2021-11-22 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 Эфир. Эхлэл
08:00 "168 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
09:10 "Шинэ өдөр" ярилцлага
09:40 "Бизнес тайм"
10:20 "Мөрөөдлийн театр 10 жил"
10:30 "Аяллын амт" Баримтат кино
11:20 "Шинкалион" Японы оак 56,57-р анги
12:10 "Мосгаз" ОАК 9-р анги
13:10 "Танайд хоноё"
14:30 "Шинэ өдөр" ярилцлага
15:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
15:30 "Аяллын амт" Баримтат кино
16:20 "Ухаантан ба тэнэг" Японы оак 5-р анги
17:20 "Шинкалион" Японы оак 58,59-р анги
18:10 "Мөрөөдлийн театр 10 жил"
18:20 "Бизнес тайм"
19:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
20:10 "Мосгаз" ОАК 10-р анги
21:10 "60 секунд"
21:25 "Booster тун"
22:00 "Ухаантан ба тэнэг" Японы оак 6-р анги
23:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
00:10 Эфир завсарлага
2021-11-23 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 Эфир. Эхлэл
08:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
09:10 "Шинэ өдөр" ярилцлага
09:40 "Бизнес тайм"
10:20 "Мөрөөдлийн театр 10 жил"
10:30 "Аяллын амт" Баримтат кино
11:20 "Шинкалион" Японы оак 58,59-р анги
12:10 "Мосгаз" ОАК 3-р анги
13:10 "60 секунд"
13:20 "Booster тун"
14:30 "Шинэ өдөр" ярилцлага
15:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
15:30 "Авдрын мухарт:Нэвтэрхий толь"
15:40 "Аяллын амт" Баримтат кино
16:30 "Ухаантан ба тэнэг" Японы оак 6-р анги
17:20 "Шинкалион" Японы оак 60,61-р анги
18:10 "Мөрөөдлийн театр 10 жил"
18:20 "Бизнес тайм"
19:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
20:10 "Яллагч" ОАК 1-р анги
21:10 "Ам нээвэл" ярилцлага
22:10 "Ухаантан ба тэнэг" Японы оак 7-р анги
23:10 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
00:20 Эфир завсарлага
2021-11-24 -ны өдрийн хөтөлбөр
Энэ өдрийн хөтөлбөр ороогүй байна
2021-11-25 -ны өдрийн хөтөлбөр
Энэ өдрийн хөтөлбөр ороогүй байна
2021-11-26 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 Эфир. Эхлэл
08:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
09:10 "Шинэ өдөр" ярилцлага
09:40 "Бизнес тайм"
10:20 "Мөрөөдлийн театр 10 жил"
10:30 "Аяллын амт" Баримтат кино
11:20 "Шинкалион" Японы оак 64,65-р анги
12:10 "Яллагч" ОАК 3-р анги
13:10 "Баримтат кино"
13:50 "New wave"
14:30 "Шинэ өдөр" ярилцлага
15:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
15:30 "Авдрын мухарт:Нэвтэрхий толь"
15:40 "Аяллын амт" Баримтат кино
16:30 "Хайр царцаасан өвөл" Японы оак 1-р анги
17:20 "Шинкалион" Японы оак 66,67-р анги
18:10 "Мөрөөдлийн театр 10 жил"
18:20 "Бизнес тайм"
19:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
20:10 "Яллагч" ОАК 4-р анги
21:10 "Дэлхий хавтгай"
22:00 "Хайр царцаасан өвөл" Японы оак 2-р анги
23:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
00:10 Эфир завсарлага
2021-11-27 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 Эфир. Эхлэл
08:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
09:10 "Шинэ өдөр" ярилцлага
09:40 "Шинкалион" Японы оак 66,67-р анги
10:30 "Ёо ёо-г анагаах нь"
12:00 "Мосгаз" ОАК 10-р анги
13:00 "Шинжлэх ухаан 100" Хүндэтгэлийн чуулган
15:00 "Яллагч" ОАК 2-р анги
16:00 "Дэлхий хавтгай"
16:50 "Шинэ өдөр" ярилцлага
17:20 "Хайр царцаасан өвөл" Японы оак 2-р анги
18:10 "Шинкалион" Японы оак 68,69-р анги
19:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
20:10 "Яллагч" ОАК 5-р анги
21:10 "Би" Монгол Улсын 25 дахь Ерөнхий сайд Санжийн Баяр
22:20 "Урт цагааны гудамж" нэвтрүүлэг
00:10 Эфир завсарлага
2021-11-28 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 Эфир. Эхлэл
08:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
09:10 "Шинэ өдөр" ярилцлага
09:40 "Шинкалион" Японы оак 68,69-р анги
10:30 "Ёо ёо-г анагаах нь"
12:00 "Яллагч" ОАК 3,4,5-р анги
15:00 "УИХ-ын цаг"
15:30 "Шинэ өдөр" ярилцлага
16:00 "Би" Монгол Улсын 25 дахь Ерөнхий сайд Санжийн Баяр
17:30 "Манцуйтай тамирчин"
18:00 "Шинкалион" Японы оак 70,71-р анги
19:00 "168 цаг" тойм мэдээллийн хөтөлбөр
20:10 "Яллагч" ОАК 6-р анги
21:10 "Танайд хоноё"
22:30 "Хайр царцаасан өвөл" Японы оак 3-р анги
23:20 "168 цаг" тойм мэдээллийн хөтөлбөр
00:30 Эфир завсарлага