2020-03-30 -ны өдрийн хөтөлбөр
Энэ өдрийн хөтөлбөр ороогүй байна
2020-03-31 -ны өдрийн хөтөлбөр
Энэ өдрийн хөтөлбөр ороогүй байна
2020-04-01 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ"МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:10 "БИЗНЕС ТАЙМ"
10:40 "НӨГӨӨ КИНОНУУД"
11:00 "САМУРАЙ ЖЕК" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 52-Р АНГИ
11:30 "ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ 1-Р АНГИ:/МОНГОЛ ХЭЛ, ИРГЭНИЙ ЁС ЗҮЙН БОЛОВСРОЛ/
12:10 "ОДЕССТ НЭГ УДАА" ОРОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 4-Р АНГИ
13:20 "АМ НЭЭВЭЛ" ЯРИЛЦЛАГА
14:30 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ 1-Р АНГИ: /МОНГОЛ ХЭЛ, МАТЕМАТИК/
16:10 "ХУБИЛАЙ" ОЛОН АНГИТ КИНО 17,18-Р АНГИ
17:50 "САМУРАЙ ЖЕК" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 53-Р АНГИ
18:20 "БИЗНЕС ТАЙМ"
19:00 "25 ЦАГ"МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ОДЕССТ НЭГ УДАА" ОРОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 5-Р АНГИ
21:15 "СЭДЭВ"
21:40 "ЕРӨНХИЙ САЙДЫН САНААЧЛАГА"
22:00 "ХУБИЛАЙ" ОЛОН АНГИТ КИНО 19,20-РАНГИ
23:40 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:50 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА

2020-04-02 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:10 "БИЗНЕС ТАЙМ"
10:40 "НӨГӨӨ КИНОНУУД"
11:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
11:30 "ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ 1-Р АНГИ: /МАТЕМАТИК, ХӨГЖИМ/
12:05 "ОДЕССТ НЭГ УДАА" ОРОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 5-Р АНГИ
13:10 "БҮРЭН ЗУРАГЛАЛ"
16:10 "ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ 1-Р АНГИ: /МАТЕМАТИК, ХӨГЖИМ/
16:50 "ХУБИЛАЙ" ОЛОН АНГИТ КИНО 19,20-РАНГИ
18:20 "БИЗНЕС ТАЙМ"
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ОДЕССТ НЭГ УДАА" ОРОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 6-Р АНГИ
21:15 "ХАНДЛАГАА ӨӨРЧИЛСӨН ЖИЛҮҮД"
21:50 "ДҮГНЭХ ЦАГ-ЭХЯ"
22:15 "УРТ ЦАГААНЫ ГУДАМЖ" НЭВТРҮҮЛЭГ
23:50 "ХУБИЛАЙ" ОЛОН АНГИТ КИНО 21,22-РАНГИ
01:30 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2020-04-03 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 "ЭФИР" ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:10 "БИЗНЕС ТАЙМ"
10:40 "НӨГӨӨ КИНОНУУД"
11:00 "САМУРАЙ ЖЕК" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 53-Р АНГИ
11:30 "ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ 1-Р АНГИ: /МОНГОЛ ХЭЛ/
12:00 "ОДЕССТ НЭГ УДАА" ОРОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 6-Р АНГИ
13:10 "ХАНДЛАГАА ӨӨРЧИЛСӨН ЖИЛҮҮД"
13:40 "ДҮГНЭХ ЦАГ-ЭХЯ"
14:10 "ХӨГЖМИЙН ЗАВСАРЛАГА"
14:30 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ 1-Р АНГИ: /МОНГОЛ ХЭЛ/
16:00 "ХӨГЖМИЙН ЗАВСАРЛАГА"
16:10 "ХУБИЛАЙ ХААН" ОЛОН АНГИТ УРАН САЙХНЫ КИНО 21,22-Р АНГИ
17:50 "САМУРАЙ ЖЕК" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 54-Р АНГИ
18:20 "БИЗНЕС ТАЙМ"
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ОДЕССТ НЭГ УДАА" ОРОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 7-Р АНГИ
21:15 "ДУУЛИАНТ ХЭРЭГ"
21:50 "НИТХ-ЫН ЦАГ"
22:00 "ХУБИЛАЙ ХААН" ОЛОН АНГИТ УРАН САЙХНЫ КИНО 23,24-Р АНГИ
23:40 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:50 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2020-04-04 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:10 "ЁО ЁО-Г АНАГААХ НЬ"
11:10 "САМУРАЙ ЖЕК" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 54-Р АНГИ
11:40 "ТҮГ ТҮГ ХААЛГАА"
12:40 "ОДЕССТ НЭГ УДАА" ОРОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 3,4,5-Р АНГИ
15:30 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
16:00 "ХУБИЛАЙ ХААН" ОЛОН АНГИТ КИНО 23,24-Р АНГИ
17:30 "САМУРАЙ ЖЕК" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 55-Р АНГИ
18:00 "BON APPETIT"
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ОДЕССТ НЭГ УДАА" ОРОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 8-Р АНГИ
21:15 "ИЖИЙ МИНЬ" МУГЖ, ДУУЧИН Б.АМАРЖАРГАЛ
22:00 "УРТ ЦАГААНЫ ГУДАМЖ"
23:40 "ХУБИЛАЙ ХААН" ОЛОН АНГИТ КИНО 25,26-Р АНГИ
01:20 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2020-04-05 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:10 "ЁО ЁО-Г АНАГААХ НЬ"
11:10 "ТҮГ ТҮГ ХААЛГАА"
12:10 "ОДЕССТ НЭГ УДАА" ОРОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 6,7,8-Р АНГИ
15:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
15:30 "BON APPETIT"
16:30 "ХУБИЛАЙ ХААН" ОЛОН АНГИТ КИНО 25,26-Р АНГИ
18:10 "ИЖИЙ МИНЬ" МУГЖ, ДУУЧИН Б.АМАРЖАРГАЛ
19:00 "168 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ОДЕССТ НЭГ УДАА" ОРОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 9-Р АНГИ
21:15 "ТАНАЙД ХОНОЁ" НЭВТРҮҮЛЭГ
22:30 "ХУБИЛАЙ ХААН" ОЛОН АНГИТ КИНО 27,28-Р АНГИ
00:05 "168 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
01:10 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА