Халх голийн 75 жилийн ой 5-р хэсэг (Дорнод)

2014-09-01   1273