2023-03-27 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 Эфир. Эхлэл
08:00 "168 цаг" тойм мэдээллийн хөтөлбөр
09:10 "Шинэ өдөр" ярилцлага
09:30 "Хүчирхэг 11" анимэ
10:20 "Дэлхийн аялал" баримтат кино
11:10 "МУГЖ М.Баярмагнайтай үдэш"
11:30 "Аалзны тор: Үхмэл шороо 3"ОАК 1-р бүлэг
12:30 "Танайд хоноё"
13:50 "Мартагдсан бэлгэдэлүүд"
14:10 "Ханш нээх өдөр"
14:40 "Шинэ өдөр" ярилцлага
15:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
15:30 "Телезохиомж"
16:00 "Дэлхийн аялал" баримтат кино
16:50 "Амьдрал хоёр давтагддаггүй" ОАУСК 1 бүлэг 4-р анги
17:50 "Хүчирхэг 11" анимэ
18:40 "Бизнес тайм"
19:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
20:10 "Аалзны тор: Үхмэл шороо 4" ОАК 1 бүлэг
21:10 "21000 реалити шоу 1"
22:40 "Амьдрал хоёр давтагддаггүй" ОАУСК 1 бүлэг 5-р анги
23:40 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
00:50 Эфир завсарлага
2023-03-28 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 Эфир. Эхлэл
08:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
09:10 "Шинэ өдөр" ярилцлага
09:30 "Хүчирхэг 11" анимэ
10:20 "Дэлхийн аялал" баримтат кино
11:10 "МУГЖ М.Баярмагнайтай үдэш"
11:30 "Аалзны тор: Үхмэл шороо 4" ОАК 1 бүлэг
12:30 "21000 реалити шоу 1"
14:00 "Хүнсний хувьсгал"
14:10 "Ханш нээх өдөр"
14:40 "Шинэ өдөр" ярилцлага
15:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
15:30 "Аяллын амт" баримтат кино
16:20 "Амьдрал хоёр давтагддаггүй" ОАУСК 1 бүлэг 5-р анги
17:20 "Хүчирхэг 11" анимэ
18:10 "Сонин хачин"
18:40 "Бизнес тайм"
19:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
20:10 "Аалзны тор: Пандорийн хувин 1" ОАК 1 бүлэг
21:10 "21000 реалити шоу 2"
22:40 "Амьдрал хоёр давтагддаггүй" ОАУСК 1 бүлэг 6-р анги
23:40 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
00:50 Эфир завсарлага
2023-03-29 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 Эфир. Эхлэл
08:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
09:10 "Шинэ өдөр" ярилцлага
09:30 "Хүчирхэг 11" анимэ
10:20 "Аяллын амт" баримтат кино
11:10 "МУГЖ М.Баярмагнайтай үдэш"
11:30 "Аалзны тор: Пандорийн хувин 1" ОАК 1 бүлэг
12:30 "21000 реалити шоу 2"
14:00 "Танин мэдэхүй"
14:10 "Ханш нээх өдөр"
14:40 "Шинэ өдөр" ярилцлага
15:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
15:30 "Сонирхолтой шинжлэх ухаан"
16:00 "Аяллын амт" баримтат кино
16:50 "Амьдрал хоёр давтагддаггүй" ОАУСК 1 бүлэг 6-р анги
17:50 "Хүчирхэг 11" анимэ
18:40 "Бизнес тайм"
19:00 "25 Цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
20:10 "Аалзны тор: Пандорийн хувин 2" ОАК 1 бүлэг
21:10 "Газар шим IPO"
21:15 "21000 реалити шоу 3"
22:40 "Амьдрал хоёр давтагддаггүй" ОАУСК 1 бүлэг 7-р анги
23:40 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
00:50 Эфир завсарлага
2023-03-30 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 Эфир. Эхлэл
08:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
09:10 "Шинэ өдөр" ярилцлага
09:30 "Хүчирхэг 11" анимэ
10:20 "Аяллын амт" баримтат кино
11:10 "МУГЖ М.Баярмагнайтай үдэш"
11:30 "Аалзны тор: Пандорийн хувин 2" ОАК 1 бүлэг
12:30 "21000 реалити шоу 3"
14:00 "Газар шим IPO"
14:10 "Ханш нээх өдөр"
14:40 "Шинэ өдөр" ярилцлага
15:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
15:30 "Аяллын амт" баримтат кино
16:20 "Амьдрал хоёр давтагддаггүй" ОАУСК 1 бүлэг 7-р анги
17:20 "Хүчирхэг 11" анимэ
18:10 "Сонин хачин"
18:40 "Бизнес тайм"
19:00 "25 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
20:10 "Аалзны тор: Пандорийн хувин 3" ОАК 1 бүлэг
21:10 "Газар шим IPO"
21:15 "21000 реалити шоу 4"
22:40 "Амьдрал хоёр давтагддаггүй" ОАУСК 1 бүлэг 8-р анги
23:40 "Урт цагааны гудамж"
01:20 Эфир завсарлага
2023-03-31 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 Эфир. Эхлэл
08:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
09:10 "Шинэ өдөр" ярилцлага
09:30 "Хүчирхэг 11" анимэ
10:20 "Аяллын амт" баримтат кино
11:10 "МУГЖ М.Баярмагнайтай үдэш"
11:30 "Аалзны тор: Пандорийн хувин 3" ОАК 1 бүлэг
12:30 "21000 реалити шоу 4"
14:00 "Газар шим IPO"
14:10 "Ханш нээх өдөр"
14:40 "Шинэ өдөр" ярилцлага
15:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
15:30 "Телеконцерт"
16:00 "Аяллын амт" баримтат кино
16:50 "Амьдрал хоёр давтагддаггүй" ОАУСК 1 бүлэг 8-р анги
17:40 "Хүчирхэг 11" анимэ
18:30 "Бизнес тайм"
19:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
20:10 "Аалзны тор: Пандорийн хувин 4" ОАК 1 бүлэг
21:10 "21000 реалити шоу 5"
22:40 "Амьдрал хоёр давтагддаггүй" ОАУСК 1 бүлэг 9-р анги
23:40 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
00:50 Эфир завсарлага
2023-04-01 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 Эфир. Эхлэл
08:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
09:10 "Шинэ өдөр" ярилцлага
09:20 "Ёо ёо-г анагаах нь"
11:00 "Аалзны тор: Үхмэл шороо 4" ОАК 1 бүлэг
12:00 "Аалзны тор: Пандорийн хувин 1,2" ОАК 1 бүлэг
13:40 "Шинэ өдөр" ярилцлага
14:00 "21000 реалити шоу 1,2,3" давталт
18:00 "Амьдрал хоёр давтагддаггүй" ОАУСК 1 бүлэг 9-р анги
19:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
20:10 "Аалзны тор: Улаан галт шувуу 1" ОАК 1 бүлэг
21:10 "Хэлэлцье, оролцъё"
22:00 "Урт цагааны гудамж"
23:40 "Амьдрал хоёр давтагддаггүй" ОАУСК 1 бүлэг 10-р анги
00:50 Эфир завсарлага
2023-04-02 -ны өдрийн хөтөлбөр
Энэ өдрийн хөтөлбөр ороогүй байна