Халх голийн 75 жилийн ой 4-р хэсэг (Дорнод)

2014-09-01   1253