2024-04-15 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 Эфир. Эхлэл
08:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
09:20 "Шинэ өдөр" ярилцлага
09:40 "Нинжа Хатори" оа хүүхэлдэйн кино
10:30 “Үзэсгэлэнт Япон орноор” Баримтат кино
11:20 "Soft Laser"
11:25 "Нэгдүгээр хэлтэс" оак 3 бүлэг 17-р анги
12:30 "Танайд хоноё"
13:50 "Баримтат кино"
14:40 "Шинэ өдөр" ярилцлага
15:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
15:50 "Телеконцерт"
16:30 “Үзэсгэлэнт Япон орноор” Баримтат кино
17:20 “911” оак 4 бүлэг 3-р анги
18:10 "Нинжа Хатори" оа хүүхэлдэйн кино
19:00 "25 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
20:00 "Нэгдүгээр хэлтэс" оак 3 бүлэг 18-р анги
21:00 "60 секунд"
21:15 "Дуусдаггүй яриа"
23:15 “911” оак 4 бүлэг 4-р анги
00:20 Эфир завсарлага
2024-04-16 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 Эфир. Эхлэл
08:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
09:20 "Шинэ өдөр" ярилцлага
09:40 "Нинжа Хатори" оа хүүхэлдэйн кино
10:30 “Үзэсгэлэнт Япон орноор” Баримтат кино
11:20 "Soft Laser"
11:25 "Нэгдүгээр хэлтэс" оак 3 бүлэг 18-р анги
12:20 "60 секунд"
12:35 "Дуусдаггүй яриа"
14:40 "Шинэ өдөр" ярилцлага
15:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
15:50 “Үзэсгэлэнт Япон орноор” Баримтат кино
16:40 “911” оак 4 бүлэг 4-р анги
17:40 "Нинжа Хатори" оа хүүхэлдэйн кино
18:30 "Сонин хачин"
18:50 "Бизнес тайм"
19:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
20:00 "Нэгдүгээр хэлтэс" оак 3 бүлэг 19-р анги
21:00 "Ам нээвэл" ярилцлага
22:00 “911” оак 4 бүлэг 5-р анги
23:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
00:10 Эфир завсарлага
2024-04-17 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 Эфир. Эхлэл
08:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
09:20 "Шинэ өдөр" ярилцлага
09:40 "Нинжа Хатори" оа хүүхэлдэйн кино
10:30 “Үзэсгэлэнт Япон орноор” Баримтат кино
11:20 "Soft Laser"
11:25 "Нэгдүгээр хэлтэс" оак 3 бүлэг 19-р анги
12:30 "Ам нээвэл" ярилцлага
13:30 "Баримтат кино"
14:40 "Шинэ өдөр" ярилцлага
15:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
15:50 "Хүнсний хувьсгал"
16:20 “Үзэсгэлэнт Япон орноор” Баримтат кино
17:10 “911” оак 4 бүлэг 5-р анги
18:10 "Нинжа Хатори" оа хүүхэлдэйн кино
18:50 "Бизнес тайм"
19:00 "25 Цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
20:00 "Нэгдүгээр хэлтэс" оак 3 бүлэг 20-р анги
21:00 "Хэн юу хэлэв?
21:30 "Би чамаас Чи надаас"
22:10 “911” оак 4 бүлэг 6-р анги
23:10 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
00:20 Эфир завсарлага
2024-04-18 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 Эфир. Эхлэл
08:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
09:20 "Шинэ өдөр" ярилцлага
09:40 "Нинжа Хатори" оа хүүхэлдэйн кино
10:30 “Үзэсгэлэнт Япон орноор” Баримтат кино
11:20 "Soft Laser"
11:25 "Нэгдүгээр хэлтэс" оак 3 бүлэг 20-р анги
12:30 "Хэн юу хэлэв?
13:00 "Баримтат кино"
14:40 "Шинэ өдөр" ярилцлага
15:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
15:50 “Үзэсгэлэнт Япон орноор” Баримтат кино
16:40 “911” оак 4 бүлэг 6-р анги
17:40 "Нинжа Хатори" оа хүүхэлдэйн кино
18:30 "Сонин хачин"
18:50 "Бизнес тайм"
19:00 "25 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
20:00 "Нэгдүгээр хэлтэс" оак 3 бүлэг 21-р анги
21:00 "Ам нээвэл" ярилцлага
22:00 “911” оак 4 бүлэг 7-р анги
23:00 "Урт цагааны гудамж"
00:50 Эфир завсарлага
2024-04-19 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 Эфир. Эхлэл
08:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
09:20 "Шинэ өдөр" ярилцлага
09:40 "Нинжа Хатори" оа хүүхэлдэйн кино
10:30 “Үзэсгэлэнт Япон орноор” Баримтат кино
11:20 "Soft Laser"
11:25 "Нэгдүгээр хэлтэс" оак 3 бүлэг 21-р анги
12:30 "Ам нээвэл" ярилцлага
13:30 "Баримтат кино"
14:40 "Шинэ өдөр" ярилцлага
15:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
15:50 "Телезохиомж"
16:20 “Үзэсгэлэнт Япон орноор” Баримтат кино
17:10 “911” оак 4 бүлэг 7-р анги
18:05 "Нинжа Хатори" оа хүүхэлдэйн кино
18:55 "Бизнес тайм"
19:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
20:00 "Нэгдүгээр хэлтэс" оак 3 бүлэг 22-р анги
21:00 "New wave"
21:30 "Гуанз"
22:10 “911” оак 4 бүлэг 8-р анги
23:10 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
00:10 Эфир завсарлага
2024-04-20 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 Эфир. Эхлэл
08:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
09:00 "Шинэ өдөр" ярилцлага
09:20 "Ёо Ёо-г анагаах нь"
11:20 "Нинжа Хатори" оа хүүхэлдэйн кино
12:10 "Нэгдүгээр хэлтэс" оак 3 бүлэг 18,19,20-р анги
15:00 "Шинэ өдөр" ярилцлага
15:20 "Гуанз"
16:20 “Үзэсгэлэнт Япон орноор” Баримтат кино
17:10 “911” оак 4 бүлэг 8-р анги
18:10 "Нинжа Хатори" оа хүүхэлдэйн кино
19:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
20:00 "Нэгдүгээр хэлтэс" оак 3 бүлэг 23-р анги
21:00 "Танайд хоноё"
22:00 "Урт цагааны гудамж"
23:40 “911” оак 4 бүлэг 9-р анги
00:50 Эфир завсарлага
2024-04-21 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 Эфир. Эхлэл
08:00 "25 Цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
09:00 "Шинэ өдөр" ярилцлага
09:20 "Ёо Ёо-г анагаах нь"
11:20 "Нинжа Хатори" оа хүүхэлдэйн кино
12:10 "Нэгдүгээр хэлтэс" оак 3 бүлэг 21,22,23-р анги
15:00 "Хүнсний хувьсгал"
15:20 "Шинэ өдөр" ярилцлага
15:40 "Танайд хоноё"
16:40 "Би чамаас Чи надаас"
17:20 “911” оак 4 бүлэг 9-р анги
18:10 "Нинжа Хатори" оа хүүхэлдэйн кино
19:00 "168 цаг" тойм мэдээллийн хөтөлбөр
20:00 "Нэгдүгээр хэлтэс" оак 3 бүлэг 24-р анги
21:00 "Танайд хоноё"
22:30 “911” оак 4 бүлэг 10-р анги
23:30 "168 цаг" тойм мэдээллийн хөтөлбөр
00:40 Эфир завсарлага