2020-01-20 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "168 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:10 "БИЗНЕС ТАЙМ"
10:50 "SHOP MONGOLIA" ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА
11:10 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
11:50 "БУНДЫН ХАТАН" ОЛОН АНГИТ КИНО 133-Р АНГИ
12:50 "ТАНАЙД ХОНОЁ" НЭВТРҮҮЛЭГ
14:10 "БАРИМТАТ КИНО"
14:30 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "ТҮГ ТҮГ ХААЛГАА" ӨДРИЙН ХӨТӨЛБӨР
16:30 "ХАЙРТ ТЭД МИНЬ" ХЯТАДЫН ОАК 6-Р АНГИ
17:30 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
18:10 "БИЗНЕС ТАЙМ"
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "БУНДЫН ХАТАН" ОЛОН АНГИТ КИНО 134-Р АНГИ
21:10 "ДУУСДАГГҮЙ ЯРИА-3"
22:25 "ХАЙРТ ТЭД МИНЬ" ХЯТАДЫН ОАК 7-Р АНГИ
23:20 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2020-01-21 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:10 "БИЗНЕС ТАЙМ"
10:50 "SHOP MONGOLIA" ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА
11:10 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
11:50 "БУНДЫН ХАТАН" ОЛОН АНГИТ КИНО 134-Р АНГИ
12:50 "ДУУСДАГГҮЙ ЯРИА-3"
14:05 "НАЙРАМДЛЫН БЭЛГЭДЭЛ БОЛСОН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ"
14:20 "ХӨГЖМИЙН ЗАВСАРЛАГА"
14:30 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "ТҮГ ТҮГ ХААЛГАА" ӨДРИЙН ХӨТӨЛБӨР
16:30 "ХАЙРТ ТЭД МИНЬ" ХЯТАДЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 7-Р АНГИ
17:30 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
18:10 "БИЗНЕС ТАЙМ"
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "БУНДЫН ХАТАН" ОЛОН АНГИТ КИНО 135-Р АНГИ
21:10 "АМ НЭЭВЭЛ" ЯРИЛЦЛАГА
22:10 "ХАЙРТ ТЭД МИНЬ" ХЯТАДЫН ОАК 8-Р АНГИ
23:10 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:20 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2020-01-22 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ"МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:10 "БИЗНЕС ТАЙМ"
10:50 "SHOP MONGOLIA"
11:10 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
11:50 "БУНДЫН ХАТАН" ОЛОН АНГИТ КИНО 135-Р АНГИ
12:50 "АМ НЭЭВЭЛ" ЯРИЛЦЛАГА
13:50 "БАРИМТАТ КИНО"
14:30 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "АЯЛЛЫН АМТ" БАРИМТАТ КИНО
16:20 "ХӨГЖМИЙН СУУТАН"
16:35 "ХАЙРТ ТЭД МИНЬ" ХЯТАДЫН ОАК 8-Р АНГИ
17:30 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
18:10 "БИЗНЕС ТАЙМ"
19:00 "25 ЦАГ"МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "БУНДЫН ХАТАН" ОЛОН АНГИТ КИНО 136-Р АНГИ
21:10 "БЯЦХАН ЗҮРХНИЙ АЯЛАЛ"
21:15 "МАРТАХГҮЙ"
21:40 "ГАЛЛЕРЕЙ" /ФОНД/
22:10 "ХАЙРТ ТЭД МИНЬ" ХЯТАДЫН ОАК 9-Р АНГИ
23:10 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:20 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2020-01-23 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:10 "БИЗНЕС ТАЙМ"
10:50 "SHOP MONGOLIA" ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА
