ЯРИЛЦЛАГА /ДАВТАЛТ/
17:30 "МАНЦУЙТАЙ ТАМИРЧИН"
18:00 "ЦАХИМ ХУВЬСГАЛ-Е MONGOLIA"
18:30 "ФИКСИКИ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 35-37-Р АНГИ
19:00 "168 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "БУНДЫН ХАТАН" ОЛОН АНГИТ КИНО 79-Р АНГИ
21:20 "ТАНАЙД ХОНОЁ" НЭВТРҮҮЛЭГ
22:40 "ХАЛДАШГҮЙ ЭРХ" УСК
00:40 "168 ЦАГ МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР"
01:50 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА