Өнөөдрийн хөтөлбөр (2017-11-22)
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 АЛТАН БОЛОМЖ
10:10 ЗАРЫН ЦАГ
10:30 БИЗНЕС ТАЙМ
11:30 "БЯЦХАН МАРҮКО" ЯПОНЫ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО-49
12:00 "ЗАУРЕ" КАЗАХСТАНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО 10-Р АНГИ
13:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
13:40 "АМ НЭЭВЭЛ" НЭВТРҮҮЛЭГ
14:30 ЗАРЫН ЦАГ
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:40 "ДАЛД СУДАЛГАА" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО-8
16:40 ЗАРЫН ЦАГ
17:00 "МААМУУ" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ-21 /МОНГОЛ КОНТЕНТ/
17:20 "ДЭЛХИЙН ҮЛГЭРИЙН ТҮҮВРҮҮД" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
17:35 "БЯЦХАН МАРҮКО" ЯПОНЫ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО-50
18:00 БИЗНЕС ТАЙМ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ЗАУРЕ" КАЗАХСТАНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО 11-Р АНГИ
21:20 "ЗОРИЛГО БИЙ" ЗОРИЛТОТ НЭВТРҮҮЛЭГ /ҮНДЭСНИЙ КОНТЕНТ
22:00 "ЁО ЁО-Г АНАГААХ НЬ" НЭВТРҮҮЛЭГ
23:20 "ДАЛД СУДАЛГАА" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО-9
00:30 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
01:30 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА