2021-06-14 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 Эфир. Эхлэл
08:00 "168 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
09:10 "Шинэ өдөр" ярилцлага
09:40 "Алтан боломж"
10:10 "Бизнес тайм"
10:30 "Аяллын амт" Баримтат кино
11:20 "Шинкалион" олон ангит хүүхэлдэйн кино 57,58-р анги
12:10 "Мессингийн шавь" ОАК 2-р анги
13:10 "Танайд хоноё"
14:30 "Шинэ өдөр" ярилцлага
15:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
15:30 "ТВ Галерей" Алтан фонд
16:00 "Аяллын амт" Баримтат кино
16:50 "Хаадын нутаг" ОАК 100-р анги
17:40 "Шинкалион" олон ангит хүүхэлдэйн кино 59,60-р анги
18:30 "Бизнес тайм"
19:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
20:10 "Мессингийн шавь" ОАК 3-р анги
21:15 "Дуэт дуэль" Дугаар 1,2
22:10 "Хаадын нутаг" ОАК 101-р анги
23:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
00:10 Эфир завсарлага
2021-06-15 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 Эфир. Эхлэл
08:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
09:10 "Шинэ өдөр" ярилцлага
09:40 "Алтан боломж"
10:10 "Бизнес тайм"
10:40 "Шинкалион" олон ангит хүүхэлдэйн кино 59,60-р анги
11:30 "Монгол сугалаа"
13:00 "Мессингийн шавь" ОАК 3-р анги
14:10 "Баримтат кино"
14:30 "Шинэ өдөр" ярилцлага
15:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
15:30 "Дуэт дуэль" Дугаар 1,2
16:00 "Аяллын амт" Баримтат кино
16:50 "Хаадын нутаг" ОАК 101-р анги
17:40 "Шинкалион" олон ангит хүүхэлдэйн кино 61,62-р анги
18:30 "Бизнес тайм"
19:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
20:10 "Мессингийн шавь" ОАК 4-р анги
21:15 "Дуэт дуэль" Дугаар 3,4
22:05 "Хаадын нутаг" ОАК 102-р анги
23:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
00:10 Эфир завсарлага
2021-06-16 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 Эфир. Эхлэл
08:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
09:10 "Шинэ өдөр" ярилцлага
09:40 "Алтан боломж"
10:10 "Бизнес тайм"
10:40 "Шинкалион" олон ангит хүүхэлдэйн кино 61,62-р анги
11:30 "Монгол сугалаа"
13:00 "Мессингийн шавь" ОАК 4-р анги
14:10 "Баримтат кино"
14:30 "Шинэ өдөр" ярилцлага
15:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
15:30 "Дуэт дуэль" Дугаар 3,4
16:30 "Аяллын амт" Баримтат кино
16:50 "Хаадын нутаг" ОАК 102-р анги
17:40 "Шинкалион" олон ангит хүүхэлдэйн кино 63,64-р анги
18:30 "Бизнес тайм"
19:00 "25 Цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
20:10 "Мессингийн шавь" ОАК 5-р анги
21:15 "Tem s Late Night show"
21:40 "Дуэт дуэль" Дугаар 5
22:10 "Хаадын нутаг" ОАК 103-р анги
23:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
00:00 Эфир завсарлага
2021-06-17 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 Эфир. Эхлэл
08:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
09:10 "Шинэ өдөр" ярилцлага
09:40 "Алтан боломж"
10:10 "Бизнес тайм"
10:40 "Шинкалион" олон ангит хүүхэлдэйн кино 63,64-р анги
11:30 "Монгол сугалаа"
13:00 "Мессингийн шавь" ОАК 5-р анги
14:10 "Tem s Late Night show"
14:30 "Шинэ өдөр" ярилцлага
15:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
15:30 "Гранд Маршал хотхон" нэвтрүүлэг
15:50 "Дуэт дуэль" Дугаар 5
16:00 "Аяллын амт" Баримтат кино
16:50 "Хаадын нутаг" ОАК 103-р анги
17:40 "Шинкалион" олон ангит хүүхэлдэйн кино 65,66-р анги
18:30 "Бизнес тайм"
19:00 "25 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
20:10 "Мессингийн шавь" ОАК 6-р анги
21:15 "New wave"
21:40 "Дуэт дуэль" Дугаар 6
22:05 "Урт цагааны гудамж" нэвтрүүлэг
23:40 "Хаадын нутаг" ОАК 104-р анги
00:30 Эфир завсарлага
2021-06-18 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 Эфир. Эхлэл
08:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
09:10 "Шинэ өдөр" ярилцлага
09:40 "Алтан боломж"
10:10 "Бизнес тайм"
10:40 "Шинкалион" олон ангит хүүхэлдэйн кино 65,66-р анги
11:30 "Монгол сугалаа"
13:00 "Мессингийн шавь" ОАК 6-р анги
14:10 "Баримтат кино"
14:30 "Шинэ өдөр" ярилцлага
15:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
15:30 "New wave"
16:00 "Аяллын амт" Баримтат кино
16:50 "Хаадын нутаг" ОАК 104-р анги
17:40 "Шинкалион" олон ангит хүүхэлдэйн кино 67,68-р анги
18:30 "Бизнес тайм"
19:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
20:10 "Мессингийн шавь" ОАК 7-р анги
21:15 "Түг түг хаалгаа"
22:10 "Гранд Маршал хотхон" нэвтрүүлэг
22:30 "Хаадын нутаг" ОАК 105-р анги
23:20 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
00:20 Эфир завсарлага
2021-06-19 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 Эфир. Эхлэл
08:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
09:10 "Шинэ өдөр" ярилцлага
09:40 "Алтан боломж"
10:10 "Ёо Ёо-г анагаах нь"
11:40 "Шинкалион" олон ангит хүүхэлдэйн кино 67,68-р анги
12:30 "Мессингийн шавь" ОАК 3,4,5-р анги
15:20 "Шинэ өдөр" ярилцлага
15:50 "Түг түг хаалгаа"
16:50 "Хаадын нутаг" ОАК 105-р анги
17:40 "Шинкалион" олон ангит хүүхэлдэйн кино 69,70-р анги
18:30 "Гранд Маршал хотхон" нэвтрүүлэг
19:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
20:10 "Мессингийн шавь" ОАК 8-р анги
21:15 "Би" "Буян" ХХК-ийн ерөнхий захирал Б.Жаргалсайхан
22:20 "Урт цагааны гудамж" нэвтрүүлэг
23:50 "Хаадын нутаг" ОАК 106-р анги
00:40 Эфир завсарлага
2021-06-20 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 Эфир. Эхлэл
08:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
09:10 "Шинэ өдөр" ярилцлага
09:40 "Алтан боломж"
10:10 "Ёо Ёо-г анагаах нь"
11:40 "Шинкалион" олон ангит хүүхэлдэйн кино 69,70-р анги
12:30 "Мессингийн шавь" ОАК 6,7,8-р анги
15:20 "Шинэ өдөр" ярилцлага
14:50 "УИХ-ын цаг"
15:20 "Шинэ өдөр" ярилцлага
15:50 "Би" "Буян" ХХК-ийн ерөнхий захирал Б.Жаргалсайхан
16:50 "Хаадын нутаг" ОАК 106-р анги
17:40 "Шинкалион" олон ангит хүүхэлдэйн кино 71,72-р анги
18:30 "Гранд Маршал хотхон" нэвтрүүлэг
19:00 "168 цаг" тойм мэдээллийн хөтөлбөр
20:10 "Мессингийн шавь" ОАК 9-р анги
21:15 "Танайд хоноё"
22:30 "Хаадын нутаг" ОАК 107-р анги
23:20 "168 цаг" тойм мэдээллийн хөтөлбөр
00:20 Эфир завсарлага