11:10 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
11:50 "БУНДЫН ХАТАН" ОЛОН АНГИТ КИНО 136-Р АНГИ
12:50 "БЯЦХАН ЗҮРХНИЙ АЯЛАЛ"
12:55 "МАРТАХГҮЙ"
13:20 "ГАЛЛЕРЕЙ" /ФОНД/
13:40 "БАРИМТАТ КИНО"
14:30 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "АЯЛЛЫН АМТ"
16:20 "ХӨГЖМИЙН СУУТАН"
16:35 "ХАЙРТ ТЭД МИНЬ" ХЯТАДЫН ОАК 9-Р АНГИ
17:30 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
18:10 "БИЗНЕС ТАЙМ"
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "БУНДЫН ХАТАН" ОЛОН АНГИТ КИНО 137-Р АНГИ
21:10 "МАРТАГДСАН БЭЛГЭДЛҮҮД"
21:35 "СТИЛЯГА"/ФОНД/
22:00 "УРТ ЦАГААНЫ ГУДАМЖ" НЭВТРҮҮЛЭГ
23:40 "ХАЙРТ ТЭД МИНЬ" ХЯТАДЫН ОАК 10-Р АНГИ
00:40 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2020-01-24 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 "ЭФИР" ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:10 "БИЗНЕС ТАЙМ"
10:50 "SHOP MONGOLIA" ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА
11:20 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
11:50 "БУНДЫН ХАТАН" ОЛОН АНГИТ КИНО 137-Р АНГИ
12:50 "ЖИЗЕЛЬ"
14:30 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "АЯЛЛЫН АМТ" БАРИМТАТ КИНО
16:20 "ХӨГЖМИЙН СУУТАН"
16:30 "ХАЙРТ ТЭД МИНЬ" ХЯТАДЫН ОАК 10-Р АНГИ
17:30 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
18:10 "БИЗНЕС ТАЙМ"
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "БУНДЫН ХАТАН" ОЛОН АНГИТ КИНО 138-Р АНГИ
21:10 "BON APPETIT"
22:10 "ХАЙРТ ТЭД МИНЬ" ХЯТАДЫН ОАК 11-Р АНГИ
23:10 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:20 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2020-01-25 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:10 "SHOP МОНГОЛИА"
10:30 "ЁО ЁО-Г АНАГААХ НЬ"
12:00 "ТҮГ ТҮГ ХААЛГАА" ӨДРИЙН ХӨТӨЛБӨР
13:00 "БУНДЫН ХАТАН" ОЛОН АНГИТ КИНО 134,135,136-Р АНГИ
15:30 "ШИНЭ ӨДӨР"
16:00 "BON APPETIT"
16:55 "АМ НЭЭВЭЛ" ЯРИЛЦЛАГА /ДАВТАЛТ/
17:35 "ХАЙРТ ТЭД МИНЬ" ХЯТАДЫН ОАК 11-Р АНГИ
18:30 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "БУНДЫН ХАТАН" ОЛОН АНГИТ КИНО 139-Р АНГИ
21:10 "ЗАСАГ ЦАГ"
22:00 "УРТ ЦАГААНЫ ГУДАМЖ" НЭВТРҮҮЛЭГ
23:40 "ХАЙРТ ТЭД МИНЬ" ХЯТАДЫН ОАК 12-Р АНГИ
00:40 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2020-01-26 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:10 "SHOP MONGOLIA"
10:30 "ЁО ЁО-Г АНАГААХ НЬ"
12:00 "ТҮГ ТҮГ ХААЛГАА" ӨДРИЙН ХӨТӨЛБӨР
13:00 "БУНДЫН ХАТАН" ОЛОН АНГИТ КИНО 137,138,139-Р АНГИ
15:20 "ЗАСАГ ЦАГ"
16:10 "ШИНЭ ӨДӨР"
16:40 "УИХ-ЫН ЦАГ"
17:10 "МАНЦУЙТАЙ ТАМИРЧИН"
17:40 "ХАЙРТ ТЭД МИНЬ" ХЯТАДЫН ОАК 12-Р АНГИ
18:30 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
19:00 "168 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "БУНДЫН ХАТАН" ОЛОН АНГИТ КИНО 140-Р АНГИ
21:10 "ТАНАЙД ХОНОЁ" НЭВТРҮҮЛЭГ
22:25 "ХАЙРТ ТЭД МИНЬ" ХЯТАДЫН ОАК 13-Р АНГИ
00:20 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА